Hola a totes i tots,

La participació és una tret diferencial dels éssers humans. Ens agrada relacionar-nos, ens agrada co-crear i ens agrada caminar junts; i quan no ho fem abandonem el benestar i la felicitat. La participació ciutadana facilita la capacitat d’actuar col·lectivament en l’entorn, i millorar-lo des del debat enriquit, les propostes compartides, escoltades i consensuades.

Amb la signatura de l’Acord Territorial per a la Reactivació Econòmica i l’Ocupació s’ha engegat Montsià_2026 un procés de participació ciutadana per repensar l’estratègia de desenvolupament de la comarca de manera oberta i cooperada.

Durant el mes de novembre impulsem tres comissions de treball: Territori Educador, Desenvolupament econòmic i impacte social i Ocupació, igualtat i cohesió social.

El passat dilluns, la comissió Territori Educador va reunir un grup de 40 persones del mòn educatiu, docent, estudiants, mares i pares, però també representants institucionals, empresa i tècnics els quals a través d’una metodolgia participada van identificar una sèrie de factors.

Ara toca ampliar la participació i prioritzar, et convidem a que et posicionis i indiquis el teu grau d’acord amb cada una d’aquestes propostes. Per fer-ho tinguis en compte el següent:

a) Mira de prioritzar, clica de verd aquelles propostes que per a tu ho siguin (màxim 3). Tot no és igual d’important.

b) S’incorporaràn a l’estratègia territorial aquelles propostes que rebin el màxim consens, però això no vol dir que les altres no es puguin realitzar.

 

No hi ha vents favorables per aquell que no sap on va
1) Impulsar la taula de concertació de tota la comunitat educativa, institucions i teixit productiu i associatiu per a garantir un pla educatiu innovador inclusiu al territori
Comments (0)
2) Elaborar un mapa de formació territorial (incloent tot tipus de formació per identificar gaps, oportunitats o duplicació de recursos)
Comments (0)
3) Impulsar la creació de les escoles de pares
Comments (0)
4) Impulsar l'educació emocional als centres educatius
Comments (0)
5) Fomentar la cooperació com a valor clau, en detriment de la competició als centres educatius del territori
Comments (0)
6) Incorporar noves metodologies més pedagògiques i eficients
Comments (0)
7) Donar suficient autonomia als centres educatius per a què puguin escollir la metodologia que volen treballar
Comments (0)
8) Dissenyar la formació personalitzada en funció dels dons i singularitats de cada persona (CIMN)
Comments (0)
9) Impulsar l'educació per projectes a les escoles com a metodologia
Comments (0)
10) Fer un pla de formació permanent del professorat dins de l'horari laboral
Comments (0)
11) Incorporar professorat financiat des del territori, per baixar la ràtio alumne/professor per fer una atenció real a la diversitat
Comments (0)
12) Incloure la figura del mediador
Comments (0)
13) Incorporar a la comunitat educativa a la nova regulació horària
Comments (0)
14) Identificar i recollir tots els actius culturals i naturals  del territori per a incloure'ls dins la formació educativa
Comments (0)
15) Impulsar una xarxa de centres culturals del territori per a què agendin les seves activitats a disposició dels centres educatius
Comments (0)
16) Visió global universalista, impulsar els esforços en els idiomes i la mobilitat internacional  (el cens d'estudiants com a eina per a identificar-ho)
Comments (0)
17) Vincular els centres educatius i les empreses a la formació ocupacional
Comments (0)
18) Detectar i potenciar feines o oficis que poden enfortir el territori (amb orientació professional de les opcions de futur)
Comments (0)
19) Reimpulsar la formació específica dins les empreses, monitoritzant el seu desenvolupament amb un bon tutoratge
Comments (0)


General comments
There are no comments.

Any general comment?:This forum has been assessed 439 times [Participate] [View the results for this forum]