ESCULL IDIOMA  / CHOOSE LANGUAGE 
 
   CATALÀ                     ENGLISH  
   
                                //Com participar//                                 //How to participate//

           Una vegada inscrit, anota el nom usuari i                        Once registered, enter your username 

       contrasenya en el quadre blau de la part superior           and password in the blue box at the top