PROCÉS PARTICIPATIU SOLSONA
View the results for this forum   
You are viewing the results organized by item number. Order items by level of agreement.   

1) Optimitzar els recursos públics pel que fa a equipaments mobles, immobles i de persones, així com millorar horaris dels equipaments públics (biblioteca, centre cívic).

(22 / 15%)

(76 / 53%)

(8 / 6%)

(38 / 26%)
    
 
 Number of assessments : 144

2) Millorar els serveis hospitalaris.

(46 / 32%)

(78 / 54%)

(6 / 4%)

(14 / 10%)
    
 
 Number of assessments : 144

3) Crear una gestió co-participada de la nova biblioteca, que la faci més propera i útil per tothom.

(79 / 54%)

(51 / 35%)

(8 / 6%)

(7 / 5%)
    
 
 Number of assessments : 145

4) Reactivar el nucli antic (comercialment, culturalment, arquitectònicament i en habitatge).

(51 / 35%)

(55 / 38%)

(22 / 15%)

(17 / 12%)
    
 
 Number of assessments : 145

5) Millorar la mobilitat, ja sigui millorant dels espais vials, (carril bici, voreres), així com la millora de la consciència ciutadana.

(20 / 14%)

(68 / 47%)

(14 / 10%)

(44 / 30%)
    
 
 Number of assessments : 146

6) Crear una comissió ciutadana per a la planificació de les festes locals per millorar la seva qualitat, participació i projecció.

(35 / 24%)

(60 / 42%)

(31 / 22%)

(18 / 13%)
    
 
 Number of assessments : 144

7) Coordinació de la proposta cultural de Solsona, en el seu sentit més ampli.

(76 / 53%)

(60 / 42%)

(6 / 4%)

(2 / 1%)
    
 
 Number of assessments : 144

8) 1000 masies habitades, pla de repoblament masover, basat en la cultura, el turisme, l'agricultura ecològica, l'artesania, entre altres).

(67 / 47%)

(56 / 39%)

(15 / 10%)

(6 / 4%)
    
 
 Number of assessments : 144

Comments (2)
Sens dubte ens donaria un enorme potencial com a territori, potenciant allò que ja tenim però que, encara, no hem valorat prou.
Written by Usuari 17224433 at 02 / 05 / 2015

Sens dubte ens donaria un enorme potencial com a territori, potenciant allò que ja tenim però que, encara, no hem valorat prou.
Written by Usuari 17224433 at 02 / 05 / 2015General comments

Gracies per la iniciativa!
Written by Usuari 75282cea at 24 / 04 / 2015
Gracies per la iniciativa!
Written by Usuari 75282cea at 24 / 04 / 2015
m'agraderia un bar al pavello
Written by Usuari c5d31aea at 28 / 04 / 2015
Molt bé
Written by Usuari ac3fb4f3 at 28 / 04 / 2015
Gracies!
Written by Usuari 5b95417a at 28 / 04 / 2015
Gràcies!
Written by Usuari b4ab04a7 at 28 / 04 / 2015
Molt be
Written by Usuari 77a26ad0 at 28 / 04 / 2015
bona iniciativa
Written by Usuari e8184816 at 28 / 04 / 2015
bé!
Written by Usuari 2474d630 at 28 / 04 / 2015
Bona iniciativa
Written by Usuari cb48c0df at 29 / 04 / 2015
Be!
Written by Usuari e634f0e0 at 01 / 05 / 2015
molt bé
Written by Usuari 5b294fdb at 08 / 05 / 2015
Be¡
Written by Usuari db4e75b1 at 09 / 05 / 2015
be!
Written by Usuari b49a64aa at 19 / 05 / 2015