Propostes relaciones amb valors socials.

Què pots fer en aquest fòrum?

Posicionar-te, comentar, veure els resultats, aportar noves idees, recomanar-ho a un amic i proposar a altres participants convertir aquestes idees en projectes.
Apostar pel progrés col·lectiu
Comments (0)
Foment de la cultura de la transparència en els diners
Comments (0)
Educar les persones en el saber el valor real de les coses. (Pis, les coses que comprem, etc)
Comments (2)
Invertir en les coses realment necessàries, com la salut, l'educació i el benestar de les persones
Comments (0)
Foment de les Bones i positives actituds
Comments (1)
Educar en el consum moderat i responsable
Comments (1)
Foment de nous valors polítics basats en la empatia, la innovació i les persones
Comments (2)
Integrar la família en l'estructura econòmica. Buscar maneres de potenciar el model actual que és excloent i d'horitzó estret
Comments (0)
Treballar la intel.ligència emocional per valorar el que tenim i com ho podem millorar
Comments (1)
Millorar la gestió, organització i socialització: impostos, serveis públics, micro-crèdits, prioritzar els recursos…
Comments (0)
Escoltar i estimar més el jovent, perquè els joves són el nostre futur
Comments (1)
Consciència col·lectiva dels no qualificats
Comments (1)
Foment del consum d'aliments ecològics locals
Comments (0)
Aprofitar més el menjar i disminuir el rebuig
Comments (0)


General comments
Els valors politics han de canviar de com han funcionat fins ara, ens hem de fe escoltar. Per que la seva prioritat han de ser les persones i les seves prioritats.
Written by Usuari 668130c2 at 03 / 12 / 2011

Any general comment?:This forum has been assessed 690 times [Participate] [View the results for this forum]