VALOREM EL CONSENS QUE ENS MEREIX LA PROPOSTA DE LÍNIES ESTRATÈGIQUES, PER AIXÒ PRIORITZEM LES PROPOSADES I AFEGIM LES QUE NO HI SON I CREIEM QUE HI HAN DE SER:
1-MARCA EL GRAU DE PRIORITAT QUE ET MEREIX CADA ÍTEM, CONSIDERANT EL VERD EL MÉS ALT GRAU DE PRIORITAT I EL VERMELL EL MENYS :      . UTILITZA EL GRIS PER INDICAR QUE NO HO SAPS O NO HO ENTENS.  (Pots modificar qualsevol valoració clicant la icona )
2- SI HO VOLS, ESCRIU ELS TEUS COMENTARIS A L'APARTAT DE COMENTARIS
3- SI VOLS AFEGIR ALGUNA LÍNIA D'ACCIÓ FES-HO A L'APARTAT: Tens algun comentari general?:
4- CLICA ENVIAR FORMULARI
EN ACABAR VALORA ELS ALTRES TEMES

El primer pas que cal fer en aquesta fase és identificar quines són les línies bàsiques sobre les quals ha de treballar l'empresa en els propers anys, per tal de potenciar els seus punts forts, millorar els punts febles, aprofitar les oportunitats i evitar les amenaces. Requereix una valoració i una priorització d'aquelles "palanques" que són més efectives d'acord amb l'anàlisi efectuada.

VALORA LA PRIORITAT DE CADA LÍNIA D'ACCIÓ PROPOSADA

LINIA E. 1. Restructurar i prioritzar els Programes

1. Nova Lab
2. Ciutadania activa
3. Construcció de Pau i Noviolència
4. Models alternatius
5. Transicions
    • Reestructuració de les diferents accions en programes i projectes
       ◦ Adjudicar un responsable a cada programa
       ◦ Vincular els diferents projectes d’un mateix programa
       ◦ Reelaboració i revisió de la(es) web(s)
       ◦ Divulgar, aconseguir fons i col•laboradors...

Comments (2)
LINIA E. 2. Conscienciació i implicació de tot l’equip en els diferents camps d’actuació
◦ Redefinició de cada programa i posada en comú
◦ Definició de prioritats
◦ Redistribució de responsabilitats
Comments (1)
LINIA E 3. Millorar la comunicació interna i externa
◦ Establir i aplicar un pla de comunicació interna
◦ Establir i aplicar un pla de comunicació externa
◦ Definir els àmbits/públics a on interessa que arribin les informacions de Nova
Comments (0)
LINIA E 4. Rellançar Nova – CIS com a entitat i com a programes vinculats
• Ampliació de la base social (socis i col•laboradors)
• Estratègies d’obtenció de fons i noves subvencions
◦ Exploració de fons europeus i de departaments diversos
◦ Possibilitats de contribucions particulars i donacions
◦ Exploració de suport de cooperatives i economia social
Comments (0)
LINIA E 5. Estudiar la viabilitat i interès d'autonomitzar programes madurs
• Estudi i proposta jurídica, econòmica i organitzativa del P. Construcció de Pau
Comments (0)


General comments
There are no comments.


This forum has been assessed 45 times [Participate] [View the results for this forum]