Ahir es va acabar el període per a valorar quins temes eren els vostres predilectes, i han sortit seleccionats aquests dos:

- més ben valorat: llibertat i legislació --> debat del dissabte 28

- 2n més ben valorat: enemics de l'autogestió --> debat del divendres 27

D'ara fins dilluns 23 a les 9h del matí, podeu aportar més cites i valorar les que ja hi ha per als dos temes seleccionats.

 

Enemics de l'autogestió

D'on venen i d'on vindràn els principals obstacles/impediments a l'hora d'autogestionar-nos i/o d'avançar cap a una societat basada en l'autogestió?

De l'Estat? De nosaltres mateixes? Dels mercats? ...Fins a quin grau hem de combatre aquests enemics?
Comments (0)

Llibertat i legislació

 La llibertat és l'absència de restriccions? o més bé la capacitat de fer? és compatible amb la igualtat?

Com plantegem la organització d'una comunitat per a que les decisions i els acords que es prenguin colectivament minimitzin el grau d'imposició i maximitzin la llibertat?

Comments (0)


General comments
Actituds facilitadores de l'autogestió. Entre la consciencia i la necessitat d'aprendre...l'autogestió com a eina educativa i recreadora. Parlem dels enemics i es fonamental identificar-los per conèixer les seves estratègies i evitar caure en les seves trampes. Sovint però, l'energia destinada cap a ells es desaprofita o es perd, a més de restar recursos per centrar-nos en els amics...així que... Quins son els amics de l'autogestió? Quines son les condicions y actituds personals i comunitàries que afavoreixen l'autogestió? Conèixer-se a un mateix, reconèixer-se i també reconèixer a l'altre com a una persona autodirigida; saber distingir les pròpies necessitats d'aprenentatge i traduir-les en objectius; seleccionar les estratègies apropiades i dur-les a terme; saber buscar els recursos necessaris, etc..., son habilitats personals que donen espai a la curiositat i a la inventiva pròpia dels éssers humans, aprofitant els coneixements adquirits fins al moment i ampliant-los, i obrint així les portes a l’autogestió efectiva dels àmbits de la nostra vida.
Written by Lourdes at 15 / 07 / 2012
Me gustaría proponer un tema: ¿Que se puede hacer ante la deriva autocrática que están tomando los Estados y que presumiblemente aumentarán en un futuro no muy lejano?¿Y que se puede decir de la indulgencia, cuando no la colaboración directa con el aparato opresor?
Written by Ay___carmela at 18 / 07 / 2012
creo que el gran valor de la autogestion como se esta desarrollando entre todos es permitir y apoyar procesos creativos y reflexivos individuales y sacarlos a debate comun hasta alcanzar el consenso, lo que significa que como individuos podemos desarrollar nuestros procesos cognitivos y creativos, y a traves de ese debate conocer claves a cerca de las necesidades de otros, desarrollar aun mas nuestros procesos creativos y encontrar la forma de canalizarlos sin perder perspectiva o coherencia. otro valor es participar de los procesos claves, basicos y necesarios para que un grupo o comunidad pueda cubrir sus necesidades y que estas se mantengan coherentes
Written by beaindigo at 18 / 07 / 2012
Proposo un tema tot i que sigui l'últim dia x fer-ho: La por d'abandonar el sistema per esdevenir auto-suficient. Podré tenir una vivenda o un lloc per viure per el meu col·lectiu i la nostra descendència? Si no treballo remoneradament què faig si m'he d'operar o portar els meus fills a la universitat? Si no cotitzo, com cobro una jubilació? (tot i que siguin 4 durus) Pors, pors i més pors..que em frenen cap a l'auto-gestió integral i completa.
Written by nonresistence at 19 / 07 / 2012


This forum has been assessed 43 times [Participate] [View the results for this forum]