1. Per una ciutat generadora d'ocupació
View the results for this forum   
You are viewing the results organized by item number. Order items by level of agreement.   

1.1 Potenciar l'ocupació

(3 / 43%)

(4 / 57%)
  
 
 Number of assessments : 7

Comments (2)
Teniendo en cuenta el paro juvenil, se tiene que hacer políticas para que haya más trabajo para jóvenes.
Written by daniduos at 09 / 11 / 2015

Fonamental!!!
Written by Usuari 133e0cfd at 09 / 11 / 2015


1.2 Afavorir i fomentar el comerç i el teixit empresarial de la ciutat 

(1 / 14%)

(5 / 71%)

(1 / 14%)
   
 
 Number of assessments : 7

Comments (2)
Super important revitalitzar el teixit comercial local. Cal més suport!!
Written by Usuari 70a5c295 at 09 / 11 / 2015

El comerç dóna poca ocupació. Cal reforçar el teixit empresarial però de qualitat.
Written by Usuari 133e0cfd at 09 / 11 / 2015


1.3 Posar l'urbanisme al servei de la generació d'ocupació 

(34 / 87%)

(2 / 5%)

(3 / 8%)
   
 
 Number of assessments : 39

Comments (1)
És important, però cal crear primer ocupació independentment del urbanisme.
Written by daniduos at 09 / 11 / 2015


<<< Anterior       Següent >>>
 

General comments

Me parece bien las 3 opciones...
Written by Usuari 70a5c295 at 09 / 11 / 2015