La formació és una eina bàsica per a desenvolupar una tasca de qualitat en benefici dels infants.

 Per aquest motiu, i, donant resposta a les vostres necessitats i demandes, ens agradaria comptar amb la vostra opinió sobre temàtiques, aspectes que considereu que s'han de treballar i que voleu rebre formació al respecte.

 

Metodologia d'Intervenció Infància (recursos, dificultat d'aprenentatge, atenció diversitat)
Comments (0)
Metodologies de Participació (incorporar la opinió dels nens/es en les nostres activitats)
Comments (0)
Tallers específics d'educació no formal (manualitats, dansa, teatre...)
Comments (0)
Drets dels Infants
Comments (0)
Dinàmiques grupals:Resolució de conflictes, educació per la pau, cohesió de grup, convivència...
Comments (0)
Voluntariat: espai de reflexió (motivació, expectatives, actituds, aptituds...)
Comments (0)
Altres (especifiqueu temes)
Comments (0)


General comments
Tots els comentaris i suggerències seran benvinguts:)
Written by voluntarissave at 24 / 11 / 2011


This forum has been assessed 14 times [Participate] [View the results for this forum]