Indiqueu el vostre grau d’acord o desacord amb les següents afirmacions i afegiu els comentaris o exemples que considereu convenients per aclarir o puntualitzar la vostra valoració:

verd Molt d'acord
verd D'acord
verd Poc d'acord
verd Gens d'acord
verd No ho sé

Podeu modificar qualsevol valoració clicant la icona desfer

I afegir comentaris fent clic a "Comentaris".

b) L’avaluació ha estat poc sistemàtica.
Comments (0)
a) Degut a la gran quantitat de feines que tenim, aquests dos anys no hem fet cap avaluació.
Comments (0)
c) Tot i que no tenim un compromís vers la Coordinació de l’A21E, hem presentat una memòria cada final de curs.
Comments (0)
d) Hem incorporat l’hàbit d’avaluar les accions realitzades amb una àmplia participació del professorat i/o l’alumnat.
Comments (0)
e) Aprofitem els resultats de l’avaluació per ajustar la nostra A21E, any per any.
Comments (0)


General comments
There are no comments.


This forum has been assessed 0 times [Participate] [View the results for this forum]