<<< Anar al portal                                                                               >>> Anar al bloc 4

Us demanem que us posicioneu respecte les percepcions que us proposem tot seguit, segons el vostre grau d’acord o desacord.

SABIES QUE...

Segons l’EMQ 2006, el 19 % dels desplaçaments dels residents de Badalona es fan amb transport públic, i en l’actualitat aquesta quota ha augmentat degut a les darreres ampliacions de la xarxa de metro.


3.1    Les ampliacions recents de la xarxa de metro i tramvia han millorat la mobilitat en transport públic del municipi.
Comments (6)
3.2    El metro que arriba al Centre de la ciutat i per primera vegada als barris de la Salut i de Llefià realitza una funció de connectivitat urbana.
Comments (3)
3.3    Les estacions ferroviàries (metro, tren i tramvia) són accessibles a persones amb mobilitat reduïda.
Comments (13)
3.4    La xarxa d’autobusos actual interna és densa i cobreix pràcticament tot el territori.
Comments (12)
3.5    També està garantida la connexió amb els municipis veïns, especialment amb Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Barcelona.
Comments (5)
3.6    La connexió del transport públic amb el Maresme i el Vallès és suficient.
Comments (8)
3.7    La xarxa d’autobús actual s’ha d’adaptar a la nova oferta de metro, potenciant la intermodalitat.
Comments (2)
3.8    La millora de l’oferta dels serveis nocturns i la combinació dels inicis i finals d’horari amb la xarxa diürna permet que la prestació del servei es faci les 24 hores del dia.
Comments (3)
3.9    La informació d’horaris i recorreguts que hi ha a les parades d’autobús és suficient.
Comments (9)
3.10    El servei d’autobús en caps de setmana és insuficient per atendre la demanda existent.
Comments (5)
3.11    La progressiva implantació de microbusos i autobusos mitjans ha permès la millora de la cobertura espacial, alhora que una adaptació a la demanda real dels serveis.
Comments (3)
3.12    Tota la flota d’autobusos és accessible i està adaptada a persones amb mobilitat reduïda.
Comments (8)
3.13    La majoria de les parades d’autobús són accessibles a persones amb mobilitat reduïda.
Comments (2)
3.14    Cal adaptar la informació per a usuaris de l’autobús amb discapacitats auditives i visuals.
Comments (1)
3.15    S’ha de millorar la velocitat comercial dels autobusos per a que sigui un transport competitiu.
Comments (8)

3.16    Existeixen trams de carrer que són conflictius per a la circulació dels autobusos i que fan disminuir la seva velocitat comercial.

Comments (3)
3.17 Cal racionalitzar el traçat d’algunes línies que de vegades és poc lineal, cosa que prolonga massa el temps de viatge dels usuaris.
Comments (5)
3.18    El carril bus que hi ha a la ciutat és insuficient.
Comments (4)
<<< Anar al portal                                                                                >>> Anar al bloc 4


General comments
La actual red de autobuses es CARA, LENTA en velocidad comercial y la mayoría de sus líneas muy LARGAS en su recorrido. Mientras no se mejoren estas tres realidades, los autobuses no cumplen con su objetivo y no serán competitivos con el transporte privado. En Badalona hay que crear la LINEA CIRCULAR en dos sentidos y fomentar el BUS BARRI con lanzadera al centro de la ciudad. Debemos ir encaminados a reducir el tiempo de frecuencia y conseguir que el tiempo de espera no supero los 5 minutos.
Written by adevic at 09 / 03 / 2011
totalmente de acuerdo, algun dia veremos esto cumplido?
Written by recedi at 09 / 03 / 2011
Visc al Barri de Canyadó, on la mitjana d' edat cada cop és major, la qual cosa comporta més contacte amb els mitjans sanitaris.L' altre dia una senyora gran em va comentar que tenia dificultats per arribar a Can Ruti.La seva mobilitat estava minvada i no tenia familiars que la poguessin fer arribar.Jo que hi treballo, vaig en cotxe particular, perquè és veritat que la connexió és complicada i lenta.Hauria d' agafar dos autobusos amb la consequent combinació d' horaris. Existeix la lìnea BD4 que va de Montigalà fins al Barri de Pomar que passa per Canyadó.Es podría allargar fins a Can Ruti?.
Written by rosa maria at 10 / 03 / 2011
Al centre hi ha parades amb tal aglomeració de línies que la circulació de vehicles i autobusos es fa molt complicada. A més, aquesta mateixa aglomeració fa que el carrer es faci malbé. Caldria racionalitzar el pas d'autobusos pel centre de la ciutat, mirant d'evitar l'acumulació de línies en una mateixa parada.
Written by ccasado at 10 / 03 / 2011
-Respecte al punt 3.3, em consta que al metro i al tranvia si, pero al tren se que s'estaven fent obres de millora i no se com esta el tema ara mateix. -Respecte al punt 3.6, amb el Maresme amb bus interurbà i el tren mes o menys resta cobert, però amb el valles crec que manquen enllaços directes amb les poblacions del valles i ni ha que donar molta volta per agafar els transport, masssa temps i una mica car.
Written by juanjose at 10 / 03 / 2011
Insistir en la prioritat per la mobilitat pública. Bon servei per als usos quotidians, restringir l'ús del vehicle privat, millorar la xarxa i promocionar el seu ús.
Written by vtmaso at 11 / 03 / 2011
Es possible reduir la contaminació de l'aire i de soroll que provoquen els autobusos? Falten parades per autocars (també són transport públic) que no provoquin col.lapses ni tinguin perill per als usuaris, moltes vegades infants i gent gran.
Written by ramon massip at 12 / 03 / 2011
Sobre la possibilitat de transport públic afegiria una altra pregunta relacionada amb algunes conductes incíviques per part dels usuaris dels cotxes i furgonetes que estacionen a les parades d'autobús i en els carrils bus.
Written by Diego at 13 / 03 / 2011
La red de autobuses es cara, lenta en velocidad y larga en su recorrido. Mientras no se mejoren estas tres realidades los autobuses no seran competitivos con el vehiculo privado. Hay que fomentar la "línia corcular" i el "bus Barri" con lanzadera al centro de la ciudad. Hay muchas líneas y en la mayoría el tiempo des espera es muy largo (se debiera ir hacia los 3 o 4 minutos como máximo). La información que existe en la "Guia del transporte" es para ingenieros (un usuario normal no la entiende). Se debe dar prioridad al sentido común.
Written by José Maria Navarro at 13 / 03 / 2011
Potenciar el microbús de barri y que algunas de las líneas mejoren su frecuencia en especial los sábados y festivos. Realizar un estudio para si ello es posible la creación de una linia de circuvalación y micro buses lanzadoa para unir las diferentes estaciones de metro de nuestra ciudad icluyendo la estación de tren. Potenciar el tranvía con su prolongación.
Written by Albert Borràs at 13 / 03 / 2011
La llançadora Pompeu Can Ruti hauria de millorar la freqüència amb la perspectiva d'aconseguir un metro lleuger o tranvia a Can Ruti. El transport públic s'ha de millorar i trballar per un pacte empresaris, administarció, sindicats perquè les movilitats obligades del treball, estudi, fos gratuït com a moltes ciutats europees com a forma per reduir l'ús del vehicle privat.
Written by Alfonso Moya at 13 / 03 / 2011
Cal fer un esudi seriós dels carrils bici i així millorar la velocitat comercial i els llocs de comunicació. Manca un servei de transport públic més eficaç, de menys capacitat que pugui arribar a qualsevol lloc de la ciutat o bé de els coroens metropolitanes. Manca de pàrkings disuasoris als afores de la ciutat on es puguin deixar els cotxes particulars i agafar el transport públic de mitjana i gran ocupació per moure's epr la ciutat o grnas pobles. No cal crear me´s infraestructures sinó optimitzar les que ja desposem, sense necessitat de pagar més pel que ja tenim, exemple les zones blaves, verdes, grogues, fins i tot ens pode inventar les liles, etc...
Written by Miquel Navarro at 13 / 03 / 2011
Coincideixo amb en Ramon Massip que falta analitzar els aparcaments per a autocars. Un punt neuràlgic és al Museu, que enlloc d'estacionar a Via Augusta ho podrien fer a Termes Romanes. També caldria analitzar com millorar els estacionaments d'autocars en els centres escolars, sobretot en vies principals com Martí Pujol. I també en relació a la contaminació atmosfèrica (es parlava que passessin a consumir gas) i acústica dels busos, aviam si es pot millorar.
Written by XavierVentura at 13 / 03 / 2011
Recomano llegir la carta de resposta de TUSGSAL als redactors del "Estudio de movilidad al Centro Comercial El Corte Inglés Badalona" (pàgina 58). D'això se'n diu implicació ! A l'antiga web estava el document, i a la nova ara no el veig
Written by XavierVentura at 13 / 03 / 2011
Sería moy útil que la línea 04 se modificara el actual final en Pomar y pasara a ser en el Hospital de Can Ruti ya que así se evitaría el cambio de línea en La Morera principalmente para la gente mayor. Es una propuesta. Habría posibilidad de regular el paso de 29-30-31-22 a su paso por Canyado pués pasan de 3 o 4 y luego a esperar 15/20 minutos depende del día (gracias).
Written by Joan Arqué at 16 / 03 / 2011


This forum has been assessed 1462 times [Participate] [View the results for this forum]