<<< Portal 

Dinamitzadora: Araceli Crespo 

A continuació, us presentem l'estructura del Taller 4, on podreu trobar les diverses microponencies més informació de la qual es pot obtenir clicant sobre el títol de cadascuna d'elles:
1. La formació del voluntariat . Silvia Penón, Federació Catalana del Voluntariat Social

2. El Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya i l’experiència dels cursos d’iniciació al voluntariat. Esther Garcia Fundació Catalana de l’Esplai. Maria Elias, Fundació Pere Tarrés, Nasí Muncunill,El Cae

3. La formació com a element identitari: voluntariat i missió: Carles Gil, Fundació Servei Solidari

4. L’experiència de formació del Nord d’Itàlia. Renzo Razzano, SPES - Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio.

- Com participar:

Us demanem la vostra participació de dues formes:

1. Fer les aportacions i comentaris en relació al primer ítem que fa referència al text marc
2.
Valorar segons l'escala de colors i anotar comentaris de les diferents propostes que es presenten.

verd Molt d'acord verd Bastant d'acord verd A mitges Poc d'acord verd Gens d'acord verd Ns/Nc

Podeu afegir aspectes que no surten al document i que creieu importants al apartat final de comentaris generals. Els comentaris es posaran en comú en la sessió presencial.

Quan acabeu de contestar tots els qüestionaris clicar "Enviar formulari i tancar".

Com podem o hem de garantir el dret i deure de la formació del voluntariat avui dia? Quin ha de ser el paper dels diferents agents? Podem tenir estratègies comunes?, i quin valor tenen? Quin és el rol que atorguem a la formació,  i ...en què formem el voluntariat? Què que ens han de permetre avançar en la garantia i  reconeixement d’aquest dret en les entitats i a nivell social? Aquestes són les qüestions que es plantegen en el centre del debat d’aquest taller de treball dedicat a la formació del voluntariat.

Per més informació clica aquí.

Comments (3)

Caldria disposar d’un mapa permanentment actualitzat de l’estat de la formació del voluntariat, un acostament a la realitat que ens permeti prendre el pols de les necessitats i expectatives, i buscar estratègies comunes i treballar en xarxa. Amb aquesta informació es podria dissenyar un pla estratègic a nivell del sector que fomentés, entre d’altres, el treball en xarxa de les organitzacions o espais anuals de compartir experiències i reflexió amb l’objectiu de concretar-ho en plans d’acció.

Comments (2)

Cal que la formació, més enllà de competenciar el voluntariat per a la seva tasca, el faci capaç de manejar i viure amb serenitat els afectes i efectes que es generen al voltant de la seva actuació. Proposem que la formació que s’adreci al voluntariat contempli de manera conjunta: apropar les competències que li faran realitzar la seva feina de manera més joiosa, segura i realista, la gestió de les expectatives, i la mostra d’altres experiències; tots tres aspectes ajuden una de les parts més sensibles de la tasca voluntària: la gestió de les seves pròpies emocions.

Comments (2)

Cal desenvolupar metodologies que assegurin l’aportació del voluntariat en la configuració de la formació, tant en l’acció formativa com en el seu itinerari formatiu. De l’experiència dels cursos d’iniciació al voluntariat destaquem la importància que hi juga la metodologia: una de dinàmica i participativa facilita aquest acompanyament que “reclama” la persona voluntària (tothom té coses a dir, sigui quina sigui la seva edat, experiència vital prèvia o motivacions concretes).

Comments (2)

En la formació del voluntariat no es tracta tant de comunicar ni explicar com de transmetre. Les ponències i lliçons són escalables: adequant el mitjà, poden arribar a 10, 100 fins a 1000 persones. En canvi, per transmetre ens cal una relació de proximitat, un tu a tu que topa amb un sostre situat entre 5 i 6 persones.

Comments (3)
Cal que la formació enriqueixi la visió transformadora de l’entitat, no entenent-la com a fi, sinó com a motor d’una nova ciutadania. És essencial que la formació que possibilitem als nostres voluntaris conjumini la perícia tècnica, la visió a llarg termini (que assegura comprensió de les causes i transformació real) i el desvetllar la passió que el vinculi a la causa i que li ha de permetre perllongar en el temps l’estil i la aquesta cosmovisió pròpia dels agents de canvi, més enllà del seu pas per l’entitat.
Comments (2)

Cal apostar per plans i models formatius que facilitin i acostin a col·laborar tots els agents sensibles a la formació del voluntariat, més enllà dels interessos i necessitats que s’hi expressin, per treballar des de la suma de potencialitats i de fortaleses per aconseguir models d’èxit, per un autèntic treball en xarxa.

Comments (2)

Una adequada formació del voluntariat ha de ser propera a la seva realitat i al sector, amb la participació inequívoca d’aquest. Més enllà dels plans participats des de l’administració i el sector, cal explorar i valorar quins poden ser els horitzons en la gestió de la formació per part del sector, des de la col·laboració fins la subrogació, entenent la subsidiarietat com un concepte de fusió de voluntats públic-privades.

Comments (2)

Quan hagis acabat de valorar aquest fòrum, pots continuar en els altres tallers:

1.      1. El Voluntariat: compromís al llarg de la vida

2.      2. Gestió del Voluntariat

3.       3. Nous models de Voluntariat

4.       4. La formació del Voluntariat

5.       5. Politiques públiques de promoció del Voluntariat

6.       6. Nous models de col·laboració

7.       7. Territoris socialment responsablesGeneral comments
I strongly belive that sometime it is important that staff of the organisation involving volunteers should be part of the volunteering trainging, because sometime stafii don't know to much about volunteers and volunteering and there can be a misunderstanting.
Written by simona at 03 / 10 / 2011
Crec que és urgent i important que: a) fem participar el voluntariat del i en el seu procés formatiu b) que incorporem a les formacions tot allò (metodologies, habilitats, coneixements )que forgi el voluntariat com agent de transformació c) que vetllem per fer-ho el més a prop de la seva realitat, amb la gentdel seu entorn (entitats) i facilitant cadascú des de les seves potencialitats:
Written by aracelicrespo at 25 / 10 / 2011
Creie realment que és contempla la formació com una eina de creixement identitari? Si haguéssiu de dir per a què serveix la formació del voluntariat, a què dona resposta i en quin percentatge aproximat, quin és el marge per a a formació com una eina de creixement identitari? Us animeu a dir-hi la vostra?
Written by aracelicrespo at 25 / 10 / 2011
cal tenir molt present la missió de l'entitat, l'objectiu del projecte on el voluntari intervé i finalment l'usuari que reb el servei. La meva experiència em diu que la formació de l'equip voluntari serveix per fer-lo més eficient en la seva tasca, més útil, més segur de si mateix i per tant molt més motivat, tenint molt present que el vincle entre l'entitat i el voluntari és la tasca i l'objectiu de l'entitat és l'excel.lència en l'atenció als usuaris. La satisfacció de l'usuari ens servirà tambè per evaluar la qualitat de la formació.
Written by Marta ACAB at 11 / 11 / 2011


This forum has been assessed 87 times [Participate] [View the results for this forum]