Enquesta de valoració de la Convenció Ajuntament + Sostenible
View the results for this forum   
You are viewing the results organized by their level of agreement. Order items by item number.   

M'ha semblat adient que l'acte s’hagi celebrat en un espai municipal (Centre Cívic La Sedeta).

Molt  Bastant  Poc Gens No ho sé / No contesto


(76 / 87%)

(10 / 11%)

(1 / 1%)
   
 
 Number of assessments : 87

Comments (3)
molt
Written by cristinaperez at 10 / 12 / 2013

M'ha semblat molt adient que s'haigui celebrat al espa adequat
Written by albertaltarriba at 10 / 12 / 2013

mol
Written by mouncefmaarouf at 10 / 12 / 2013


He trobat adient la ponència “La responsabilitat de l’Administració Pública en el camí cap a la sosteniblitat” del Sr. Víctor Viñuales, Director de la Fundación Ecología y Desarrollo.

Molt  Bastant  Poc Gens No ho sé / No contesto


(69 / 77%)

(18 / 20%)

(3 / 3%)
   
 
 Number of assessments : 90

Comments (6)
Va expondre els seus arguments d'una manera entenedora i moderada. Per la dimensió del problema mediambiental potser caldria ser més contundent. En qualsevol cas em va agradar l'exposició.
Written by Usuari e39f961a at 24 / 03 / 2010

Em va agradar molt. especialment quan dóna a entendre que cal treballar conjuntament emprese, administració i ong. El Consell de Medi AMbient de BCN podria crear una comissió específica sobre Compra Verda
Written by Usuari 09c5716d at 24 / 03 / 2010

molt
Written by cristinaperez at 10 / 12 / 2013

Va expondre els seus arguments d'una manera que s'entenia perfectament molt bé
Written by albertaltarriba at 10 / 12 / 2013

MOL
Written by mouncefmaarouf at 10 / 12 / 2013

MOLT
Written by Usuari e3eb6f77 at 20 / 10 / 2017


M'ha semblat positiu el model de dinamització de l’acte.

Molt Bastant  Poc Gens No ho sé / No contesto


(54 / 63%)

(26 / 30%)

(4 / 5%)

(1 / 1%)

(1 / 1%)
     
 
 Number of assessments : 86

Comments (5)
Els dos dinamitzadors ho han fet molt bé i aquesta fòrmula m'ha agradat molt, li dóna agilitat a l'acte i no es fa pesat.
Written by Usuari 2ad48e00 at 24 / 03 / 2010

Els dos dinamitzadors ho han fet molt bé i aquesta fòrmula m'ha agradat molt, li dóna agilitat a l'acte i no es fa pesat.
Written by Usuari 2ad48e00 at 24 / 03 / 2010

Va haver-hi una mestrívola dinamització de la Convenció per part dels 2 animadors no professionals, que féu més amena l'activitat.
Written by Usuari 334142a7 at 24 / 03 / 2010

molt
Written by cristinaperez at 10 / 12 / 2013

Van ser molt bons els 2 dinamitzadors ho han fet molt be i aquesta formula m'ha agradat molt , i els i dona agilitat a l'acte i no es fa pasat
Written by albertaltarriba at 10 / 12 / 2013


M'ha semblat interessant el procés interactiu de votacions electròniques (preguntes i respostes) realitzat durant l’acte.

  Molt  Bastant  Poc Gens No ho sé / No contesto


(46 / 53%)

(33 / 38%)

(6 / 7%)

(1 / 1%)
    
 
 Number of assessments : 86

Comments (9)
No sé el que val, però considero que es podria haver estalviat.
Written by Usuari 9de31462 at 23 / 03 / 2010

M'agrada aprofitar les TIC per fomentar la participació. En un esdeveniment amb tanta gent i relatiu poc temps, on és difícil donar veu a la gent, una fòrmula d'aquestes ajuda a situar-se com a grup. S'hagués pogut fer servir per conèixer la composició del grup: sexe, procedència, etc
Written by Usuari 09c5716d at 24 / 03 / 2010

molt
Written by cristinaperez at 10 / 12 / 2013

mol
Written by mouncefmaarouf at 10 / 12 / 2013

M'agradat aprofitar el temps per coneixer coses nobes sobre la naturalesa i el medi ambient
Written by albertaltarriba at 10 / 12 / 2013

MOL
Written by mouncefmaarouf at 10 / 12 / 2013

MOL
Written by mouncefmaarouf at 10 / 12 / 2013

MOL
Written by mouncefmaarouf at 10 / 12 / 2013

MOL
Written by mouncefmaarouf at 10 / 12 / 2013


Trobo interessant i positiva la convocatòria del Premi a la Millor Iniciativa + Sostenible.

Molt  Bastant  Poc Gens No ho sé / No contesto


(47 / 55%)

(33 / 38%)

(5 / 6%)

(1 / 1%)
    
 
 Number of assessments : 86

Comments (9)
Penso que estaria bé fer periòdicament el lliurament dels Premis a iniciatives municipals. Pot ser un bon incentiu!
Written by Usuari 924f7710 at 23 / 03 / 2010

Estic d'acord amb el comentari anterior.
Written by Usuari 09c5716d at 24 / 03 / 2010

Em sembla una molt bona iniciativa, segur que la propera vegada es presenta molta més gent
Written by Usuari d0c3ec16 at 24 / 03 / 2010

molt
Written by cristinaperez at 10 / 12 / 2013

A mi hem sembla que s'hauria de presentar molta mes gent
Written by albertaltarriba at 10 / 12 / 2013

mol
Written by mouncefmaarouf at 10 / 12 / 2013

molt
Written by cristinaperez at 10 / 12 / 2013

MOL
Written by mouncefmaarouf at 10 / 12 / 2013

MOL
Written by mouncefmaarouf at 10 / 12 / 2013


Trobo interessant i positiva la iniciativa del Reconeixement Institucional a les dependències amb major trajectòria en l’àmbit ambiental.

Molt  Bastant  Poc Gens No ho sé / No contesto


(43 / 49%)

(41 / 47%)

(3 / 3%)
   
 
 Number of assessments : 87

Comments (6)
També crec que pot ser un bon incentiu per les dependències que acumulin experiència durant un mínim de 5 anys, per exemple
Written by Usuari 09c5716d at 24 / 03 / 2010

mol
Written by mouncefmaarouf at 10 / 12 / 2013

També crec que pot ser un bon incentiu per les dependències que acumulin durant un mínim de 3 anys, per exemple
Written by albertaltarriba at 10 / 12 / 2013

molt
Written by cristinaperez at 10 / 12 / 2013

MOL
Written by mouncefmaarouf at 10 / 12 / 2013

MOL
Written by mouncefmaarouf at 10 / 12 / 2013


Els objectius de la Convenció Ajuntament + Sostenible han estat clars i entenedors

  Molt Bastant  Poc Gens No sé / No contesto


(47 / 50%)

(43 / 46%)

(4 / 4%)
   
 
 Number of assessments : 94

Comments (8)
Els objectius són molt clars, ara estaria bé que el Plenari Municipal li donés el valor i l'impuls necessaris.
Written by Usuari 09c5716d at 24 / 03 / 2010

Els objectius són molt clars.
Written by Escola La Roureda at 29 / 10 / 2013

Els objectius són molt clars
Written by albertaltarriba at 10 / 12 / 2013

molt
Written by cristinaperez at 10 / 12 / 2013

molt
Written by mouncefmaarouf at 10 / 12 / 2013

NO SÉ/no CONTESTO
Written by mouncefmaarouf at 10 / 12 / 2013

NO SÉ/no CONTESTO
Written by mouncefmaarouf at 10 / 12 / 2013

força clars
Written by Usuari e3eb6f77 at 20 / 10 / 2017


Finalment, com valores la Convenció Ajuntament + Sostenible? Posa-li nota!

10 -  0 No ho sé / No contesto


(16 / 19%)

(31 / 36%)

(29 / 34%)

(7 / 8%)

(2 / 2%)
     
 
 Number of assessments : 85

Comments (4)
Cal involucrar tots els sectors des d'adalt. Tenir referències inspiradores. No creure'ns que som pioners de res.
Written by Usuari 5b5811c1 at 24 / 03 / 2010

A més de la convenció m'agrada valorar la feina que hi ha al darrera per part de les persones responsables del projecte Ajuntament + Sostenible
Written by Usuari 09c5716d at 24 / 03 / 2010

jo baloreria un 10 perqué va estar molt be la xerrada de tothom
Written by albertaltarriba at 10 / 12 / 2013

MOL
Written by mouncefmaarouf at 10 / 12 / 2013


He trobat adient l’Audiovisual de la Convenció Ajuntament+Sostenible "El Pla Ajuntament + Sostenible. La sostenibilitat a l’Ajuntament de Barcelona: bones pràctiques en la gestió interna".

Molt  Bastant  Poc Gens No ho sé / No contesto


(33 / 38%)

(47 / 53%)

(8 / 9%)
   
 
 Number of assessments : 88

Comments (9)
M'ha agradat l'audiovisual i crec que es pot fer servir en d'altres trobades de professionals de l'Ajuntament. També m'agradaria un audiovisual de bones pràctiques concretes que animi a imitar a la resta
Written by Usuari 09c5716d at 24 / 03 / 2010

molt
Written by mouncefmaarouf at 10 / 12 / 2013

mol i bastant
Written by mouncefmaarouf at 10 / 12 / 2013

MOL
Written by mouncefmaarouf at 10 / 12 / 2013

MOL
Written by mouncefmaarouf at 10 / 12 / 2013

MOL
Written by mouncefmaarouf at 10 / 12 / 2013

MOL
Written by mouncefmaarouf at 10 / 12 / 2013

MOL
Written by mouncefmaarouf at 10 / 12 / 2013

MOL
Written by mouncefmaarouf at 10 / 12 / 2013


M’ha semblat adient l’espai (càlid, flexible, lluminós, amb bona sonoritat, àmplia...) on s’ha celebrat la Convenció Ajuntament + Sostenible.

  Molt Bastant  Poc Gens No ho sé / No contesto


(28 / 32%)

(53 / 61%)

(6 / 7%)
   
 
 Number of assessments : 87

Comments (14)
Llàstima de les cadires. Eren molt incòmodes.
Written by Usuari 9de31462 at 23 / 03 / 2010

M'ha agradat utilitzar un equipament de barri que sense cap luxe té les condicons mínimies per fer una trobada d'aquestes. Es podia haver utilitzat l'entrada del darrera per gestionar millor les entrades i sortides de la gent
Written by Usuari 09c5716d at 24 / 03 / 2010

Incomodes les cadires, crec que no son adequades per estar-hi molta estona
Written by Usuari 439255f5 at 25 / 03 / 2010

molt
Written by cristinaperez at 10 / 12 / 2013

M'ha semblat adient però jo ho feria cada any amb un lloc diferent
Written by albertaltarriba at 10 / 12 / 2013

m´ha semblat adient peró jo ho feria cada any amb un lloc diferent
Written by mouncefmaarouf at 10 / 12 / 2013

m´ha semblat adient peró jo ho feria cada any amb un lloc diferent
Written by mouncefmaarouf at 10 / 12 / 2013

m´ha semblat adient peró jo ho feria cada any amb un lloc diferent
Written by mouncefmaarouf at 10 / 12 / 2013

m´ha semblat adient peró jo ho feria cada any amb un lloc diferent
Written by mouncefmaarouf at 10 / 12 / 2013

mol
Written by mouncefmaarouf at 10 / 12 / 2013

molt
Written by cristinaperez at 10 / 12 / 2013

MOL
Written by mouncefmaarouf at 10 / 12 / 2013

MOL
Written by mouncefmaarouf at 10 / 12 / 2013

MOL
Written by mouncefmaarouf at 10 / 12 / 2013


El document de Compromisos de la Convenció Ajuntament + Sostenible recull els elements bàsics del futur del Pla Ajuntament + Sostenible.

Molt  Bastant  Poc Gens No ho sé / No contesto


(20 / 23%)

(60 / 70%)

(6 / 7%)
   
 
 Number of assessments : 86

Comments (6)
Hi trobo a faltar totes els aspectes relacionats amb la mobilitat tant pel que fa al parc de vehicles municipals, als vehicles de les contractes i a la mobilitat de la ciutat en general
Written by Usuari 09c5716d at 24 / 03 / 2010

molt
Written by cristinaperez at 10 / 12 / 2013

Hi trobo a faltar alguna cosa especialitzats amb el medi ambient
Written by albertaltarriba at 10 / 12 / 2013

mol
Written by mouncefmaarouf at 10 / 12 / 2013

MOL
Written by mouncefmaarouf at 10 / 12 / 2013

MOL
Written by mouncefmaarouf at 10 / 12 / 2013


La Convenció Ajuntament + Sostenible ha cobert les meves expectatives.

Molt Bastant  Poc Gens No ho sé / No contesto


(18 / 20%)

(66 / 73%)

(4 / 4%)

(2 / 2%)
    
 
 Number of assessments : 90

Comments (11)
Els treballadors veuen reflectit el seu treball, s'identifiquen i assumeixen respnsabilitats. Falta que el compromís polític realment es materialitzi.
Written by Usuari 26606435 at 23 / 03 / 2010

En quan a visualitzar el nombre de professionals que hi estem postas sí. Pot ser les línies de futur no han quedat prou clares.
Written by Usuari 09c5716d at 24 / 03 / 2010

Aquesta convenció ha cobert les nostres expectatives.
Written by Escola La Roureda at 29 / 10 / 2013

molt
Written by cristinaperez at 10 / 12 / 2013

molt
Written by cristinaperez at 10 / 12 / 2013

si molt
Written by mouncefmaarouf at 10 / 12 / 2013

Aquesta convenció ha cobert les nostres expectatives
Written by albertaltarriba at 10 / 12 / 2013

MOL I BASTANT
Written by mouncefmaarouf at 10 / 12 / 2013

MOL I BASTANT
Written by mouncefmaarouf at 10 / 12 / 2013

MOL
Written by mouncefmaarouf at 10 / 12 / 2013

SÍ, PERFECTE
Written by Usuari e3eb6f77 at 20 / 10 / 2017


Valora el teu grau d'acord amb les iniciatives que s'han dut a terme per a fer més sostenible la Convenció Ajuntament + Sostenible. Més informació aquí.

Molt Bastant  Poc Gens No ho sé / No contesto

Tria de la seu de la Convenció tenint en compte criteris de sostenibilitat, com per exemple la disponibilitat de llum natural en els espais i la bona connexió amb la xarxa de transport públic.

(36 / 42%)

(2 / 2%)

(48 / 56%)
   
 
 Number of assessments : 86
Facilitació d'informació als assistents sobre les possibilitats per arribar a la seu de la convenció emprant el transport públic.

(27 / 31%)

(3 / 3%)

(53 / 61%)
   
 
 Number of assessments : 87
Contractació del servei de càtering a una fundació que promou la reinserció laboral de persones en risc d’exclusió, que empra vaixella reutilitzable en el servei de càtering i ofereix productes de cultiu ecològic i de comerç just.

(21 / 24%)

(4 / 5%)

(62 / 71%)
   
 
 Number of assessments : 87
Recollida selectiva dels residus generats pel servei de càtering.

(25 / 29%)

(1 / 1%)

(60 / 69%)
   
 
 Number of assessments : 87
Reducció del consum de materials, minimitzant-ne el seu lliurament, i tan sols oferint material d’escriptura amb característiques ambientals a aquells assistents que en van necessitar.

(20 / 23%)

(66 / 76%)
  
 
 Number of assessments : 87
Acreditacions realitzades en cartró reciclat i recuperades per al seu posterior reciclatge i reutilització dels elements no fungibles.

(24 / 28%)

(2 / 2%)

(61 / 70%)
   
 
 Number of assessments : 87
Càlcul de les emissions de CO2 generades a la seu de la convenció (electricitat, i climatització dels espais) i les generades pels desplaçaments dels participants a l’acte. Compensació de les emissions a través de la iniciativa ZeroCO2 (www.ceroco2.org) en un projecte de reforestació a la selva de Lucindo a Brasil.

(40 / 47%)

(6 / 7%)

(40 / 47%)
   
 
 Number of assessments : 86
Edició dels pòsters dels candidats als premis a la millor iniciativa més sostenible utilitzant un material fet de cotó 100% i imprès amb tintes al làtex que tenen certificació ambiental. Reutilització com a exposició itinerant.

(37 / 43%)

(5 / 6%)

(45 / 52%)
   
 
 Number of assessments : 87

Comments (3)
Demà mateix es podríen generalitzar aquestes mesures en qualsevol acte que organitzi l'ajuntament
Written by Usuari 09c5716d at 24 / 03 / 2010

molt
Written by cristinaperez at 10 / 12 / 2013

Divendres el dematí es podrien generalitzar algunes masures de qualsevol acte que organitzin els ajuntaments
Written by albertaltarriba at 10 / 12 / 2013


T’interessaria disposar dels pósters dels projectes presentats al Premi a la Millor Iniciativa més Sostenible per instal·lar-los com a exposició temporal a les teva dependència?

(34 / 39%)

(53 / 61%)
  
 
 Number of assessments : 87

Comments (13)
El meu no és perquè no treballo a l'Ajuntament. Però en cas contrari seria sí.
Written by Usuari 26606435 at 23 / 03 / 2010

Ho hauria de consultar perquè és una dependència compartida amb una altra unitat de treball, però la resposta és sí
Written by Usuari fc735900 at 24 / 03 / 2010

crec que seria una bona eina d'informació/sensibilització
Written by Usuari 973f387e at 25 / 03 / 2010

sERIA MOLT DIFICIL INCORPORAR-LOS A L'ESPAI LLIURE ON TREBALLO. Hi ha molt tràsit de persones i farien més nosa.
Written by Usuari 439255f5 at 25 / 03 / 2010

En principi si, però cal proposar-ho abans.
Written by Usuari a6865431 at 26 / 03 / 2010

molt
Written by cristinaperez at 10 / 12 / 2013

Jo també penso que seria bo posar-ho peró no abans del dia de fer-hu
Written by albertaltarriba at 10 / 12 / 2013

no ho sé / no contesto
Written by mouncefmaarouf at 10 / 12 / 2013

MOL
Written by mouncefmaarouf at 10 / 12 / 2013

MOL
Written by mouncefmaarouf at 10 / 12 / 2013

MOL
Written by mouncefmaarouf at 10 / 12 / 2013

MOL
Written by mouncefmaarouf at 10 / 12 / 2013

MOL
Written by mouncefmaarouf at 10 / 12 / 2013


Tens algun suggeriment per a properes edicions? Indica'l a "Comentaris".

(17 / 23%)

(57 / 77%)
  
 
 Number of assessments : 74

Comments (21)
Avançar la pausa cafè, assumint que sempre hi ha problemes de timing
Written by Usuari 26606435 at 23 / 03 / 2010

Pot ser una millora en la puntualitat
Written by Usuari 1445343a at 23 / 03 / 2010

A la propera estaria be que vingués algú d'un altre país que poguès explicar com ho fan etc.
Written by Usuari 400fe6b5 at 23 / 03 / 2010

Demanaria que estiguessin penjades les presentacions dels conferenciants per poder repassar les dades
Written by Usuari ecde8ef6 at 23 / 03 / 2010

M'afegeixo al comentari de penjar les presentacions dels conferenciants per poder accedir a les mateixes
Written by Usuari 3e910370 at 23 / 03 / 2010

Hi ha hagut molta complaença i poco crítica
Written by Usuari e0f8a8fb at 24 / 03 / 2010

La conducció de l'acte a càrrec d'en Roma i en Vázquez ha estat valenta, fresca, propera i amb el toc just d'humor. Felicitats.
Written by Usuari 0739f09e at 24 / 03 / 2010

Hi haurien de ser presents els càrrecs de confiança i tècnics de responsabilitat de tots els sectors. És necessari que sentin directament a l'alcalde parlant de mesures en pro de la sostenibilitat com un dels objectius principals d'aquest Ajuntament. Cal que tothom s'ho cregui. Pel que fa a l'organització cal millorar la recepció per tal que no es formin cues que endarrereixen l'inici de l'acte.
Written by Usuari 5b5811c1 at 24 / 03 / 2010

Es podria enviar un correu electrònic amb un breu resum de la Convenció i les mesures per al futur del Pla Ajuntament + Sostenible a tots els treballadors de l'Ajuntament perquè les persones que no hi van assistir sàpiguen que s'està treballant molt en aquest àmbit.
Written by Usuari 334142a7 at 24 / 03 / 2010

Una major puntualitat a l'inici de l'acte, instar els assistents a presentar-se més d'hora per no fer cues, i avançar l'hora de la pausa (es va fer a les 11.20 hores, i és massa tard).
Written by Usuari 334142a7 at 24 / 03 / 2010

Proposo convidar a representants de les escoles ja que els projectes d'Agenda 21 Escolar són molt importants, en nombre i qualitat.
Written by Usuari 09c5716d at 24 / 03 / 2010

Que les persones assistents siguin conscients de la diversitat de professionals que participen.
Written by Usuari 09c5716d at 24 / 03 / 2010

Estic d'acord amb que hi va haver poca crítica i per tant proposo que a la propera convenció es pugui convidar algun ponent que esperoni l'acció municipal
Written by Usuari 09c5716d at 24 / 03 / 2010

Reafirmo que caldria destacar més els aspectes febles, les alertes, les amenaces, per tal de marcar el full de ruta per un futur.
Written by Usuari a48a4980 at 24 / 03 / 2010

Benvolgut, benvolgudes, Us recomano disposar d'una manera més adient els espais d'acreditació (crec que la cua a l'escala no era necessària, tenint tant de pati a la planta baixa...) i de càtering (q també es podia haver distribuit de millor manera). Amb tot, les impressions de la resta de l'acte van ser bones! I molt especialment, és indispensable realitzar reflexions i pràctiques com la de la Convenció. Enhorabona!
Written by Usuari 3f6f1d37 at 25 / 03 / 2010

Recollir si és possible referents d'altres municipis mediterrànis que estiguin adherits al compromis d'una Agenda 21 o involucrats en altres processos o models de sostenibilitat municipal
Written by Usuari 973f387e at 25 / 03 / 2010

Plantejar per a la propera convenció, una revisió crítica del procés d'implementació del Pla d'Acció Ajuntament + Sostenible
Written by Usuari 973f387e at 25 / 03 / 2010

M'afageixo a la consideració dels accions que s'estan fent des de l'agenda 21 escolar
Written by Usuari 973f387e at 25 / 03 / 2010

molt
Written by cristinaperez at 10 / 12 / 2013

Plantejo per la propera convecció , una revisio crítica del procés d'implementació del Pla d'Acció Ajuntament + Sostenible
Written by albertaltarriba at 10 / 12 / 2013

MOL
Written by mouncefmaarouf at 10 / 12 / 2013General comments

Vaig trobar les intervencions de la Convenció amb massa protagonisme polític. M'hagués agradat que fossin més tècniques tenint en compte la curta durada de l'acte
Written by Usuari 6d85edd4 at 23 / 03 / 2010
La idea es molt bona, però les iniciatives si representen costes económic i no hi ha una rendavilitat polìtic , no es portan a terme. Aixo s'ha de canviar.
Written by Usuari e0f8a8fb at 24 / 03 / 2010
S'ha d'extendre aquesta óptica a tota l'organització. Trobo a faltar incidir més en la mobilitat dels treballadors, tant per arribar al lloc de treball com en els desplaçaments per feina. L'Ajuntament disposa de pla de mobilitat com a empresa?
Written by Usuari 5b5811c1 at 24 / 03 / 2010
Es podria enviar un reocrdatori de tant en tant a tots els treballadors en què se'ls fes veure els avantatges de petites accions com tancar els llums del despatx, tancar l'ordinador, la pantalla i la calefacció o aire condicionat al sortir, no malgastar paper, aprofitar-lo imprimint per les dues cares, no abusar de la fotocopiadora a color si n'hi ha de blanc i negre, i no llençar al rebuig tot allò que pugui ser aprofitat. A més, cal palesar un agraïment a totes les persones que han col.laborat en l'organització de la Convenció i de les sessions preparatòries.
Written by Usuari 334142a7 at 24 / 03 / 2010
Crec que aquest és un dels projectes més interessasnts com a treballadors de l'ajuntament. En una època de crisi econòmica treballar conjuntament per a l'estalvi és una opció exemplar. Es un tipus de projecte que dóna un valor afegit a la nostra feina; no només donem el servei sinó que treballem pel futur del planeta. És un bon exemple de treball transversal i de proximitat a la ciutadania perquè tot el que es fa cal mostrar-ho i animar a fer-ho. Caldria fer un esforç perquè aquest programa tingués un pes destacat al proper PAM. També seria convenient visualitzar un consens polític al respecte. La convenció va mostrar una mínima entesa entre els partits de govern que no sempre es visualitza.
Written by Usuari 09c5716d at 24 / 03 / 2010
Se echa en falta una campaña de sensibilización a todos los trabajadores del Ayuntamiento para que tengan comportamientos más efectivos en cuanto a la sostenibilidad, el medio ambiente y, especialmente en cuanto al ahorro energético.
Written by Usuari 9c26439f at 26 / 03 / 2010
Allò que es pot dir i el que no es pot dir Quanta prudència, quants equilibris necessaris per combinar desenvolupament econòmic i respecte pel medi ambient. Tot hi haver un ponent de l'Aragò no es va fer esment de la proposta olímpica d'hivern. Ja ho deia en Viñuales que cal col·laborar les ONG amb l'adminiatració i el sector econòmic. Pot ser seríem capaços d'introduir criteris d'ambientals en la proposta olímpica i que això fos el valor afegit que decantés la decisió per la candidatura.
Written by Usuari 4353392c at 26 / 03 / 2010
Que l'any vinent que proposin moltes mes coses de la naturalesa i que la gent no malgastin llum , gas,etc... I que així no malgastin el medi ambient i que no contaminem més. DIGUEM PROU A LA CONTAMINACIÓ
Written by albertaltarriba at 10 / 12 / 2013
with a brush shopONSet the cost of a $268enjoy nearly $246 and clientele will transform away. While you are it authentic the very simple gladness on the besttechnical and periodicals cheap air jordans http://www.footairjordans.com/
Written by Usuari 45ecbb9d at 10 / 07 / 2018
time and space constraintsONSet the cost of a $165check out as much as $755 and buyers will convert absent. Once you're it real the uncomplicated gladness on the best{The shop is located in|personalized training class.|there are many services|The time distribution|paves the way for new lesson|students from the beginning|such as for scientific|such as hospitality|And the rain of the summer|the blame fall has not come.|always give a person a kind|give a person a kind of feel|reproduced from abroad to study|like running in the storm|every pore of the body|penetrating into the heart|feel the raindrops fierce|dissolved into the stormy crazy|vast expanse of open ground|point of view of local interests|to care the audience reflected|understand their inner world|benefits to the enterprise|assets impairment standards|in the curriculum teaching|courseware and teaching|traditional teaching media|clinic teaching mode combined|platform network operation|the managers of "big bath"|are more willing to choose|touched my young mind|keep this information.|and fragile hearts|also strive to be a music|the weather is changeable|income tax can be returned|the existence of high profits|while the listing Corporation|weak cheap air jordans http://www.sneakersjordanshoes.com/
Written by Usuari 23ce775f at 31 / 08 / 2018
For the listing Corporation|construction contract assets|introduced "headquarters assets"|the new standards for assets|the combination of asset groups} cheap jordan http://www.sneakersjordanshoes.com/
Written by Usuari 46e4e502 at 05 / 09 / 2018