Per participar cal registrar-se com a Nou Usuari o entrar les teves dades d'Usuari si ja t'has registrat anteriorment.

 

Marca en verd  les accions a curt termini en què et voldries implicar o participar.

En aquest cas, indica si vols, al camp Comentaris corresponent, el número de la proposta i el teu correu-e o telèfon de contacte per passar-lo als organitzadors (no serà públic).

 

Marca en taronja   les accions a curt termini que creus important recolzar encara que no puguis o vulguis participar-hi personalment.

 

Marca en vermell    les accions a curt termini que consideres que no s’han de recolzar. En aquest cas exposa, si vols, el motius, al camp del comentari corresponent (no surt al moment).

 

Marca en gris  si no tens prou coneixement de la proposta o si no vols opinar. 

 

Si vols, pots canviar la teva marca clicant Eliminar 

1. Organitzar un Multireferèndum a partir de les experiències i pràctiques acumulades de moviments i lluites socials que han vist, o estan veient, escapçades institucionalment les seves demandes. Amb la voluntat de: Recuperar i fer protagonista a la ciutadania de la presa de decisions sobre allò que ens afecta quotidianament; Desobeir l’statuo quo institucional amb mesures i accions concretes que el sobrepassin des de la pràctica democràtica i popular com a via per a la transformació social; Combatre la idea de “poble immadur” que necessita “delegar” els seus afers comuns a unes persones “escollides” que el condueixin o governin. En contrast, posar de relleu com la democràcia representativa alhora no “funciona” avui per atendre necessitats i anhels socials de canvi; Buscar aliances i cooperació entre col·lectius diversos per a pràctiques concretes, defugint de la creació i superposició de noves estructures organitzatives (a les moltes ja existents). [Multireferèndum – www.multireferendum.cat]
Comments (2)
2. Convocatòria ciutadana i popular d’una campanya de debat i vot sobre diverses qüestions d’interès públic, d’àmbit general i també local, per a l’Abril i Maig d’aquest 2014. Entre aquestes qüestions hi ha: Cultius i aliments transgènics; Dret a referèndum vinculant per a les Iniciatives Legislatives Populars (ILPs); Deute il·legítim i finançament de les necessitats socials bàsiques; Control democràtic i directe de l’energia. I altres qüestions d’impacte local en diferents zones del territori. [Multireferèndum – www.multireferendum.cat]
Comments (1)
3. ATLL: la privatització d'Aigües Ter – Llobregat porta i portarà greus perjudicis socials, econòmics i ambientals arreu del territori català. Cal que ATLL torni a mans públiques. Per fer-ho, exigim que es declari nul·la l'adjudicació a Acciona i desert el concurs d'adjudicació. [Plataforma Aigua és Vida - Www.plataformaaiguaesvida.wordpress.com]
Comments (1)
4. Remunicipalització: el 90% de les connexions domicilars d'aigua a Catalunya les opera el sector privat, pràcticament en règim de monopoli i amb total opacitat. A l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'escàndol d'AGBAR operant de forma il·legal està quedant impune, mentre més de la meitat del que paguem en la tarifa de l'aigua 3 milions de persones són costos il·legítims. Cal depurar responsabilitats públiques i privades, auditar les infraestructures i recuperar les que ja hagin estat amortitzades i treballar per la remunicipalització del servei d'aigua a tot Catalunya. [Plataforma Aigua és Vida - Www.plataformaaiguaesvida.wordpress.com]
Comments (1)
5. Ter: la sobreexplotació del Ter és permanent, amb un 75% del seu cabal que se'n va a abastir Barcelona i la seva conurbació. Al mateix temps, l'alta contaminació per nitrats de les aigües subterrànies de la seva conca obliga a crear infraestructures costoses al temps que innecessàries si es planteja un model de desenvolupament més sostenible que l'actual. Exigim l'aplicació efectiva del Pla de Gestió de Conques Internes de Catalunya i l'aprovació del Pla Zonal de l'Alt Ter. [Plataforma Aigua és Vida - Www.plataformaaiguaesvida.wordpress.com]
Comments (1)
6. Llobregat: a pesar de les darreres sentències judicials Iberpotash continua abocant sals al Llobregat i desenvolupant els runams salins, contaminant tota la conca. L'Agència Catalana de l'Aigua ha hagut d'invertir 300 milions d'€ per pal·liar una situació generada per aquesta multinacional. Qui contamina, que pagui. [Plataforma Aigua és Vida - Www.plataformaaiguaesvida.wordpress.com]
Comments (1)
7.Pobresa energètica: mentre la crisi fa estralls a Catalunya i s'accentuen les diferències entre rics i pobres, la gestió mercantil de l'aigua continua aplicant la seva lògica segons la qual té accés a l'aigua qui se la pot pagar, i qui no, no. Només a Barcelona el 2013 es produïren 30.000 talls de subministrament d'aigua, un fet totalment inacceptable amb un bé comú i dret humà vital com és l'aigua. Exigim que l'administració posi fi a aquesta vergonya social. [Plataforma Aigua és Vida - Www.plataformaaiguaesvida.wordpress.com]
Comments (1)
8. Habitatge: Accions per aconseguir polítiques de lloguer social i demanar el dret a l’habitatge. Actuació en hipoteques, lloguers i ocupacions d’habitatges de bancs. [Associació de Veïns de Ciutat Meridiana - http://avvcmeridiana.wordpress.com]
Comments (1)
9. Alimentació: Creació banc d'aliments autogestionat. Obligar a la administració a portar a terme les seves funcions de redistribució social . [Associació de Veïns de Ciutat Meridiana - http://avvcmeridiana.wordpress.com]
Comments (0)
10. Demanar polítiques de ocupació laboral a la nostra zona: plans d'ocupació, potenciar cooperatives i possibles sortides veïnals a la problemàtica de l'atur. [Associació de Veïns de Ciutat Meridiana - http://avvcmeridiana.wordpress.com]
Comments (0)
11. Mobilitzar i polititzar a una població exclosa per crear xarxes locals autogestionades per donar solució a les problemàtiques veïnals. [Associació de Veïns de Ciutat Meridiana - http://avvcmeridiana.wordpress.com]
Comments (1)
12. Evitar la privatització de serveis (aigua) i l’augment de totes les tarifes. Creació de la Taula sobre la pobresa energètica (“Aigua és Vida”, “Xarxa per la Sobirania energètica”, “PAH” i  “Assemblea d’Aturats”,  FAVB). S’estan preparant accions. [FAVB (Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona) - www.favb.cat]
Comments (1)
13. Campanya contra la pujada del preu del transport públic. Mobilitzacions als barris convocades per la Plataforma “Stop Pujades” amb el suport de la FAVB i la PTP. [FAVB (Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona) - www.favb.cat]
Comments (1)
14. Visualització i denúncia de la situació del veïnat immigrant i sense papers. Denúncia i solidaritat pels continus desallotjaments dels assentaments del Poblenou.  Accions per la regularització dels sense papers. [FAVB (Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona) - www.favb.cat]
Comments (1)
15. Seguiment crític de les reformes urbanístiques en marxa: Diagonal, Glòries, Sagrera, ... [FAVB (Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona) - www.favb.cat]
Comments (0)
16. Endegar processos participatius als barris. Experiència de “Fem Rambla” al Poblenou. Debat sobre el canvi de normativa de participació de l’Ajuntament. [FAVB (Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona) - www.favb.cat]
Comments (0)
17. Observatoris Ciutadans Municipals.  Facilitar que aquelles persones que estiguin motivades en lluitar per la transparència i el dret a la informació, puguin fomentar la participació ciutadana, denunciar la falta de transparència institucional i aconseguir, d'una forma senzilla i ràpida, fer públic i entenedor els pressupostos del seu municipi o d'un organisme públic qualsevol gràcies a una eina informàtica gratuïta, oberta i lliure que, més enllà de la denuncia de la opacitat institucional i la pedagogia en matèria pressupostària, vol destacar per fomentar la lluita col·lectiva i la comunicació i difusió de la veu ciutadana al respecte de la gestió política i social que es fa des de les administracions. [Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute - www.auditoriaciudadana.net]
Comments (0)
18. Aturar la reprivatització de les caixes nacionalitzades. La seva infraestructura hauria de servir a la societat esdevenint la base d’una banca pública. [Desbanka com a portantveu de: Moviments per una banca pública, ètica i social - www.bancapublica.org]
Comments (0)
19. Crear un parc de lloguer social amb els habitatges propietat de les caixes nacionalitzades. [Desbanka com a portantveu de: Moviments per una banca pública, ètica i social - www.bancapublica.org]
Comments (0)
20. Fer disponible el crèdit a famílies i petites i mitjanes empreses, per reactivar l’economia real (i no especulativa). [Desbanka com a portantveu de: Moviments per una banca pública, ètica i social - www.bancapublica.org]
Comments (1)
21. Creació d’una banca o caixa cooperativa, amb suport públic i concertació d’agents socials i econòmics, apart de la creació d’una banca pública, que doni servei prioritari amb criteris socials d’intercooperació local, de banca ètica i finançament solidari, generalitzant molt més els microcrèdits, per tal que l’Economia Social, micropimes i autònoms, no estiguin subjectes a les fluctuacions, interessos i mercats financers clàssics. [Grup Intersectorial d’Economia Plural de l’ANC - economiasocial@assemblea.cat]
Comments (0)
22. Reclamar més lluita contra el frau fiscal a Catalunya, com a tasca essencial per assolir una societat més justa i equitativa que suposa segons les nostres darreres estimacions el 22% del PIB, lo qual implica que estem deixant de recaptar prop de 16.000 milions de euros. [Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària - www.fiscalitatjusta.cat ]
Comments (0)
23. Lluitar per garantir la suficiència de recursos evitant rebaixes fiscals (tant a nivell estatal com autonòmic) moltes vegades injustificades (en clau electoralista) i difícilment recuperables a posteriori. Alhora proposar un model més progressiu no basat en impostos indirectes (com les recents pujades de l’IVA a nivell estatal). Recuperant impostos que gravin les grans fortunes (com el de patrimoni o el de successions), com sembla que ja s’està plantejant en el marc d’aquesta legislatura. [Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària - www.fiscalitatjusta.cat ]
Comments (0)
24. La urgent paralització de la modificació de la taxa sobre el joc aplicable als casinos (per atraure projectes com el Barcelona World) – actualment en debat parlamentari i de competència exclusiva del Govern català – que passaria del 55% al 10% dels seus ingressos bruts. [Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària - www.fiscalitatjusta.cat ]
Comments (0)
25. Introduir i promoure, tal com ja s’està fent, la creació de nous impostos ambientals. Uns impostos que tenen un caràcter de tipus desincentivador d’activitats perjudicials pel medi ambient, proposant que pagui més qui més contamini. [Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària - www.fiscalitatjusta.cat ]
Comments (0)
26. Signa un vot per la independència. L’objectiu és disposar d’un pla B en cas que la consulta no es pugui celebrar o no se’n reconeguin els resultats. Parteix de la idea de fer una recollida de vots anticipats, en aplicació del Dret de Petició per demanar al Parlament de Catalunya que aquesta petició sigui entesa com una manifestació lliure perquè es pugui celebrar, no més tard del 9 de novembre de 2014, una consulta democràticament i políticament vinculant en la que es pregunti als ciutadans de Catalunya si volen o no que Catalunya esdevingui un estat independent. En el cas que això no sigui possible perquè l’Estat Espanyol no ho permeti,... que aquesta petició sigui entesa com una manifestació lliure (“VOT”) perquè els representants electes del poble de Catalunya DECLARIN LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA. [Assemblea Nacional Catalana – www.assemblea.cat ]
Comments (0)
27. Empoderar la ciutadania, establint mecanismes que facin de pont als moviments socials, tant a nivell informatiu com d'activitats en marxa. Confegir una agenda comú i un noticiari sectorial col·laboratiu, que a banda d'atraure participants i promoure una ciutadania activa, també ens serveixi per coordinar-nos millor entre col·lectius.  [Grup Tècnic de l'Espai de Coordinació (GTEC)- http://espaicoordinacio.net ]
Comments (1)
28. Fer circular i facilitar entre les dones i grups de dones l'accés a la informació i a la societat del coneixement. NTI[Ca la Dona - www.caladona.org/]
Comments (0)
29. Festa – mobilització inaugural que tindrà lloc el proper diumenge 16 de març a les 11.30h del matí, a la Plaça Universitat (BCN). [Desbanka com a portantveu de: Moviments per una banca pública, ètica i social - www.bancapublica.org]
Comments (0)
30. Vaga de Dones – Vaga de totes. Concentració Plaça Catalunya dia 23 març 2014 a les 12 del migdia [Feministes Indignadeshttp://feministesindignades.blogspot.com.es/
Comments (0)
31. Marxa per la dignitat 22/3/14. [Assemblea Groga - http://assembleagroga.info/]
Comments (0)
32. Setmana de lluita del 22/3/14 al 27/3/14. [Assemblea Groga - http://assembleagroga.info/]
Comments (0)
33. Manifestació 29/3/14. [Assemblea Groga - http://assembleagroga.info/]
Comments (0)
34. (Nou) Consulta per decidir la franja social de riquesa permesa: riquesa màxima (renda + patrimoni) i riquesa mínima (renda bàsica garantida) [Xarxa d'Economia Solidària - www.xes.cat]
Comments (0)
35. (Nou) Incentius i ajuts a la conversió d'empreses mercantils en cooperatives i dret de preferència a la compra de les empreses a punt de plegar per part dels seus treballadors. [Xarxa d'Economia Solidària - www.xes.cat]

 

Comments (0)


General comments
There are no comments.


This forum has been assessed 405 times [Participate] [View the results for this forum]