Valora les propostes per la transparència i contra la corrupció

Preparem la Sessió del Parlament Ciutadà del 13 de juny 2015

El Grup Impulsor (GI) del Parlament Ciutadà, a iniciativa de la Comissió Nova Política, està preparant una jornada per recollir, contrastar i difondre propostes ciutadanes per la transparència i contra la corrupció.

Inscriu-te a la jornada del 13 de juny pel matí al Centre Cívic de la Barceloneta per acabar d'elaborar un document amb propostes per un pacte social contra la corrupció. 

La ciutadania activa i organitzada tenim la responsabilitat de fer de contrapès i exercir control dels partits, de les institucions i de les empreses per evitar les causes estructurals de la corrupció. “La corrupció no la pot combatre els corruptes” Xnet.

Ara sí que ens toca sortir de la queixa i prendre la iniciativa perquè la corrupció no sigui mai més una amenaça a la democràcia i a l’equitat. 

Aquí trobarà endreçades en 10 reptes un centenar de propostes que les persones participants fins ara han presentat a www.elpaisquevolem.cat sobre el repte:

Com evitar la corrupció; com afavorir la transparència i el retiment de comptes?

Fes les teves valoracions i aportacions abans del 10 de juny. 

Tria els reptes que més t'interessin: valora i comenta l'efectivitat de les propostes aportades 

1: Com aplicar la transparència en tots els àmbits de la vida social?
2: Com afavorir l'accés a la informació i la transparència públiques?

3: Com fer del retiment de comptes una de les claus de la transparència?

4: Com organitzar el sistema polític i com finançar les eleccions i els partits?

5: Com evitar la corrupció en el sistema econòmic i com controlar els lobbies?

6: Com controlar l'administració i la gestió públiques?

7: Com garantir un sistema d'auditories i de control ciutadà fiables?

8: Com perseguir la corrupció amb una justícia efectiva? 

9: Com evitar que l'efectiu,  sobres, caixa B.. siguin instrument de la corrupció?

10: Com denunciar i sancionar la corrupció?