6. Nous models de col·laboració
View the results for this forum   
You are viewing the results organized by item number. Order items by level of agreement.   

En aquest taller s’abordarà la col·laboració entre entitats i la col·laboració de les entitats amb altres organitzacions, especialment amb el món de l’empresa. A partir de l’exposició per part de ponents de diferents trajectòries i procedències dins l’àmbit social (entitats socials, federacions o entitats de tercer nivell, consultoria) identificarem experiències exitoses i aprenentatges però també debatrem sobre la complexitat i els reptes que planteja la col.laboració i els projectes entre els diferents sectors: organitzacions no lucratives, entitats de segon i tercer nivell, administració pública i sector empresarial.

Per més informació del  clica aquí

 

Cal fer un gran salt endavant en els models de partenariat. Caldria una major determinació en la necessitat d’evolucionar d’un model encara massa pendent de la filantropia clàssica a un model que també contempli els partenariats avançats, els processos de diàleg amb empreses i altres grups d’interès, i les aliances estratègiques.


(8 / 53%)

(5 / 33%)

(2 / 13%)
   
 
 Number of assessments : 15

Comments (5)
We need best practices
Written by simona at 03 / 10 / 2011

Aquest procès ha de neixer d'una reflexió previa al voltant de la pròpia identitat. Cadascun dels actors que intervenen en aquest partenariat ha de tenir clar quin vol que sigui els seu paper dins de la societat i a partir d'aquesta reflexió crear vincles de relació. Aquest procés de replantejament del paper a la societat el mon empresarial ja fa temps que l'ha iniciat mitjançant la implantació de polítiques de responsabilitat social empresarial (RSE), però i les entitats del tercer sector estan impulsant politiques de responsabilitat social de les organitzacions (RSO) i les adminstracions (RSA)? Què en penseu?
Written by Enric Madrigal at 17 / 10 / 2011

El que es refereix la ponència és que cal escollir bé els aliats amb els quals volem compartir camí en aquests processos de partenariat. Aquí és on entra tot el debat o discurs de la innovació social. La relació ONL amb empreses que supera el model clàssic del que truca a la porta per sol.licitar fons i el qui es dedica simplement a reproduír model de finançador públic. Per arribar a aquest punt en el context de crisi, pregunta és possible superar aquest rol clàssic? què ha de canviar en la visió i model de gestió de les ONL per apropar-se a altres sectors com l'empresarial sense esperar el finançament de projectes però la solució compartida de reptes i problemàtiques socials?
Written by david.campsr at 24 / 10 / 2011

si, però que aquest salt no ens faci estimbar.
Written by gordo montraveta at 24 / 10 / 2011

Segons la meva opinió el tema és passar del "què tens per a mi" al "què ens uneix" o "què podem COMPARTIR". Canvi de xip
Written by aracelicrespo at 25 / 10 / 2011


Avui, l’esperit i l’estratègia de col·laboració és absolutament necessària tant a dins de les organitzacions –treball en equip- com entre organitzacions, entre altres raons perquè no podem assolir una capacitat de canvi real si no creem sinèrgies.


(9 / 60%)

(4 / 27%)

(1 / 7%)

(1 / 7%)
    
 
 Number of assessments : 15

Comments (5)
I need more details
Written by simona at 03 / 10 / 2011

La necessitat d'aquest relació va molt més enllà, podem extrapolar la frase de "no hi poden haver empreses sostenibles en societats fracassades" a les entitats no lucratives i a les adminitracions, i a dia d'avui el treballar per una societat equilibrada no està en mans d'un únic actor. Què en penseu?
Written by Enric Madrigal at 17 / 10 / 2011

Si, però en moltes organitzacions sols es dóna a nivell dels "tècnics" i no pas dels directius, que ocupen un segon lloc.
Written by gordo montraveta at 24 / 10 / 2011

el pensament és lliure, i la proactivita una actitud personal,..jo crec que si un directiu es queda en segon lloc,..és que no estem explicant/fent bé alguna cosa.
Written by aracelicrespo at 25 / 10 / 2011

és indispensable, i més en un sector com l'associatiu,..que planteja mooolt poques coses des de la individualitat. Suma, intercanvi, nova gestió,.procés continu, i tornem-hi!
Written by aracelicrespo at 25 / 10 / 2011


La corresponsabilitat dels agents socials al territori serà possible mitjançant partenariats que actuaran com espais de col•laboració entre els diversos agents. El seu objectiu bàsic és aconseguir millorar l’efectivitat de les pròpies propostes, però té un altre efecte important i és que a mesura que es va construint l’espai de partenariat, l’espai de relació, no només millores el projecte en si; sinó també les pròpies organitzacions s’enriqueixen incorporant el millor de la cultura organitzativa de cadascú.


(6 / 43%)

(5 / 36%)

(1 / 7%)

(1 / 7%)

(1 / 7%)
     
 
 Number of assessments : 14

Comments (3)
Why not to learn from leasson learned?
Written by simona at 03 / 10 / 2011

Aquest és el següent pas a desenvolupar i de fet ja hi ha iniciatives molt serioses en aquesta línia a partir de la fórmula dels teritori Socialment Responsables. Per qui no ho sàpiga un TSR "és aquell que tendeix a la sostenibilitat afrontant pro-activament els seus reptes econòmics, socials i ambientals, per mitjà de les estratègies col · laboratives i el compromís multilateral, amb solucions eficients que creïn valor per a totes les parts, empreses, entitats i administracions, gestionant els propis actius tangibles i intangibles i alineant-cap a una Visió sostenible del territori" Qué en penseu?
Written by Enric Madrigal at 17 / 10 / 2011

Cal cercar fòrmules de col·laboració que vagin més enllà de l'administració i el col·lectiu juvenil. Les entitats socials, associatives i culturals podrien ser l'objectiu. Actualment, ja n'hi han accions en aquest àmbit, però són poques.
Written by calmecija at 21 / 10 / 2011


Esperonem a la celebració d’espais regulars de trobada entre ONL i empreses i altres sectors,  com els Marketplace, per a fomentar i visibilitzar els intercanvis i col•laboracions. Seria desitjable que a cada àmbit nacional d’Europa se’n celebrés almenys un, ja que incorporen un missatge clau sobre la importància creixent de la col•laboració entre les iniciatives socials i les empresarials com a base per a fer front a noves necessitats, generar innovació social, i contribuir a crear valor econòmic i social.


(6 / 43%)

(2 / 14%)

(5 / 36%)

(1 / 7%)
    
 
 Number of assessments : 14

Comments (2)
How can we do that>?
Written by simona at 03 / 10 / 2011

És fonamental. Un dels primers passos a donar és l'increment de coneixement mutuu, ja que això farà que desapareguin molts fantasmes i a partir d'aquí es puguin desenvolupar projectes de forma conjunta. Qué en penseu?
Written by Enric Madrigal at 17 / 10 / 2011


Cal promoure la creació d’aliances en el Tercer Sector per fer les entitats més sòlides i per donar guanyar efectivitat i eficiència a l’hora de donar resposta als problemes socials. L’actitut orientada a l’objectiu comú i l’acompanyament en el procés són factors claus per un bon resultat.


(7 / 50%)

(3 / 21%)

(2 / 14%)

(1 / 7%)

(1 / 7%)
     
 
 Number of assessments : 14

Comments (2)
We need to define third sector
Written by simona at 03 / 10 / 2011

fent atenció que l'objectiu comú sigui donar resposta als problemes socials, i no a les pròpies problemàtiques que genera l'aliança
Written by aracelicrespo at 25 / 10 / 2011


Tota iniciativa de creació d’estructures de segon o tercer nivell ha de ser fruit d’un procés de reflexió de la base de llur moviment, especialment lliure d’ingerències institucionals.


(11 / 79%)

(2 / 14%)

(1 / 7%)
   
 
 Number of assessments : 14

Comments (6)
I agree
Written by simona at 03 / 10 / 2011

Totalment d'acord.
Written by calmecija at 21 / 10 / 2011

Totalment d'acord. En aquest sentit cal remarcar que cada cop les estructures de segon grau estan més atomitzades. Us recomano Diagnosi de les Associacions de segon nivell a Barcelona que podeu trobar en aquest enllaç: http://www.cab.cat/estudi-dentitats-de-segon-grau.html
Written by mikyaragon at 24 / 10 / 2011

D'acord i afegiria que la decisió de crear o impulsar estructures de segon o tercer nivell també ha de respondre a necessitats concretes de defensar un col.lectiu específic, de prestar serveis i desenvolupar activitats o projectes útils per a les entitats federades i de tenir una missió clara per evitar duplicitats entre entitats de segon nivell
Written by david.campsr at 24 / 10 / 2011

Totalment d'acord. És bàsic si volem ser mínimament autònoms.
Written by gordo montraveta at 24 / 10 / 2011

molt important "de reflexió de la base de llur moviment"!!
Written by aracelicrespo at 25 / 10 / 2011


Per avançar en la innovació social hem de revisar a fons l'ADN de les nostres entitats, focalitzant els nostres esforços en aquelles àrees on podem aportar un major valor afegit i poder deixant de fer alguns projectes on d'altres organitzacions (tant del sector com d'altres sectors) són més fortes i el que té sentit és potenciar les aliances amb elles. Una bona política d'aliances intrasectorial i intersectorial serà clau per innovar amb èxit.


(10 / 67%)

(4 / 27%)

(1 / 7%)
   
 
 Number of assessments : 15

Comments (4)
How can we build these partnerships?
Written by simona at 03 / 10 / 2011

Un cop més crec que és primordial tenir clar quin vol que sigui com a tercer sector el seu paper dins de la societat i a partir d'aquesta reflexió crear vincles de relació. Una eina imprescindible des del meu punt de vista es començar a plantejar-se el polítiques de responsabilitat social de les organitzacions (RSO) per tal de tenir un coneixement més profund de la realitat que envolta a les entitats i poder llavors impulsar aliances. Què en penseu?
Written by Enric Madrigal at 17 / 10 / 2011

JO crec que una entitats que no dugui la RSO a les "venes",..té molta feina per fer!!!
Written by aracelicrespo at 25 / 10 / 2011

Saber renunciar també és innovador!!
Written by aracelicrespo at 25 / 10 / 2011


Tant o més important que generar noves idees és replicar idees que han tingut d'altres i que podem aplicar al nostre territori. En aquest sentit és important poder facilitar la detecció d'aquestes bones pràctiques i facilitar el procés d'empaquetament i rèplica, transferint, adoptant i adaptant les metodologies.

(10 / 77%)

(1 / 8%)

(2 / 15%)
   
 
 Number of assessments : 13

Comments (3)
It is obvious
Written by simona at 03 / 10 / 2011

Cal centrar-se molt amb el com.
Written by gordo montraveta at 24 / 10 / 2011

Tan obvi,..com sovint inèdit
Written by aracelicrespo at 25 / 10 / 2011


Creació d’un grup de treball d’entitats i empreses per a desenvolupar noves formes de col·laboració que puguin incidir en la transformació de les persones. Les parts implicades es comprometran a dur a terme algunes experiències concretes de col·laboració amb aquest enfocament i a publicar el cas de bona pràctica.


(9 / 60%)

(3 / 20%)

(3 / 20%)
   
 
 Number of assessments : 15

Comments (3)
First of all, both companies and organizations need to have the same information
Written by simona at 03 / 10 / 2011

És fonamental que en una iniciativa com aquesta cadascú pugui exposar obertament quins són els seus objectius i quines les seves prioritats. A dia d'avui estem col · lectivament prou madurs com per poder acceptar aquest fet? Jo crec que ho començem a estar. I vosaltres, què penseu?
Written by Enric Madrigal at 17 / 10 / 2011

Com deia en un altre comentari, és bàsica aquesta col·laboració.
Written by calmecija at 21 / 10 / 2011


Cal millorar el coneixement i reconeixement de la ciutadania, les institucions i l’administració, sobre el treball i els recursos que ofereixen les entitats de voluntariat, així com potenciar el treball comú entre entitats, cercant la complementarietat i el treball en xarxa.


(8 / 67%)

(4 / 33%)
  
 
 Number of assessments : 12

Comments (3)
How to be promoted?
Written by simona at 03 / 10 / 2011

Sobre el reconeixement pot servir la ponència que en Quim Brugué va fer al 2n Congrés de les Associacions de Barcelona http://www.congresassociacionsbcn.cat/files/23-1198-document/p4_reconeixement_administracions_publiques.pdf
Written by mikyaragon at 24 / 10 / 2011

Sobre el reconeixement de la feina que fan les entitats i potenciar el treball conjunt, l'experiència del Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya, ésun bon exemple; podeu veure Taller 4 o bé www.voluntariat.org
Written by aracelicrespo at 25 / 10 / 2011


Les entitats que treballem en l’àmbit del voluntariat hem d’assumir i fer nostres els drets i deures del voluntariat (per exemple la Carta del Voluntariat de Catalunya) i considerem que en l’actualitat podem reflexionar sobre aquest text i obrir noves consideracions a nivell sectorial.


(6 / 50%)

(4 / 33%)

(2 / 17%)
   
 
 Number of assessments : 12

Comments (3)
It is the most apropriate context
Written by simona at 03 / 10 / 2011

i a nivell global també!! Val la pena rellegir-la a la llum de tot el que hem après durant aquest temps!!
Written by aracelicrespo at 25 / 10 / 2011

Quan es va fer la Carta del Voluntariat de Catalunya es va manifestar que és un marc general, a mode de codi ètic, que calia adaptar a la realitat de cada sector. No és el mateix l'àmbit social (assistencial) que el cultural o comunitari. Fins i tot en aspectes com l'assegurança dels voluntaris.
Written by josepmcanyelles at 26 / 10 / 2011


Cal identificar quins són els àmbits sectorials amb presència conjunta de l’Administració i de les entitats de voluntariat on es poden aplicar models de treball col·laboratiu per mitjà de taules de participació social. Igualment respecte a aquells sectors on es pogués implicar el món empresarial.


(5 / 42%)

(5 / 42%)

(1 / 8%)

(1 / 8%)
    
 
 Number of assessments : 12

Comments (2)
??more details
Written by simona at 03 / 10 / 2011

És indispensable: EL Pla Nacional de l'Assocoacionisme i el Voluntariat hi ha d'ajudar i ho ha de guiar. Cal garantir que el valor i el reconeixement de la col·laboració sigui mutu, que sigui entès com un model de país més que com una siyació puntual d'un o altre departament
Written by aracelicrespo at 25 / 10 / 2011


Quan hagis acabat de valorar aquest fòrum, pots continuar en els altres tallers:

1.      1. El Voluntariat: compromís al llarg de la vida

2.      2. La gestió i el compromís del Voluntariat

3.       3. Nous models de Voluntariat

4.       4. La formació del Voluntariat

5.       5. La promoció del Voluntariat

6.       6. Nous models de col·laboració

7.       7. Territoris socialment responsables

 

General comments

I think that areas of interest for public administration and areas of interest for companies have joint points and this can be the point of begging a partnership.
Written by simona at 03 / 10 / 2011