<<< Anar al portal                                                                                 >>> Anar al bloc 3

Us demanem que us posicioneu respecte les percepcions que us proposem tot seguit, segons el vostre grau d’acord o desacord.

 

SABIES QUE...

 

Menys de l’1% dels desplaçaments a nivell intern es realitzen en bicicleta.
I que…
Badalona presenta unes condicions orogràfiques adequades (sobretot pel que fa a la vessant litoral que va des de la C-31 cap al mar) per crear una xarxa per a bicicletes articulada que fomenti l’ús de la bicicleta.

 

2.1    La xarxa per a bicicletes actual és d’uns 20 km de longitud.
Comments (15)
2.2    La longitud de la xarxa de bicicletes és insuficient, sobretot en relació a la mida de la ciutat.
Comments (3)
2.3    El Pla Director de la bicicleta preveu ampliar la xarxa actual fins arribar a prop de 38km de longitud.
Comments (9)
2.4    La xarxa es completa amb nombrosos espais definits com a zona 30, on els modes no motoritzats tenen prioritat respecte el vehicle privat.
Comments (10)
2.5    Existència de discontinuïtats als itineraris (inexistència de guals, no senyalització, desaparició dels carrils, etc.).
Comments (1)
2.6    Les principals barreres artificials del municipi (C-31, tren) ja tenen passos que es podrien adaptar als carrils bici.
Comments (6)
2.7    La coexistència entre modes pot ser conflictiva, sobretot en trams de carril bici que circulen per la vorera i/o en vies de prioritat invertida.
Comments (9)
2.8    La xarxa d’aparcaments actual està vinculada als equipaments, però no a la xarxa existent.
Comments (4)
2.9    Inexistència d’aparcaments per a bicicleta segurs (tancats, a l’interior dels equipaments, de pupil•latge, etc.).
Comments (4)
2.10    Els resultats obtinguts a partir de la campanya de comptatges mostren que els desplaçaments amb bicicleta s’han incrementat molt  des de 2006 (Segons l’Enquesta de mobilitat quotidiana, en 2006 es feien uns 2.129 desplaçaments en bicicleta en un dia feiner mitjà).
Comments (4)
2.11    És especialment important l’ús de la bicicleta amb finalitats d’oci, especialment els caps de setmana a la façana litoral (Ex. Passeig Marítim).
Comments (14)
 <<< Anar al portal                                                                                >>> Anar al bloc 3


General comments
Cal fer una aposta decidida per fomentar la mobilitat en bicicleta i això passa per garantir la seguretat i mobilitat (disseny i creació xarxa extensa de carrils bici), per fomentar-ne l'ús (servei tipus Bicing), etc.
Written by fduran at 05 / 03 / 2011
Poca informació, manca de disciplina i manca de controls per part de G.U.
Written by Cesc at 05 / 03 / 2011
Hace falta mucha formación y educación (concienciar a la ciudadanía). Debemos ir encaminados hacia compartir el espacio existente, potenciar una buena señalización y contruir carriles bici sobre todo en los sitios donde pueda existir un riesgo o crear un conflicto entre los demás usuarios, peatones o conductores de vehículos de motor.
Written by adevic at 09 / 03 / 2011
Badalona viu d'esquena a la bicicleta. Hi ha molt a millorar en aquest sentit: Carrils bici, aparcaments, serveis de lloguer, sensibilització...
Written by Ricard at 09 / 03 / 2011
La bicicleta no només és un mitjà de transport lúdic sino que tambè hauria de ser un transport per anar a la feina i de tasques particulars. sobre tot per la part de Badalona més planera que és el Centre.
Written by rosa maria at 10 / 03 / 2011
Nomès dir que es tindria que introduir el sistema bicing, i la creació "d'autopistes", pels usuaris de la bici, o sigui carrers tancats al trànsit, amb preferència de la bici i peatons circulant per les voreres.
Written by juanjose at 10 / 03 / 2011
L'espai de les voreres ha de ser exclusivament per als vianants. L'espai per als carrils-bici, en tot cas, s'ha de treure de la calçada i no de les voreres. També haurien d'estar totalment segregats. Implantació d'aparcaments segurs, etc.
Written by pereluna at 11 / 03 / 2011
El projecte Bicibox, és una proposta de l’EMT (Entitat Metropolitana del Transport) A viam si l'ajuntamnet vol colaborar amb la mobilitat a la ciutat. Jo dono el meu vot, ja que cambiaría molt la manera de pensar de la gent.
Written by albertrie at 11 / 03 / 2011
Cal potenciar la mobilitat en sistemes nets i sostenibles. Bicicleta i a peu, fonamentalment. Aixó vol dir reforçar el transport públic, generar xarxa per a usos sostenibles i definir polítiques per restringir l'ús de l'espai públic per part del vehicle privat.
Written by vtmaso at 11 / 03 / 2011
Cal fer el canvi ja i introduir la bicicleta a Badalona. De forma definitiva i de veritat. Ens estem quedant enrera... Hi ha associacions que poden ajudar a fomentar-ho i introduir-la. El Bacc Bicicleta Club de Catalunya està lluitant des de fa més de 10 anys i aconseguint moltes coses. A BDN teniem el Badabicis que es va cansar/morir per la falta de reconeixement i escolta. Es tracta de voluntat política i la tècnica ja arribarà. A Barcelons s'estan fent campanyes com Biciescola, Bici a l'Institut, Bicing... Com a cas negatiu, per exemple, a la Rambla de Badalona no es pot circular en bici, greu error en una via tant adecuada a la banda marítima i que a més té un us de bicicletes molt elevat...Personalment he fet alguns comptatges i en una hora punta de vehícles rodats, circulen més de 20 bicicletes/hora.
Written by martimontanya at 12 / 03 / 2011
La connexió amb bici Badalona-Sant Adrià pel litoral és molt perillosa tant en dies feiners com en cap de setmana. L'únic ajut que té el ciclista és un trist dibuix (verd, això sí) pintat a l'asfalt. Cap dels dos ajuntaments té cap suggerència per millorar aquell punt negre?
Written by joan.talarn at 12 / 03 / 2011
a Badalona ho posem difícil per anar en bici tant per mobilitat obligada (no s'afavoreix la intermodalitat per exemple no deixant pujar bicis plegables plegades al bus ni poden aparcar amb seguretat) ni en temps de lleure (es pot anar a la platja en bici, al cinema, al pavellò olímpic?) Les escoles i instituts, tenen lloc per guardar bicis i patins? Hi ha camins segurs per arribar-hi?
Written by ramon massip at 12 / 03 / 2011
Cal tenir criteris clars sobre els característiques de les vies per a la implantació dels carrils bici. Els carrls bici s'han d'implantar sobre les voreres? Es compatible la mobilitat en bici amb la mobilitat a peu sobre els voreres?
Written by Diego at 13 / 03 / 2011
Les bicicletes també haurien de ser protegides. Ara bé, els carrils bici s'haurien de fer a costa dels carrils dels cotxes. El carril bici hauria de guanyar terreny dins les calçades i mai a les voreres que han de ser exclusives peer asl vianants. Heu estat a Amsterdam? La bicicleta és in vehicle que no contamina i Badalona necessita potenciar el seu ús però agaant le'spai dels cotxes i motos. Les bicicletes necessiten els mateix grau de protecció que els vianants perquè així no es vegin obligades a circular per la vorera. A més, ara hi ha bicicletes elèctriques, un altre mitjà que caldria potenciar per tal de que disminuís o desaparegués el número de motos sorolloses i pudents que circulen per Badalona que molesten molt.
Written by Alfons Lasso Rojas at 13 / 03 / 2011
Los ciclistas no tienen muy claro que son conductores y desconocen el uso que deben hacer con su vehiculo. La administración todabía manda mensajes contradictorios y ha fomentado todabía más este desconocimiento entre los conductores. Hace falta educación y formación entre els ciclistas (educación vial). Se debe ir hacia el compartir e espacio como usuarios, sobretodo en la calzada. Los carriels bici se deben construir en los sitios donde pude existir un riesgo o pueda aparecer un conflicto.
Written by José Maria Navarro at 13 / 03 / 2011
Las bicicletas cuando circulan por las aceras aunque estas sean anchas, surgen problemas con los peatones aunque tengan el crril marcado. Esto suele suceder quan hay gran afluencia de personas. Alguna vez no se ha podido instalar una marquesina en la parada del autobús por pasar un carril bici.
Written by Albert Borràs at 13 / 03 / 2011
Cal fer una aposta decidida per el desplaaçament amb bici. Si ens ho creiem, haaurem de donar facilitats, establir carrils, fomentar el compartir i el maridatrge amb les zones 30, senyalitzar i fer casmins escolars promocionan l'us de la bici. Facilityar parkings vigilats. Es a dir crear un "clima" adequat
Written by jofello at 13 / 03 / 2011
Al centre de la ciutat i barris clindants haurien de circular només carril bici i carril bus.
Written by Alfonso Moya at 13 / 03 / 2011
Cal fer compatible el pas de bicicletes amb els vianants. COl·locar llocs d'aparcament de les bicicletes fora de les voreres i que siguin segurs(i no de pagament). Prioritzar ls bicicletes (carrils bici) els festius i caps de setmana. Potenciar la bicicleta com a mitjà de transport habitual i no pas d'oci exclusivament. Fer cursos de formació-educació vial i conscienciació del veghicle net i respectuós amb el medi ambient.
Written by Miquel Navarro at 13 / 03 / 2011
Afegir una parada de bus davant l'estació de metro.
Written by 2anònim at 16 / 03 / 2011
Més informació pels accessos de bicicletes.
Written by Ricardo Nabarre at 16 / 03 / 2011


This forum has been assessed 951 times [Participate] [View the results for this forum]