Procés Constituent - 10 punts per deliberar
View the results for this forum   
You are viewing the results organized by item number. Order items by level of agreement.   

1. Expropiació de la banca privada, defensa d’una banca pública i ètica, fre a l’especulació financera, fiscalitat justa, auditoria del deute i impagament del deute il.legítim.

(4 / 80%)

(1 / 20%)
  
 
 Number of assessments : 5

Comments (1)
Aqui teniu els paràmetres d'entrada què crec que com a mínim s'ha de tenir amb compte per tenir una autèntica banca pública https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=482520508498199&id=252896624793923
Written by sacajaweabcn at 08 / 07 / 2013


2. Salaris i pensions dignes, no als acomiadaments, reducció de la jornada laboral i repartiment de tots els treballs, inclòs el treball domèstic i de cura no-remunerat.

(3 / 60%)

(2 / 40%)
  
 
 Number of assessments : 5

Comments (1)
Algunes coses no semblen viables. Com es calcula el cost econòmic/treball que impliquen aquestes propostes?
Written by josentis at 07 / 07 / 2013


3. Democràcia participativa, reforma electoral, control dels càrrecs electes, eliminació dels privilegis dels polítics i lluita decidida contra la corrupció.

(4 / 100%)
 
 
 Number of assessments : 4

4. Habitatge digne per a tothom, moratòria dels desnonaments i dació en pagament retroactiva.

(4 / 100%)
 
 
 Number of assessments : 4

Comments (1)
Nacionalització del sòl.
Written by Joan Gil at 07 / 07 / 2013


5. No a les privatitzacions, reversió de totes les retallades i potenciació del sector públic sota control social.

(4 / 100%)
 
 
 Number of assessments : 4

6Dret al propi cos i no a la violència de gènere.

 


(4 / 100%)
 
 
 Number of assessments : 4

7.  Reconversió ecològica de l’economia, expropiació i socialització de les empreses energètiques i sobirania alimentaria.

 


(3 / 75%)

(1 / 25%)
  
 
 Number of assessments : 4

8. Drets de ciutadania per a tothom, no a la xenofòbia i derogació de la legislació d’estrangeria.

 


(4 / 100%)
 
 
 Number of assessments : 4

9. Mitjans de comunicació públics sota control democràtic, programari i xarxa lliure i desmercantilització de la cultura.

 


(4 / 100%)
 
 
 Number of assessments : 4

10. Solidaritat internacional, no a la guerra, i per una Catalunya sense exèrcit i fora de l’OTAN.

(4 / 100%)
 
 
 Number of assessments : 4


General comments

i començar per demanar un referèndum per la república? Molta gent està d'acord en demanar-ho. No ha de ser difícil fer algo junts. Amb la República està clar que no s'arregla res, però és un primer pas.
Written by josentis at 07 / 07 / 2013
El dissabte passat vaig presencia al Ateneu de Nuo Barris el que considero l'inici de la futura Unitat Popular. Evidentment amb un posi de pors i malfiança, que tan sols s'esborraran mantenint el debat i l'acció comuna. El camí esta marcat. Tinc esperança.
Written by Joan Gil at 07 / 07 / 2013