Propostes relaciones amb TIC / Noves tecnologies / Xarxes.

Què pots fer en aquest fòrum?

Posicionar-te, comentar, veure els resultats, aportar noves idees, recomanar-ho a un amic i proposar a altres participants convertir aquestes idees en projectes.
Crear xarxes de cooperació a diferents nivells
Comments (0)
Emprar les xarxes socials per millorar la comunicació entre administració, empreses i ciutadania i així evitar intermediaris i especuladors.
Comments (2)


General comments
Molt important dinamitzar la difusió, per tal de donar la oportunitat de participar.
Written by Usuari 668130c2 at 03 / 12 / 2011

Any general comment?:This forum has been assessed 87 times [Participate] [View the results for this forum]