<< Anar a llista dels fòrums                                                                                  Anar al fòrum del repte 5 >>

 

Dins l'escala de colors      

marca en verd  les propostes que consideres més efectives per evitar o combatre la corrupció i,

en vermell  les que consideres menys efectives. En gris,  si no saps o vols valorar la proposta.

Si vols, pots canviar la teva marca clicant Eliminar i tornant a marcar,

quan els comentaris d'altres et convencin del canvi.

També pots fer els teus Comentaris amb arguments sobre la teva valoració.

1. Regeneració Democràtica: l'Ètica Política i Social ha de formar part del sistema de formació ciutadana

Regeneració Democràtica: Cal que l’Ètica Política i Social formi part dels Currículums dels Ensenyaments, des del Primari fins l’Universitari, per tal de fer un país net i transparent, per tal de formar una ciutadania responsable, co-responsable i crítica respecte al que és públic. Per això cal que l’alumnat aprengui a participar i prendre decisions en l’àmbit on es forma. Només així avançarem cap a una democràcia més participativa i directa.

Més informació d'aquesta proposta en aquest enllaç 

 

Comments (1)

2.Reducció dràstica de les despeses electorals

Ha de ser la ciutadania qui decideixi quins són els mitjans amb què vol retribuir els polítics i els partits. Cal reduir dràsticament les despeses de les campanyes electorals dels partits: s’acordarà un límit de les despeses electorals per candidatura i es controlarà el seu compliment. S’imposaran sancions elevades per l'incompliment d'aquests límits.

Més informació d'aquesta proposta en aquest enllaç 

 

Comments (2)

3.Replantejar el sistema de finançament dels partits

El finançament i la despesa de cada partit han de ser públics i de lliure accés per a la ciutadania.   

Més informació d'aquesta proposta en aquets enllaços: primersegontercer i quart 

 

Comments (2)
3.1. Replantejar el sistema de finançament dels partits:
 
Opció A: Que es financin exclusivament a partir de la seva militància.
 
Més informació d'aquesta proposta en aquest enllaç
Comments (2)

3.2. Replantejar el sistema de finançament dels partits:

Opció B: Que es financin a través de donacions i contribucions transparents d’empreses i particulars, amb uns límits raonables. Es prohibeixen expressament les donacions, als partits o a les seves fundacions, procedents de les empreses sotmeses a llicències, a regulació o a subvencions públiques.  

Més informació d'aquesta proposta en aquest enllaç

Comments (0)

3.3. Replantejar el sistema de finançament dels partits: 

Opció C: Que es financin a través d’aportacions de l’estat. Introducció del delicte de finançament il·legal de partits.

Més informació d'aquesta proposta en aquest enllaç

Comments (5)

4.Evitar els crèdits als partits i la seva condonació

Cal evitar els préstecs bancaris per finançar els partits polítics i les campanyes electorals. Si es donen, cal que siguin públics, i es prohibeixi la seva condonació per les entitats financeres.  Cal la publicació a internet dels comptes anuals detallats dels partits polítics i de les entitats i fundacions a ells vinculades.

Més informació d'aquesta proposta en aquest enllaç 

Comments (0)

5. Reduir l'especulació immobilària com a font de corrupció separant qui aprova les llicències de qui les cobra

Es proposa que L'ADMINISTRACIÓ QUE APROVA (una llicència d'obres, un pla parcial...) NO ÉS LA QUE COBRA.   P. ex:  Si ho aprova l'Ajuntament les plus-vàlues generades les cobra la Generalitat. Si les vol cobrar l'Ajuntament que ho aprovi la Generalitat.

Més informació d'aquesta proposta en aquest enllaç 

Comments (2)

6. Que no es pugui governar manifestament malament: amb judici revocatori dels responsables del mal govern

Si un govern no aconsegueix convèncer a un tribunal independen, que allò que fa és per a alguna cosa útil, s’ha de poder inhabilitar els polítics responsables. També s’ha de poder tirar enrere una llei que es pugui demostrar que no aporta res de positiu.

Més informació d'aquesta proposta en aquest enllaç 

Comments (4)

7. Eliminar el sistema electoral de llista tancada

Modificar el sistema electoral eliminant les llistes tancades i afavorint altres mecanismes per designar els candidats. Millorar criteris de proporcionalitat entre escons i número de vots. Llistes electorals obertes amb la possibilitat de conèixer les biografies dels polítics electes. 

Més informació d'aquesta proposta en aquest enllaç

Comments (4)

8. Evitar partitocràcia en els òrgans de control

Cal seleccionar i nomenar els membres dels Òrgans Administratius de Control (del Tribunal de Comptes, del Consell General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional...) per criteris tècnics, de mèrit i de capacitat, tot evitant la dependència dels partits polítics.  

Més informació d'aquesta proposta en aquest enllaç 

Comments (2)

9. Evitar la dualitat de càrrecs públics i privats

a) Definir un procés d'entrada i de sortida al càrrec públic (potser amb uns anys a 'primera línia' i 2 anys de dedicació secundària?);

b) Remunerar convenientment el càrrec polític tenint en compte els coneixements i la procedència del sector privat (si aplica);

c) La garantia de conservació del lloc de treball privat, un cop finalitzada la contribució pública.

Més informació d'aquesta proposta en aquest enllaç 

Comments (4)

10. Independència i control  del poder executiu i el poder fiscal

En casos de delictes fiscals o de corrupció s'ha de garantir la independència entre el poder judicial i el poder executiu. Crear un marc orgànic i processal que reforci la independència entre el poder judicial i el poder executiu i determini el seu paper en la investigació dels delictes.

Més informació d'aquesta proposta en aquest enllaç 

Comments (1)

11. Establir un límit màxim en els mandats en els càrrecs polítics

Evitar que la política sigui un "modus vivendi".

Més informació d'aquesta proposta en aquest enllaç 

Comments (4)

12. Mesures contra portes giratòries

Impedir que durant 5 anys es pugui treballar en les empreses del sector relacionades amb el càrrec, o amb empreses que  han compartit capital amb elles.  

Més informació d'aquesta proposta en aquest enllaç 

Comments (4)

<< Anar a llista dels fòrums                                                                       Anar al fòrum del repte 5 >>General comments
que se enquesten las ideas de los partidos y no la intencion de voto , el voto en blanco representado ((ver escons en blanc )) como medida para fomentar la participacion y mas espacio publico a estas iniciativas ciudadanas que hacen pedagogia de la democracia , factor de correccion para que los partidos minoritarios sean mas visibles en los medios grandes , no solo entrevistar al cabeza de lista hacerlo aleatoriamente y si se incumple una propuesta de programa anunciada un correctivo ,que las ilp sean refrendadas por ley en cualquiera de los ciclos electorales , obligacion de hacer POLITICA y llegar acuerdos si el gobierno no supera un 45% del censo .
Written by chabis69 at 02 / 05 / 2015
cerc que aquest propostes cal fer-les en el repte sobre sistema electoral a www.elpaisquevolem.cat
Written by joanapas at 08 / 05 / 2015
Cal estudiar amb més detall algunes qüestions
Written by Carles Marc at 27 / 05 / 2015


This forum has been assessed 188 times [Participate] [View the results for this forum]