<<<Home

Facilitator: Jordi Virgili

Here we present the structure of workshop 1, where you can find different presentations, of which you can get more information by clicking on the title of each one:

 1.  Being young and being a volunteer:  Lluc Marti, Fundació Catalunya Voluntaria

 2. Service-Learning. Laura Campo Cano, Centre Promotor d’Aprenentatge Servei – Fundació Jaume Bofill

 3.  Family volunteering. Jaume Morego, Col·legi Jaume Moregó

 4. The program  3.0  people . Montserrat Caminal, "la Caixa"

 5.  Professional volunteering. Josep Buisan, VAE

We ask your participation in two ways:

1. Provide an input and a feedback regarding the first item that refers to the text frame.
2. Give a value to the different proposals below,according the differnt colors avaiable, and post comments to the proposals itselves.
verdI strongly agree    verdI agree   verdI partially agree    I disagree   verdI strongly disagree    verdI don't know


You can write your comments, add concepts that there are not include in the document and that you believe could be important, at the end of the site in the section named General comments.
The comments will be put in common in the conference itself.

When you have just answered all the questionnaires click "Submit form and close".
Those who choose and live a volunteer experience, interact with people, organizations, ideas, and experiences that enspermeten add new dimensions to our lives. While these experiences may occur occasionally in the algunmoment nostreitinerari staff can also be a constant throughout our lives. Volunteering should it focus primarily on age or it is possible to find formulas that enspermetin take it out on a continuous basis? Know the volunteer family, volunteering and business and the elderly make up a volunteer commitment to active life? Definitely seems to be doing what we do, finding the fit between time and actions, making possible, among others, volunteering throughout their lives.

For more information click here.
Comments (2)
We ask for the recognition of the right to volunteer in light of the European Parliament designation of year 2011 as the European Year of Volunteering for the promotion of active European citizenship and the recognition of new generation citizens’ rights.
Comments (3)

People of all ages can contribute to society: volunteering is a life long opportunity Organizations should find a way to match their human resources to their mission bearing in mind the advantages of intergenerational teams. Age-wise, certain organizations could specialize in specific age target groups, including youth organizations. Public administrations and private companies should support volunteering at all ages.

Comments (3)

We advocate for the promotion of an active, democratic and responsible citizenship that lays the grounds to build a society in which everyone can play an active role for the improvement of society. Special focus should be brought to youth participation. All sectors (1st, 2nd and 3d) should work together to enable all citizens to volunteer regardless of their personal circumstances. Working together does not mean that each sector does not have to focus in its specific mandate.

Comments (5)

We believe it is relevant to promote “learning-service practices” that are already being successfully implemented by numerous NGOs and volunteers-based organizations together with primary schools, high schools and training centres. The dissemination of these practices and their benefits is a necessary step to make them available to everyone. We invite social organizations to use “learning-service practices” as a tool in the consecution of their objectives

Comments (3)

European volunteering programmes should highlight volunteering transformation capacity and promote social and organizational skills as well as values among youth

Comments (1)

We believe a reflection on new mechanisms to boost participation in volunteering programs carried out by Professional Volunteers Organizations is needed. Today, there are few organizations of this kind despite the great results they have achieved, both in terms of volunteers satisfaction and quality of the social services provided.

Comments (2)

Volunteering often involves a notorious social and economic dimension that enhances regional development. Furthermore, it has positive social and economic effects. For instance, there are volunteering programs aiming at promoting entrepreneurship and empowerment. We invite public administrations and civil society organizations to support entrepreneurship programmes and specialized organizations in this field.

Comments (1)

Today’s economic crisis requires specific support measures to tackle its most destabilizing effects. Households could further participate in volunteer actions targeting families at risk through well-planed actions aiming at confronting some of the challenges they face. Today, there are many people in need of support and guidance in areas such as education, health or employment in order to explore new opportunities to avoid social exclusion.

Comments (1)

The family is the main interaction and positive reinforcement agent. This is why we believe families involved in volunteering programs should have the opportunity to share experiences as a means of consolidating each member of the families’ commitment and boosting family volunteering.

Comments (2)

Raising public awareness on the benefits of volunteering is key. At this respect, researchers, academia, public administrations and companies should promote applied research in the field in order to highlight best regional and international practices. More attention should be brought to underdeveloped volunteering models such as family volunteering.

Comments (1)

We believe information on field and virtual volunteering should be further disseminated. Also, more detailed information on programs aimed at different target groups should be available. Clear incentives for volunteers should be defined.

 

Comments (2)

We suggest that organizations that carry out volunteer programs targeting old people take them on-board in order to boost their active social role. Old volunteers can provide society with a very valuable contribution based on their commitment, knowledge, experience and values.

 

Comments (2)

Volunteer actions should primarily tackle local challenges and aim at the communities’ wellbeing. This scheme enhances volunteers’ personal development, satisfaction, recognition and social recognition.

Comments (2)


General comments
Old volunteers should be in focus in the same way that young volunteers are.
Written by simona at 03 / 10 / 2011
En moments de crisis és fa més necessari impulsar el voluntariat com a forma de contribuir a minvar els efectes negatius i a ajudar a trobar els camins de sortida
Written by sirimiri at 08 / 10 / 2011
COMENTARI II 20 ANYS A Catalunya des de 1991 amb la celebració del IV Congrés Europeu EuroVol, passant pel Congrés Europeu del Voluntariat de 1988 fins arribar a 2011 podríem identificar els mots clau ?. En els darrers anys hem anat construint idees conceptes accions i desenvolupat múltiples experiències. Ara podríem iniciar una nova etapa que podem anar apuntalant en el present congrés. Si repassem 1991 veurem que ens proposàvem reconèixer el valor del voluntariat, impulsar-lo dins l’acció organitzada, elaborar estudis comparats i estructurar-lo per sectors i territoris, establir deduccions fiscals, constituir gabinets de premsa, la valoració per part de l’empresa en la selecció a la vegada que es faciliti la seva pràctica fins i tot en hores de feina. 1998 apuntava a la superació dels nous reptes socials, creació de xarxes d’entitats i de projectes, més formació per desenvolupar habilitats i millora el rigor. El voluntariat esdevé un espai d’enfortiment de la democràcia a partir de la participació ciutadana. L’ús de les TIC la redefinició del diàleg amb l’Administració Pública, l’aportació d’ innovació i la valoració d’un sistema d’acreditació. Enguany tot apunta a reflexionar sobre nous models, voluntariat en família, el expert, d’empresa... Quin paper han de jugar les xarxes socials ? Es donarà resposta als nous paradigmes, a la crisi econòmica, a les noves necessitats socials emergents. Què no s’ha fet prou i caldrà continuar reforçant? Ens sentim part d’una realitat de voluntariat europeu, hi ha un intercanvi de base?. Estàs convidat a dir la teva ¡ Jordi Virgili
Written by jordivirgili at 09 / 10 / 2011
Aquesta setmana visitant la Fundació Catalana de l’espai, em reunia amb Victor Martínez i uns dies després reunit amb l’amic Rafael Ruiz de Gauna de la Fundació Pere Tarrés vaig poder observar la importància que té el moviment educatiu del lleure infantil i juvenil a Catalunya. Molts joves troben en els esplais i en els agrupaments un espai formidable per contribuir des del voluntariat a l’educació de moltes persones. Certament mirant enrera destaca essencialment l’experiència que vaig tenir com a monitor de centre d’espai. Crec que va ser fonamental per forjar els valors que m’han servit de referent al llarg de la meva vida. Si bé a partir del 22 anys molts d’aquests joves voluntaris deixen de ser-ho les entitats que donen aixopluc a aquesta experiència han de saber trobar els relleus generacional tot i que també explorar noves alternatives que puguis seguir entusiasmant els joves monitors per seguir vinculats d’alguna manera amb aquest extraordinari projecte educatiu. Jordi Virgili
Written by jordivirgili at 09 / 10 / 2011
Des del nostre lloc de feina podem també participar en programes de voluntariat o bé suggerir a la nostra empresa el seu desenvolupament. Després de la lectura de les recomanacions i propostes presentades a la Unió europea per impulsar el Voluntariat Corporatiu VC permeteu-me una breu síntesi: • L'acció social de les empreses és més que filantropia. El VC és part integral de la seva Responsabilitat Social Empresarial. • Cal destacar les millors practiques y estar present en l’agenda política i econòmica i permetre incentius fiscals específics. • Promoure premis, reconeixements i aliances intersectorials per fomentar la cohesió i la innovació social. • Establir ponts i connexions entre ONG i empreses fins i tot afavorint un entorn propici de intermediació • Cal conèixer millor la dimensió, la mesura i l’impacte del VC a Europa. • El VC pot proporcionar una forma alternativa d'aprenentatge i formació. Fins i tot es podria incloure en la gestió de la carrera professional. Jorddi Virgili
Written by jordivirgili at 09 / 10 / 2011
Per què haig de contestar totes les preguntes per poder enviar aquest formulari? Fa que la gent es tiri enrere.
Written by jroca at 13 / 10 / 2011
En principi es pot optar per valorar un sol ítem del Fòrum si així es desitja, el sistema et demana que es participi a tots els altres, però si només ho fas en un també queda resgitrat.
Written by congreseuropeu at 14 / 10 / 2011
Voluntariat en família El meu temps és preciós [...] Tinc tres fills, treballo a temps complet i els meus pares també em necessiten. Malgrat tot, he pres un compromís amb la meva comunitat. Els meus pares també eren voluntaris. No dono a l’abast per fer-ho tot: el treball, les compres, les activitats [...], passar temps amb el meu marit. Tot el meu temps està ocupat. El voluntariat en família em permet emportar-me els meus fills per a fer tasques de voluntariat. Puc ajudar a fer-los comprendre i viure el que feia quan era una nena, [...] ajudar els altres. M’és més fàcil inculcar-los els valors i un sentiment comunitari, cosa que seria més difícil d’una altra manera. Quan treballem conjuntament, molts d’aquests problemes desapareixen. [Testimoni d’una voluntària canadenca] Us convidem a conèixer l’informe del Departament de Benestar Social elaborat per la Fundació Pere Tarrés http://www2.peretarres.org/projectessocials/voluntariat_familiar.pdf També ens agradarà conèixer bones pràctiques, crides, o bé experiències directes o be reflexions sobre aquest tema. Rosa Coscolla i Jordi Virgili
Written by jordivirgili at 14 / 10 / 2011
APRENENTATGE SERVEI Tot i la pluralitat d'experiències d'APS, amb accents i sensibilitats diferents, hi ha un cert grau d'unanimitat en definir-lo com una activitat complexa que integra el servei a la comunitat amb l'aprenentatge de continguts, competències, habilitats o valors. En l'APS es fonen intencionalitat pedagògica i intencionalitat solidària. És una proposta innovadora que parteix d'elements tan coneguts com el servei voluntari a la comunitat i l'adquisició d'aprenentatges. Recomanem veure la web http://www.aprenentatgeservei.cat/ Algú s’anima a explicar alguna experiència ? Jordi Virgili
Written by jordivirgili at 14 / 10 / 2011
Fa 10 anys el Manifest del 2n Congrés Catalá de l' Associacionisme i el Voluntariat feia una crida als responsables del món associatiu i al conjunt del voluntariat, al món de la política i de l'addministració, al món laboral i d'empresa, als ámbits docents i de la comunicació, i al conjunt de la ciutadania per tal que cadascú des de la seva responsabilitat, emprengui una acció decidida que garanteixi de manera creixent un desenvolupament ple del teixit associatiu i el voluntariat a Catalunya. Algú s'anima a valorar aquests darrers 10 anys ? Segueix sent vàlida aquesta crida ?. Jordi Virgili
Written by jordivirgili at 15 / 10 / 2011
Propongo esta reflexión sobre una premisa que me inquieto al realizar la lectura de este foro: "el voluntariado es un derecho". Desde el punto de vista humanista " el voluntariado es un deber", deber del individuo con su ciudad.
Written by IsabelV at 22 / 10 / 2011
Entre d'altres accions que des del voluntariat de les persones grans porten a terme a Catalunya voldria destacar la important tasca que s'està fent a les comarques gironines promoguda per les persones grans. De fet ve de lluny per posar un exemple de referència a la Comarca de la Selva ja s'han celebrat tres congressos. En l'actualitat s'ha aconseguit una coordinació estable entre les comarques de l'Alt i Baix Empordà, Pla de l'Estany, la Selva i el Gironès. Es tracta d'identificar quines són les temàtiques que preocupen al conjunt de la societat, especialment en els esmentats territoris, tot seguit organitzar sesions informatives i formatives per concretar quines són les accions més convenients a desenvolupar des de la socieat civil, amb clar protagonisme de les persones grans i també des de les administracions públiques . Un enfocament que supera el de la reivindicació i que es fonamenta en les aliances, els acords de col.laboració i la participació activa de les persones grans. Oi que estem davant d'una experiència replicable a d'altres territoris, Catalunya, Espanya, Europa...? Jordi Virgili
Written by jordivirgili at 23 / 10 / 2011
Hola Isabel he invitado a la Fundación Catalunya Voluntaria a que den respuesta a tu comentario dado que han sido los autores de la propuesta a la que haces referencia. Un saludo. Jordi Virgili
Written by jordivirgili at 23 / 10 / 2011
La mitjana edat (Midlife) és aquella etapa de la vida entre els 4o i els 60, que comença quan ens adonem de que el “Futur ja és aquí i no és cóm ens l’havíem imaginat”. S’obre un temps en el que sentim una imperiosa necessitat de donar sentit a la nostra vida, de recuperar la nostra essència. La mitjana edat no és bàsicament un temps de CRISI, és essencialment un temps de TRANSICIÓ a la cerca i recuperació de la nostra veritable identitat. L’objectiu final d’aquest segon viatge és acostar-nos de cara vers la PLENITUD personal. I en aquest peregrinatge vers la nostra veritable realitat, vers el nostre somni, ens trobem amb la nostra motxilla personal plena d’experiències, de coneixements i de capacitats. I es llavors quan la mitjana edat ens fa un regal “la generativitat” aquella capacitat i aquella necessitat de compartir el que som, el que hem aprés sense demanar res a canvi. Volem que el que hem tret de bo de la nostra vida no es perdi sense que ningú ho aprofiti. A la mitjana edat, el voluntariat apareix com una resposta operativa, clara i eficaç a aquesta necessitat vital que sorgeix des de la generativitat. El voluntariat ofereix l’oportunitat d’aportar a les persones i a la societat tot allò que hom té per més valuós i, a la vegada, ofereix un espai on les persones en la mitjana edat poden compartir recursos i vivències que els ajudin a fer front a les seves respectives “segones meitats de la vida” amb energia i vitalitat. Rafa Escudero y Jordi Virgili
Written by jordivirgili at 23 / 10 / 2011


This forum has been assessed 246 times [Participate] [View the results for this forum]