<<< Portal

Dinamitzador: David Camps

A continuació, us presentem l'estructura del Taller 6, on podreu trobar les diverses microponencies més informació de la qual es pot obtenir clicant sobre el títol de cadascuna d'elles:

 1. La col·laboració entre entitats
     1.1 Programa d’intermediació Alia’t amb l’acció social , Frederic Cusí

     1.2 L’experiència de creació de l’Ens de comunicació associativa,Joan Ramon
     Gordo.
2. La innovació social. Nacho Sequeira Fundació Èxit.
3. Noves oportunitats de relació empresa-ong per a influir en la formació de directius  Ramon Guàrdia, Valores y Marketing

4.  La col·laboració entre entitats i els entorns institucionals.
       4.1  La col·laboració entre entitats de voluntariat i les organitzacions 
       sociosanitàries,Anna Verderi. Fundació Enriqueta Villavechia

     4.2  L’experiència de creació de la Taula de Participació Social (TPS) del 
      Departament de Justícia,  Núria Fabra i Marc Cerón

- Com participar:

Us demanem la vostra participació de dues formes:

1. Fer les aportacions i comentaris en relació al primer ítem que fa referència al text marc
2.
Valorar segons l'escala de colors i anotar comentaris de les diferents propostes que es presenten.

verd Molt d'acord verd Bastant d'acord verd A mitges Poc d'acord verd Gens d'acord verd Ns/Nc

Podeu afegir aspectes que no surten al document i que creieu importants al apartat final de comentaris generals. Els comentaris es posaran en comú en la sessió presencial.

Quan acabeu de contestar tots els qüestionaris clicar "Enviar formulari i tancar".
En aquest taller s’abordarà la col·laboració entre entitats i la col·laboració de les entitats amb altres organitzacions, especialment amb el món de l’empresa. A partir de l’exposició per part de ponents de diferents trajectòries i procedències dins l’àmbit social (entitats socials, federacions o entitats de tercer nivell, consultoria) identificarem experiències exitoses i aprenentatges però també debatrem sobre la complexitat i els reptes que planteja la col.laboració i els projectes entre els diferents sectors: organitzacions no lucratives, entitats de segon i tercer nivell, administració pública i sector empresarial.

Per més informació del  clica aquí

Comments (2)

Cal fer un gran salt endavant en els models de partenariat. Caldria una major determinació en la necessitat d’evolucionar d’un model encara massa pendent de la filantropia clàssica a un model que també contempli els partenariats avançats, els processos de diàleg amb empreses i altres grups d’interès, i les aliances estratègiques.

Comments (5)

Avui, l’esperit i l’estratègia de col·laboració és absolutament necessària tant a dins de les organitzacions –treball en equip- com entre organitzacions, entre altres raons perquè no podem assolir una capacitat de canvi real si no creem sinèrgies.

Comments (5)

La corresponsabilitat dels agents socials al territori serà possible mitjançant partenariats que actuaran com espais de col•laboració entre els diversos agents. El seu objectiu bàsic és aconseguir millorar l’efectivitat de les pròpies propostes, però té un altre efecte important i és que a mesura que es va construint l’espai de partenariat, l’espai de relació, no només millores el projecte en si; sinó també les pròpies organitzacions s’enriqueixen incorporant el millor de la cultura organitzativa de cadascú.

Comments (3)

Esperonem a la celebració d’espais regulars de trobada entre ONL i empreses i altres sectors,  com els Marketplace, per a fomentar i visibilitzar els intercanvis i col•laboracions. Seria desitjable que a cada àmbit nacional d’Europa se’n celebrés almenys un, ja que incorporen un missatge clau sobre la importància creixent de la col•laboració entre les iniciatives socials i les empresarials com a base per a fer front a noves necessitats, generar innovació social, i contribuir a crear valor econòmic i social.

Comments (2)

Cal promoure la creació d’aliances en el Tercer Sector per fer les entitats més sòlides i per donar guanyar efectivitat i eficiència a l’hora de donar resposta als problemes socials. L’actitut orientada a l’objectiu comú i l’acompanyament en el procés són factors claus per un bon resultat.

Comments (2)

Tota iniciativa de creació d’estructures de segon o tercer nivell ha de ser fruit d’un procés de reflexió de la base de llur moviment, especialment lliure d’ingerències institucionals.

Comments (6)

Per avançar en la innovació social hem de revisar a fons l'ADN de les nostres entitats, focalitzant els nostres esforços en aquelles àrees on podem aportar un major valor afegit i poder deixant de fer alguns projectes on d'altres organitzacions (tant del sector com d'altres sectors) són més fortes i el que té sentit és potenciar les aliances amb elles. Una bona política d'aliances intrasectorial i intersectorial serà clau per innovar amb èxit.

Comments (4)
Tant o més important que generar noves idees és replicar idees que han tingut d'altres i que podem aplicar al nostre territori. En aquest sentit és important poder facilitar la detecció d'aquestes bones pràctiques i facilitar el procés d'empaquetament i rèplica, transferint, adoptant i adaptant les metodologies.
Comments (3)

Creació d’un grup de treball d’entitats i empreses per a desenvolupar noves formes de col·laboració que puguin incidir en la transformació de les persones. Les parts implicades es comprometran a dur a terme algunes experiències concretes de col·laboració amb aquest enfocament i a publicar el cas de bona pràctica.

Comments (3)

Cal millorar el coneixement i reconeixement de la ciutadania, les institucions i l’administració, sobre el treball i els recursos que ofereixen les entitats de voluntariat, així com potenciar el treball comú entre entitats, cercant la complementarietat i el treball en xarxa.

Comments (3)

Les entitats que treballem en l’àmbit del voluntariat hem d’assumir i fer nostres els drets i deures del voluntariat (per exemple la Carta del Voluntariat de Catalunya) i considerem que en l’actualitat podem reflexionar sobre aquest text i obrir noves consideracions a nivell sectorial.

Comments (3)

Cal identificar quins són els àmbits sectorials amb presència conjunta de l’Administració i de les entitats de voluntariat on es poden aplicar models de treball col·laboratiu per mitjà de taules de participació social. Igualment respecte a aquells sectors on es pogués implicar el món empresarial.

Comments (2)
Quan hagis acabat de valorar aquest fòrum, pots continuar en els altres tallers:

1.      1. El Voluntariat: compromís al llarg de la vida

2.      2. La gestió i el compromís del Voluntariat

3.       3. Nous models de Voluntariat

4.       4. La formació del Voluntariat

5.       5. La promoció del Voluntariat

6.       6. Nous models de col·laboració

7.       7. Territoris socialment responsablesGeneral comments
I think that areas of interest for public administration and areas of interest for companies have joint points and this can be the point of begging a partnership.
Written by simona at 03 / 10 / 2011


This forum has been assessed 168 times [Participate] [View the results for this forum]