L’escassetat, la malària, la fam i les inundacions costeres seran algunes de les conseqüències més visibles de l’escalfament global. Ho són i aniran in crescendo. Així ho determinava el tercer estudi de l’IPCC. En aquest sentit, els països pobres tenen molt a perdre. El canvi climàtic ja està provocant efectes perjudicials sobre les poblacions menys responsables de les emissions i menys capaces d’adaptar-se als  xocs climàtics

4000 nens moren al dia a causa de la diarrea causada per la falta d'accés a aigua potable. 1400 dones moren durant l'embaràs o el part per falta d'accés a una atenció mèdica adequada. 100 milions de nens, la majoria nenes, no tenen accés a l'educació bàsica. 'De interés público', denuncia la falta d'accés a uns serveis bàsics de qualitat en molts països en desenvolupament i apel·la als governs a assumir el seu paper com garants de l'accés universal als mateixos.

Comments (0)
els països del G8 haurien d'aportar més del 80% del pressupost que necessiten els països en desenvolupament per adaptar-se a l'efecte del canvi climàtic. Es preveu que aquest cost superi els 50.000 milions de dòlars anuals. Malgrat tot, els països més rics i contaminants, entre ells Espanya, han d'assumir la seva responsabilitat pel dany produït.
Comments (0)
En el procés de reforma educativa que ha portar a terme, el Ministeri d'Educació i Ciència es va convocar a organitzacions i entitats, entre elles Intermón Oxfam, a participar en el desenvolupament de la LOE. La demanda se centrava en l'Àrea d'Educació per a la Ciutadania, en tres àmbits diferents: 1) competències bàsiques del curriculum de primària i secundària, 2) continguts de la nova àrea d'Educació per a la Ciutadania, 3) integració de l'Educació per a la Ciutadania en els projectes educatius de centre, en el conjunt de les activitats dels centres i en la seva relació amb l'entorn
Comments (0)


General comments
Entre tots podem frenar el camvi climàtic
Written by clara at 14 / 11 / 2007


This forum has been assessed 3 times [Participate] [View the results for this forum]