Consulta experimental sobre la implicació i recolzament a les propostes presentades a les 2es Jornades del Parlament Ciutadà

 

Fins el dilluns 10 de març a les 12 de nit una dotzena de moviments i organitzacions socials han presentat una cinquantena de propostes d’accions a curt i mitjà termini.

 

Per facilitar la participació i per enfocar millor les possibles confluències, les hem ordenat en dos fòrums complementaris:

 

En el primer, hem aplegat les propostes que permeten marcar la implicació o participació concreta de la ciutadania a curt termini.

 

En el segon, hem aplegat les propostes que, tal com han estat presentades, considerem que més aviat poden ser objectius a atènyer a mitjà termini.

 

En qualsevol cas, durant les Jornades, els moviments podran exposar millor les propostes per saber si són accions a curt termini o objectius a mitjà termini. I els participants podran canviar la seva valoració inicial després de les Jornades.

 

1er. Consulta sobre implicació i recolzament a accions en el curt termini 

 

2on. Consulta sobre suport a propostes d’objectius a mitjà termini