El passat 17 de novembre vam celebrar la II Conferencia Catalana, en el marc de la CONFINT i vosaltres hi vau participar com a facilitadors/es del procés. Aquesta enquesta ens servirà per recollir les vostres valoracions i poder millorar en properes ocasions!

Gràcies per les vostres respostes i aportacions!

Per a cada ítem indiqueu la vostra valoració marcant un dels colors:

  Molt adequat   Força adequat   Poc adequat    Gens adequat  No ho sé / no vaig ser-hi

ABANS DE LA CONFERÈNCIA CATALANA.

Clicant a "comentaris" agrairem que anoteu les observacions i propostes que considereu oportunes.

Com valores la formació prèvia per la facilitació?

I el document "Facilitació de la II Conferència Catalana"?

Comments (3)

OBJECTIUS En quin grau creus que s’han complert els següents objectius de la Conferència Catalana.

Clicant a "comentaris" agrairem que anoteu les observacions i propostes que considereu oportunes.

Generar un espai de trobada i intercanvi entre els joves dels  centres educatius catalans, seleccionats en processos locals i regionals.

Crear un document marc col·lectiu, la Carta Catalana de Responsabilitats, basada en la Carta Internacional realitzada a Brasil 2010. 

Donar eines a l’alumnat per comunicar les accions que estan fent als centres en termes de sostenibilitat.

Seleccionar els delegats i delegades que participaran a la conferència estatal. 

Donar eines al professorat per implicar els actors del territori a les accions que impulsen des del centre educatiu.

Comments (5)

ACTIVITATS - Valora les activitats de la Conferència Catalana.

Clicant a "comentaris" agrairem que anoteu les observacions i propostes que considereu oportunes.

La recepció i benvinguda.

La presentació i dinàmica de coneixença, tant pel que fa a l’activitat plantejada com a la metodologia utilitzada. 

ELS PÒSTERS de l'espai d’intercanvi, tant pel que fa a l’activitat plantejada com a la metodologia utilitzada. 

EL MURAL DE LES ACCIONS de l'espai d’intercanvi, tant pel que fa a l’activitat plantejada com a la metodologia utilitzada. 

EL MAPA TERRITORIAL de l'espai d’intercanvi, tant pel que fa a l’activitat plantejada com a la metodologia utilitzada.

Els grups de treball de millora de les accions i implicació dels actors. 

Els tallers de comunicació.

La selecció de delegats/des.

L’acte de tancament institucional. 

Comments (7)

ESPAI Valora l’espai on es va celebrar la Conferència Catalana.

Clicant a "comentaris" agrairem que anoteu les observacions i propostes que considereu oportunes.

L’Espai Jove la Fontana

Comments (4)

ORGANITZACIÓ: Valora l‘organització.

Clicant a "comentaris" agrairem que anoteu les observacions i propostes que considereu oportunes.

Relació amb els altres facilitadors/es

Relació amb l'organització

Comments (4)

EN GENERAL: Valora de forma general tot el procés de la CONFINT.

Clicant a "comentaris" agrairem que anoteu les observacions i propostes que considereu oportunes.

Com valoreu el procés dels Joves Tenim Cura del Planeta?

Comments (5)


General comments
Una bona experiència que els centres de secundària haurien d'utiltizar per a poder organitzar conferències escolars que siguin l'inici del seu procés de participació per a escollir els seus Plans d'acció
Written by Margarida Feliu at 19 / 12 / 2011


This forum has been assessed 199 times [Participate] [View the results for this forum]