El passat 17 de novembre vam celebrar la II Conferencia Catalana, en el marc de la CONFINT. Algunes de les preguntes les podeu contestar amb el grup que heu realitzat la Conferència Escolar, amb els delegats i delegades, o només per vosaltres, el professorat. Aquesta enquesta ens servirà per recollir les vostres valoracions i poder millorar en properes ocasions!

Gràcies per les vostres respostes i aportacions!

Per a cada ítem indiqueu la vostra valoració marcant un dels colors:

  Molt adequat   Força adequat   Poc adequat    Gens adequat  No ho sé / no vaig ser-hi

 

 

CONFERÈNCIA ESCOLAR.

Clicant a "comentaris" agrairem que anoteu les observacions i propostes que considereu oportunes.

a)    La guia pas a pas ha estat un recurs de suport per a realitzar les conferències escolars als centres. 

a)    Els assessoraments rebuts han estat els adequats per poder seguir el procés.

a)    La Conferència Escolar ha servit per iniciar o continuar un procés de reflexió, intercanvi i acció dins del centre escolar.

Comments (3)

a)     CONFERÈNCIA CATALANA

En quin grau creus que s’han complert els següents objectius de la Conferència Catalana.

Clicant a "comentaris" agrairem que anoteu les observacions i propostes que considereu oportunes.

Generar un espai de trobada i intercanvi entre els joves dels  centres educatius catalans, seleccionats en processos locals i regionals.
Crear un document marc col·lectiu, la Carta Catalana de Responsabilitats, basada en la Carta Internacional realitzada a Brasil 2010. 
Donar eines a l’alumnat per comunicar les accions que estan fent als centres en termes de sostenibilitat. Clicant a "comentaris" agrairem que anoteu les observacions i propostes que considereu oportunes.
Seleccionar els delegats i delegades que participaran a la conferència estatal. 
Donar eines al professorat per implicar els actors del territori a les accions que impulsem des del centre educatiu. Clicant a "comentaris" agrairem que anoteu les observacions i propostes que considereu oportunes.
Comments (7)

Valora les activitats de la Conferència Catalana.

Clicant a "comentaris" agrairem que anoteu les observacions i propostes que considereu oportunes.

La recepció i benvinguda. 
La presentació i dinàmica de coneixença, tant pel que fa a l’activitat plantejada com a la metodologia utilitzada. 
ELS PÒSTERS de l'espai d’intercanvi, tant pel que fa a l’activitat plantejada com a la metodologia utilitzada. 
EL MURAL DE LES ACCIONS de l'espai d’intercanvi, tant pel que fa a l’activitat plantejada com a la metodologia utilitzada. 
EL MAPA TERRITORIAL de l'espai d’intercanvi, tant pel que fa a l’activitat plantejada com a la metodologia utilitzada.
Els grups de treball de millora de les accions i implicació dels actors. 
Els tallers de comunicació.
La selecció de delegats/des. 
L’acte de tancament institucional. 
La formació del professorat per implicar a actors del territori.
La tertúlia-cafè del professorat sobre el procés.
Comments (10)

Valora l’espai on es va celebrar la Conferència Catalana.

Clicant a "comentaris" agrairem que anoteu les observacions i propostes que considereu oportunes.

L Espai Jove la Fontana
Comments (0)

Valora l‘organització

Relació amb els i les facilitadors/es
Relació amb l'organització
Comments (1)
Valora de forma general tot el procés de la CONFINT
Com valoreu el procés dels Joves Tenim Cura del Planeta?
Comments (0)


General comments
Estimular la proposta de trobada cada any a fi de mantenir viva aquesta inquietud generada a tots nivells.
Written by Usuari fc61f2fd at 23 / 11 / 2011
És un procés molt interessant i engrescador pels alumnes, però excessivament complicat en la seva preparació per part del professorat què ens ha fet aturar altres actuacions dels comitès ambientals. No estava clar quina tasca dels alumnes era la que s'anava a valorar.
Written by Usuari 370f405c at 29 / 11 / 2011
Creiem que la conscienciació ha de començar per nosaltres mateixos ja que vam constatar que la majoria dels embolcalls dels esmorzars eren de paper d'alumini i, a més, no hi havia contenidors per separar adequadament la gran quantitat de residus que vam generar. Per tant, creiem que aquest tema encara no està superat, tal com comentava algú a la xerrada-cafè.
Written by Usuari a3edbf87 at 30 / 11 / 2011
Creiem que seria bo que els criteris de participació i desenvolupament fóssim més consolidats i que no canviessin tant sobretot amb tan poc dies de marge.
Written by Usuari 6d2f73a1 at 01 / 12 / 2011

Any general comment?:This forum has been assessed 691 times [Participate] [View the results for this forum]