Consulta sobre suport a propostes d’objectius a mitjà termini
View the results for this forum   
You are viewing the results organized by item number. Order items by level of agreement.   

1. Exigir, a qui correspongui i des de les pràctiques concretes, el compliment i respecte a la voluntat popular expressada a través d’iniciatives ciutadanes. [Multireferèndum – www.multireferendum.cat]

(3 / 33%)

(5 / 56%)

(1 / 11%)
   
 
 Number of assessments : 9

2. Mantenir, aprofundir i potenciar un espai de trobada, d'intercanvi, de reflexió i de treball per a dones i grups de dones des d'una perspectiva feminista. [Ca la Dona - www.caladona.org/]

(1 / 11%)

(6 / 67%)

(1 / 11%)

(1 / 11%)
    
 
 Number of assessments : 9

3. Facilitar l'acollida i derivació des d'una perspectiva feminista quan es presenten conflictes específics (a nivel jurídic, social, etc.). [Ca la Dona - www.caladona.org/]

(8 / 89%)

(1 / 11%)
  
 
 Number of assessments : 9

4. Promoció de societats sense subordinacions de gènere, basades en la cura de la vida i, per tant, en un desenvolupament equitatiu, sostenible humanament, econòmica i ambiental. [Ca la Dona - www.caladona.org/]

(1 / 11%)

(8 / 89%)
  
 
 Number of assessments : 9

5. Enfortir l'autonomia i l'emprenedoria de les dones, a nivell individual i col·lectiu, a través del treballen un espai propi, on es possibilita trencar amb les subordinacions de gènere i facilitar la llibertat de les dones. Informació, atenció, assessorament, espai de trobada [Ca la Dona - www.caladona.org/]

(1 / 11%)

(7 / 78%)

(1 / 11%)
   
 
 Number of assessments : 9

6. Promoure el coneixement dels 9 eixos de la nova cultura de la salut [Dempeus per la Salut Pública - ]

(2 / 22%)

(7 / 78%)
  
 
 Number of assessments : 9

7. Promoure els 10 drets de la nova cultura de la salut [Dempeus per la Salut Pública - ]

(2 / 22%)

(7 / 78%)
  
 
 Number of assessments : 9

8. Garantir serveis financers de proximitat i vinculats al territori. [Desbanka com a portantveu de: Moviments per una banca pública, ètica i social - www.bancapublica.org]

(1 / 13%)

(7 / 88%)
  
 
 Number of assessments : 8

9. Evitar l’oligopoli del poder financer i els abusos derivats d’aquesta situació: exigir un mecanisme que en garanteixi el servei social. [Desbanka com a portantveu de: Moviments per una banca pública, ètica i social - www.bancapublica.org]

(1 / 11%)

(8 / 89%)
  
 
 Number of assessments : 9

10. Auditoria Ciutadana del Deute català. [Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute - www.auditoriaciudadana.net]

(1 / 10%)

(8 / 80%)

(1 / 10%)
   
 
 Number of assessments : 10

11. Auditoria Ciutadana del Deute espanyol (rescats bancaris, sistema fiscal, endeutament ...). [Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute - www.auditoriaciudadana.net]

(1 / 11%)

(7 / 78%)

(1 / 11%)
   
 
 Number of assessments : 9

12. Educació popular , comunicació i denúncia sobre deute i austeritat.  [Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute - www.auditoriaciudadana.net]

(3 / 33%)

(5 / 56%)

(1 / 11%)
   
 
 Number of assessments : 9

13. Blindar i tractar l’economia en general (com economia plural) i l’economia social, cooperativa i solidària en particular, com estratègia de primer ordre, tant en relació a considerar-la estructura d’estat (en l’actual procés de transició nacional), al mateix nivell que altres en curs, com en relació a que ha d’estar subjecte com a política pública a la intervenció i control democràtic i no al dictat dels “mercats”. [Grup Intersectorial d’Economia Plural de l’ANC - economiasocial@assemblea.cat]

(2 / 22%)

(5 / 56%)

(2 / 22%)
   
 
 Number of assessments : 9

14. Aplicar molt més, ampliar i si cal, modificar urgentment, l’actual legislació d’obligat compliment a l’Administració (per normativa adhoc a la Generalitat i per acord de Govern a la resta d’administracions) en matèria de clàusules socials a la contractació pública, per tal d’alliberar recursos i partides, i augmentar la reserva pressupostària pel foment de l’economia social i el foment d’ocupació. [Grup Intersectorial d’Economia Plural de l’ANC - economiasocial@assemblea.cat]

(1 / 13%)

(6 / 75%)

(1 / 13%)
   
 
 Number of assessments : 8

15. Fomentar i augmentar les partides pel finançament, suport, subvenció, etc del ICF i altres organismes públics, pel foment de l’emprenedoria social, cooperativa i solidària, doncs les microempreses socials, generen més ocupació, amb menys capital, que les mitificades empreses I+D o NTIC, on va a parar actualment el gruix d’ajudes i finançament. Ampliable a les micropimes i autònoms amb voluntat de sinergia social i econòmica. [Grup Intersectorial d’Economia Plural de l’ANC - economiasocial@assemblea.cat]

(7 / 100%)
 
 
 Number of assessments : 7

16. La modificació de l’actual llei de cooperatives de Cat. i d’Economia Social a nivell d’estat, per tal que recuperin i garanteixin el desenvolupament i el creixement del cooperativisme, el mutualisme i l’associacionisme, amb els criteris propis del sector: democràcia econòmica i redistributiva, reserva i control del capital, sostenibilitat, vincle amb territori, treball estable, capital humà vs capital social, etc. [Grup Intersectorial d’Economia Plural de l’ANC - economiasocial@assemblea.cat]

(1 / 14%)

(6 / 86%)
  
 
 Number of assessments : 7

17. Proposar i promoure una nova narrativa respecte a la sortida de la crisi. Deixar de parlar de retallades i de reducció de la despesa i centrar el nostre discurs, com a societat civil i moviments socials, però també de cara als representants polítics, en els ingressos. Queda molt camí per córrer cap a una cultura impositiva realment progressiva (que pagui més qui més té) i que apliqui criteris de vertadera justícia social (perseguint aquelles grans fortunes i corporacions que eludeixen el fisc). Aplicant les mesures que proposem, ens permetria finançar els mínims que creiem necessaris per a sostenir de manera sòlida i solidària el nostre Estat del Benestar i vertebrar així la cohesió social. [Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària - www.fiscalitatjusta.cat ]

(2 / 29%)

(5 / 71%)
  
 
 Number of assessments : 7

Comments (1)
Aquesta iniciativa em sembla especialment important i necessària. Sobretot de cara a l'elaboració d'uns pressupostos ciutadans per al 2016.
Written by catitlan at 12 / 03 / 2014


18. El país de tots. Fer arribar a tota la ciutadania de Catalunya que Tenim Dret a Decidir. Per això ens dirigim a la ciutadania contactant a les entitats, obrint debats, muntant Taules pel Dret a Decidir per aconseguir que l’amplíssima majoria de la societat vulgui exercir el seu dret a ser consultada. [Assemblea Nacional Catalana – www.assemblea.cat ]

(3 / 38%)

(4 / 50%)

(1 / 13%)
   
 
 Number of assessments : 8

19. El país que volem. L’objectiu és obrir un ampli procés de deliberació pública plural sobre com viure en un país millor. Crear un marc de diàleg social sobre els resptes i les respotes del país que volem. [Assemblea Nacional Catalana – www.assemblea.cat ]

(5 / 63%)

(2 / 25%)

(1 / 13%)
   
 
 Number of assessments : 8

20. De la Desobediència a la Sobirania.  Dos objectius principals: Convertir totes les accions de resposta davant les agressions de l’Estat Espanyol en actes a favor de la construcció d’un Estat Propi; Generar accions que puguin proposar noves alternatives. [Assemblea Nacional Catalana – www.assemblea.cat ]

(1 / 13%)

(6 / 75%)

(1 / 13%)
   
 
 Number of assessments : 8

21. Catalunya al Món. El seu objectiu és fer més visible internacionalment la lluita de Catalunya  per exercir el seu Dret a Decidir i, posteriorment, aconseguir suports al reconeixement del nou estat. [Assemblea Nacional Catalana – www.assemblea.cat ]

(6 / 75%)

(2 / 25%)
  
 
 Number of assessments : 8

22. (Nou)  Utilització d'un indicador de riquesa del país diferent del PIB, que mesuri realment el benestar de les persones.[Xarxa d'Economia Solidària - www.xes.cat]

 


(1 / 25%)

(2 / 50%)

(1 / 25%)
   
 
 Number of assessments : 4

23. (Nou) Obligació de les administracions i dels fons de pensions, assegurances i mútues d'invertir un 10% en les entitats de finances ètiques i solidàries. [Xarxa d'Economia Solidària - www.xes.cat]

 


(1 / 25%)

(2 / 50%)

(1 / 25%)
   
 
 Number of assessments : 4

24. (Nou) Obligatorietat per part de totes les administracions de practicar la compra pública responsable atenent a criteris laborals, ètics, socials i ambientals. en tots els concursos, licitacions i compres. [Xarxa d'Economia Solidària - www.xes.cat]

(1 / 25%)

(3 / 75%)
  
 
 Number of assessments : 4

 

General comments

Totes les propostes em semblen interessants i necessàries i, per això, m'ha estat impossible no assenyalar-les com a importants a recolzar. Però, es clar, no sé si això serà de gaire utilitat.
Written by catitlan at 12 / 03 / 2014
A tot això que es planteja m'hi falta que es parli de l'escola, dels drets dels infants, de l'educació en una nova realitat com a país
Written by carme alemany miralpeix at 13 / 03 / 2014