Tal com marquen els nostres Estatuts en el seu capítol XV, l'ANC té el mandat de convocar a mig mandat de l'actual Secretariat, un nou òrgan. El Consell Territorial i Sectorial (el CTS).

Per tal de que aquest òrgan tingui un funcionament obert, democràtic, i participatiu hem creat aquesta eina informàtica que permetra amb el seu ús una millor organització molt més participativa. 

AFEGIR PUNTS AL ORDRE DEL DIA.

L'ordre del dia actual és:

1.- Ratificació de mesa (que serà escollida per sorteig el dia 29 d'octubre)

2.- Ratificiació de l'ordre del dia (en funció del que digueu en aquest apartat)

3.- Informe de Gestió del Secretariat Nacional (aquest punt és obligatori per estatuts)

4.- Pla d'actuació de l'ANC pel futur immediat (aquest punt és obligatori per estatuts)

5.- Preguntes a formular al Secretariat Nacional i/o al Comitè Permanent.

Descans 

6.- Treball en grups 

7.- Tramit de conclusions de grups

8.- Cloenda de la presidenta. 

Penseu que el temps es limitat, i si el que voleu proposar pot inclooure's en algun dels punts. Eviteu fer cap proposta. 

SIGNEU LA VOSTRA PROPOSTA AMB EL MAIL DE LA VOSTRA AT O AS. No considerarem vàlids les aportacions que no vinguin signades així. 

Comments (0)

PREGUNTES A FER AL SECRETARIAT NACIONAL O AL COMITÉ PERMANENT.

Formuleu la pregunta que volgueu (fins el dia 3 de novembre). Les preguntes podran agrupar-se o fusionar-se. Però totes es tractaran.

El membre corresponent del Secretariat Nacional o del Comitè Permanent us respondra oralment en el CTS

Mireu-vos les preguntes que altres hagin formulat abans que vosaltres. Si la pregunta ja hi és (ni que sigui de forma aproximada), eviteu reformular-la. 

SIGNEU LA VOSTRA PROPOSTA AMB EL MAIL DE LA VOSTRA AT O AS. No considerarem vàlids les aportacions que no vinguin signades així.  

Comments (0)

APORTACIONS I REFLEXIONS AL GRUP DE TREBALL 1 : FULL DE RUTA

SIGNEU LA VOSTRA PROPOSTA AMB EL MAIL DE LA VOSTRA AT O AS. No considerarem vàlids les aportacions que no vinguin signades així.  

Comments (0)

APORTACIONS I REFLEXIONS AL GRUP DE TREBALL 2 : MODIFICACIÓ NORMATIVA INTERNA

SIGNEU LA VOSTRA PROPOSTA AMB EL MAIL DE LA VOSTRA AT O AS. No considerarem vàlids les aportacions que no vinguin signades així.  

Comments (0)

APORTACIONS  I REFLEXIONS AL GRUP DE TREBALL 3 : EINES DE MILLORA I RELACIONS AT - AS - SN

SIGNEU LA VOSTRA PROPOSTA AMB EL MAIL DE LA VOSTRA AT O AS. No considerarem vàlids les aportacions que no vinguin signades així.  

Comments (0)

APORTACIONS  I REFLEXIONS AL GRUP DE TREBALL 4 : DESENVOLUPAMENT DEL PLA D'ACTUACIÓ

SIGNEU LA VOSTRA PROPOSTA AMB EL MAIL DE LA VOSTRA AT O AS. No considerarem vàlids les aportacions que no vinguin signades així.  

Comments (0)

APORTACIONS  I REFLEXIONS AL GRUP DE TREBALL 5 : ESTRUCTURES D'ESTAT : CONTRIBUCIONS DE L'ANC

SIGNEU LA VOSTRA PROPOSTA AMB EL MAIL DE LA VOSTRA AT O AS. No considerarem vàlids les aportacions que no vinguin signades així.  

Comments (0)

APORTACIONS  I REFLEXIONS AL GRUP DE TREBALL 6 : I SI NO HI HA CONSULTA ?

SIGNEU LA VOSTRA PROPOSTA AMB EL MAIL DE LA VOSTRA AT O AS. No considerarem vàlids les aportacions que no vinguin signades així.  

Comments (0)

APORTACIONS  I REFLEXIONS AL GRUP DE TREBALL 7 : TECNIQUES I EXPERIENCIES PER ARRIBAR ALS NO CONVENÇUTS

SIGNEU LA VOSTRA PROPOSTA AMB EL MAIL DE LA VOSTRA AT O AS. No considerarem vàlids les aportacions que no vinguin signades així.  

Comments (0)

CALDRIA CREAR ALGUN ALTRE GRUP DE TREBALL. FEU-NOS SUGGERIMENTS

Si la vostra idea pot aproximadament tractar-se en algun dels grups ja creats, inenteu formular-ho com a aportació a aquell grup i eviteu de crear-ne un de nou. Cada grup comporta un tractament logistic molt complicat de resoldre. 

SIGNEU LA VOSTRA PROPOSTA AMB EL MAIL DE LA VOSTRA AT O AS. No considerarem vàlids les aportacions que no vinguin signades així.  

Comments (0)


General comments
There are no comments.

Any general comment?:This forum has been assessed 0 times [Participate] [View the results for this forum]