<<< Anar al portal                                                                               >>> Anar al bloc 5

Us demanem que us posicioneu respecte les percepcions que us proposem tot seguit, segons el vostre grau d’acord o desacord.

SABIES QUE...

El 22% dels desplaçaments interns i el 34% dels relacionats amb l’exterior es fan amb vehicle privat.

I que... el model de circulació amb vehicle privat de Badalona és força simètric: amb una intensitat de circulació màxima en hora punta de matí (de 08:00 a 09:00), i un segon moment de gran intensitat en hora punta de tarda (de 18:00 a 19:00)

 

4.1    Manca de connectivitat a la xarxa principal de la ciutat: l’absència de calçada lateral de la C-31 entre la Morera i Sant Crist de Can Cabanyes (sentit Barcelona) provoca una sobrecàrrega en la demanda de vies paral•leles.
Comments (3)
4.2    La resta de la xarxa interna està força articulada, estructurada en eixos longitudinals i transversals, si bé puntualment l’eix de la C-31 esdevé un obstacle a nivell intern per a la mobilitat entre l’àmbit interior i litoral de la ciutat.
Comments (6)
4.3    Tendència positiva cap a la pacificació de la ciutat amb l’increment progressiu de les zones 30.
Comments (3)
4.4    S’han detectat aspectes a millorar en el sistema de senyalització orientativa, sobretot pel què fa als itineraris d’entrada i de sortida de la ciutat.
Comments (4)
4.5    En relació amb l’exterior, la C-31 i la B-20 (ambdues vies d’alta capacitat) confereixen a la ciutat un elevat índex de connectivitat.
Comments (6)
4.6    A nivell intern, l’índex de saturació del conjunt de les vies en general és baix (destacant algunes excepcions en hora punta).
Comments (3)
4.7    Existència puntual de trams amb congestió i/o saturació en hora punta al centre de la ciutat. Ex. C. Martí Pujol; Av. President Companys.
Comments (10)
4.8    Hi ha sobrecàrregues puntuals del viari a l’entorn dels equipaments escolars en hora punta.
Comments (7)
4.9    Les rotondes i interseccions urbanes funcionen correctament.
Comments (6)
4.10    Existeix un predomini de velocitats elevades en alguns eixos, superant en alguns casos més del 80% dels conductors la velocitat  admesa.
Comments (1)
4.11    Elevat índex d’accidentalitat a la ciutat.
Comments (5)
4.12    En relació amb l’exterior, congestió d’entrada i de sortida de la C-31 en sentit Barcelona, i Sant Adrià de Besòs, en hora punta de matí i de tarda.
Comments (1)
4.13    La connexió mitjançant vies interurbanes d’alta capacitat entre Badalona i el Vallès es fa a través del nus de la Trinitat. Cal millorar aquesta connexió per facilitar les relacions de mobilitat amb el Vallès (prop de l’11% de la mobilitat total amb l’exterior).
Comments (8)
 <<< Anar al portal                                                                               >>> Anar al bloc 5


General comments
Estic indignada pel tema de l' accessibilitat al d' alt de la vila, trobem moltes barreres arquitectoniques, el pont que uneix Bufalà amb el centre i tots els serveis ajuntaments, serveis sanitaries CAP President companys, escoles no funciona l' ascensor fa un any i no tenim resposte de l' ajuntament, accedir-hi en cotxe es missió impossible perque així s' els hi permet als quatre que viuen a carrers com lladó, barcelona on s' ha restringit l' accesibilitat en cotxe per aturar-se, que passe que els impostos que pagem els ciutadans de Badalona només es fan servir al Centre de la Vila???????????
Written by yolanda at 09 / 03 / 2011
Reconec que es dificil d' articular la mobilitat amb cotxe particular tenint en compte la quantitat de cotxes que es mouen.He respost amb un d' acord a la facilitat de les rotondes que millorar la mobilitat.Per això no entenc les dificultats que ens estan posant per fer una rotonda a nivell del Barri de Canyadó.Portem anys i panys demanant-la.L'Ajuntament està esperant que els constructors puguin tornar l' epoca de les vaques grosses per comenár a construir els pisos i pagar la rotonda?
Written by rosa maria at 10 / 03 / 2011
Hi ha que millorar el tema de l'icompliment dels límits de velocitat, sobre tot a les zones 30 i vies com els laterals de l'autopista i les avenides com per exemple la Via Augusta.
Written by juanjose at 10 / 03 / 2011
La administración debe clasificar en toda la ciudad, qué vías son de comunicación interurbana, qué vías tienen un interés de prioridad de comunicación interior y qué vías secundarias se pueden convertir en zonas 30. A partir de aquí se deben urbanizar de forma diferente y señalizarlas convenientemente para su cometido. LA CIUDAD TAMBIËN DEBE EDUCAR
Written by adevic at 11 / 03 / 2011
A Badalona ens varem comprometre a reduir els gasos contaminants. La circulació de vehicles, tinc entés, és la principal font de CO2. Fem el que fem no guanyarem res, amb les autopistes que ens travessen? O reduint la circulació millorariem la qualitat ambiental (contaminació i acústica) dels carrers?
Written by ramon massip at 12 / 03 / 2011
Hi ha diverses zones, per exemple el Port o el Tanatori, que tenen dificil accés, tant en vehicle privat com a peu, en bici i en transport públic. Sense accessibilitat, de quina mobilitat parlem?
Written by ramon massip at 12 / 03 / 2011
Vehícles privats, cada cop menys i per a usos puntuals. Aquest hauria d'ésser l'objectiu dintre el PMU. Substitució per a tota mena de transport més sostenible i de masses o VAO.
Written by martimontanya at 12 / 03 / 2011
En general les polítiques haurien d'anar en sentit restrictiu del vehicle privat. Apujar els preus de la gasolina i de l'impost de circulació per poder invertir en transport públic. No es tracta de fer me´s carreteres perquè puguin passar més cotxes. L'exemple és l'autopista C-31, després es va fer la B-20, ara es vol fer la B-500. Té algun sentit tot això? Si continuem així al Barcelone`s ens ofegarem en la nostra pròpia merda. A més, els conductors privats es creuen que tenen més dret qe els que no tenen vehicle i molts són prepotents.
Written by Alfons Lasso Rojas at 13 / 03 / 2011
La señalización dentro de la ciudad no se adapta a la ley de Seguridad Vial (colores i formatos). Urbanísticamente la administracion no tiene claro sobre qual es una via de comunicacion interurbana, vía urbana con prioridad de comunicación i el resto. Falta reñalización de orientación y comunicación entre barrios y otras poblaciones. Se está fomentando erroneamente el uso de los semáforos intermitentes, provocando un hábito incorrecto en una gran parte de conductores. No se hace una investigación de los accidentes a nivel de infraestructura. Falta de zonas de estaconamiento (gratis) o con un minimo coste en sitios estratégicos de la ciudad.
Written by José Maria Navarro at 13 / 03 / 2011
Aabar de ealizar los laterales de la C-31 ya que esto supondría menos tráfico para el centro, vía Augusta i adjacentes.
Written by Albert Borràs at 13 / 03 / 2011
Restringir i reduir el vehicle al nucli urbà per fer ciutats més habitables com ja han fet més de 15 ciutats europees.
Written by Alfonso Moya at 13 / 03 / 2011
Les zones 30 no cal marcar-els, ja que és impossible circulara major velocitat, si e´s un conductor prudent, la resta continuaran igual. Els pàrquing dissuasoris combinats amb el trnasport públic serien una bona mesura per descarregar el transport públic privat de els grans poblacions. Els elevats índex d'accidentabilitat són deguts la major part a imprudències tant dels vianants com dels conductors per un igual. A majormobilitat major risc d'accidents, o no? La congestió és provocada per la manca dun bon servei públic de mobilitat, i la mancança política per invertir i solucionar aquest problema.
Written by Miquel Navarro at 13 / 03 / 2011
Pel que veig a la síntesi de la pre-diagnosi, els comptatges de vehicles es van fer al juny de 2010. Ja es cita que les obres que hi havia en aquells moments (sobretot al voltant de Pompeu Fabra) podien influir en els resultats. Però no veig que es citi res en relació a l'efecte de les escoles. Al juny moltes ja fan jornada intensiva i vacances cap al 20 i pico. Potser per això els tècnics han estat benèvols amb els efectes dels centres escolars sobre el trànsit.
Written by XavierVentura at 13 / 03 / 2011
No s'ha analitzat la implantació i preparació pels vehicles elèctrics?
Written by XavierVentura at 13 / 03 / 2011
En referencia a las velocidades elevadas, en especial en las nuevas zonas 30, es un cachondeo en el barrio Canyado.
Written by Joan Arqué at 16 / 03 / 2011
Les rotondes amb semàfors a les sortides no funcionen correctament. No es respecten els passos de vianants sobretot daant d'algunes escoles.
Written by 2anònim at 16 / 03 / 2011


This forum has been assessed 1018 times [Participate] [View the results for this forum]