Propostes relaciones amb treball just.

Què pots fer en aquest fòrum?

Posicionar-te, comentar, veure els resultats, aportar noves idees, recomanar-ho a un amic i proposar a altres participants convertir aquestes idees en projectes.
Crear una eco-aldea o més que siguin autosuficients
Comments (1)
Fomentar un Mercat real i efectiu d'intercanvi.
Comments (0)
Fer un banc del temps real i eficaç.
Comments (0)
Foment de la cultura de l'intercanvi
Comments (0)
Reduccions de jornades. Repartint la feina entre més persones i evitant la doble ocupació
Comments (2)
Distribuir la feina que hi ha
Comments (0)
Regularitzar els sous, les institucions públiques i les que depenen d'elles
Comments (0)
Tornar al 'trueque' = recuperar l'intercanvi
Comments (0)
Flexibilitzar els horaris de treball, conciliació vida laboral / familiar
Comments (1)


General comments
Cada cop es més important la conciliació de la vida amb els fills, la família ( hem de regalar el nostre temps als nostres, per tal de estar emocionalment estables).
Written by Usuari 668130c2 at 03 / 12 / 2011

Any general comment?:



This forum has been assessed 445 times [Participate] [View the results for this forum]