<<< Anar al portal                                                                          >>> Anar al bloc 2

Us demanem que us posicioneu respecte les percepcions que us proposem tot seguit, segons el vostre grau d’acord o desacord.

SABIES QUE...

El 70% dels desplaçaments a nivell intern de la ciutat es realitzen a peu.

I que… la ciutat presenta una xarxa principal per a vianants totalment articulada i que facilita la connexió entre gran part dels barris de Badalona.

 

1.1     La xarxa principal es caracteritza per un predomini de voreres àmplies (superiors a 2m) amb més del 70% del total.
Comments (13)
1.2    Els pendents són baixos o inexistents en prop del 75% dels carrers, fet que ajuda a configurar una xarxa còmoda per a la mobilitat a peu.
Comments (6)
1.3    Tot i això, trobem carrers amb pendents superiors al 10% (prop del 6%), cosa que fa necessària l’execució d’actuacions de millora.
Comments (4)
1.4    El 14% de trams de carrer no compten amb vorera, o bé les existents presenten discontinuïtats, o tenen amplades inferiors a 1,50 metres.
Comments (6)
1.5    Si bé darrerament s’han fet nombroses actuacions per millorar l’accessibilitat a les cruïlles, encara hi ha un volum elevat d’inexistències de guals per a vianants que generen discontinuïtats als itineraris.
Comments (4)
1.6    Hi ha guals per a vianants amb aspectes a millorar en quant a disseny i/o ubicació.
Comments (1)
1.7    Les condicions d’accessibilitat entre els àmbits separats per la C-31, si bé es consideren suficients a dia d’avui, encara existeixen certs aspectes (connectivitat amb itineraris principals a peu, nivells d’iluminació, etc.) que s’hauran de millorar.
Comments (9)
1.8    Les condicions d’accessibilitat a peu entre els barris situats a banda i banda de la B-20 resta assegurada gràcies als passos a nivell existents.
Comments (4)
1.9    La connexió entre banda i banda de la xarxa ferroviària resta assegurada gràcies als nombrosos passos existents. Tanmateix, cal millorar les condicions d’accessibilitat d’aquests trams.
Comments (11)
1.10    Els barris amb una necessitat més elevada de millora de la mobilitat a peu són Dalt de la Vila, Sant Crist de Can Cabanyes i Montigalà.
Comments (7)
1.11    Existeix una manca de senyalització als principals itineraris a peu que orienti cap als diferents punts de referència de la ciutat.
Comments (3)
1.12    Els principals eixos de demanda a peu corresponen a la xarxa principal de desplaçaments. Exemple: Av. Martí Pujol (1.100 despl. en hora punta de matí), Canonge Baranera (1.800 despl. en hora punta de tarda).
Comments (4)
1.13    Destaca el gran volum de desplaçaments a peu registrats a l’entorn de les parades de transport públic i als carrers de prioritat invertida (que representen l’11% de la xarxa principal).
Comments (2)
 <<< Anar al portal                                                                            >>> Anar al bloc 2


General comments
Hablamos de un plan de movilidad sostenible y seguro. Uno de los objetivos del plan es la concienciación de los ciudadanos. Este objetivo persigue que los ciudadanos sean concientes de lo importante que es cuidar del medio ambiente y sobre todo de que usen las vías de una forma segura, como peatones, pasajeros o conductores. Los usuarios de la vía son la pieza más importante del Plan, porque en definitiva son ellos los que harán uso de todas las mejoras que efectúe la administración. Es sabido que las personas no se conciencian sólo con campañas publicitarias. Que unos hábitos seguros y responsables se adquieren durante un periodo largo de tiempo y con programas específicos para ello. Si en este plan de movilidad no se plantea un estudio previo sobre el uso y hábitos de sus ciudadanos y un posterior planteamiento de cambio de conductas de riesgo, lamentablemente este plan nace cojo. Lo lamentable es que siempre cojea por el mismo sitio, LA EDUCACIÓN.
Written by adevic at 09 / 03 / 2011
Las jardineras colocadas en las ausentes aceras de algunas de las calles del centro son auténticas trampas para los paseuntes. Son tan voluminosas que obligan a desplazarse y ocupar el espacio por el que circulan los vehículos. Por ejemplo las que ocupan toda la acera en varios puntos de la calle de la Mercè. ¡Fuera jardineras!
Written by belluguet at 09 / 03 / 2011
Tot i que les voreres cada cop es van fent més amples i aixó és bo, no sempre la utilitat peatonal és del 100%.Molts cotxes i motos aparquen damunt dificultant el pas,no només als que tenim la sort de no tenir dificultats en la mobilització, sino a aquelles persones que han d' anar amb cadires de rodes,o que presenten deficits visuals i motors.
Written by rosa maria at 10 / 03 / 2011
Es tindria que erradicar els pals de cablejat que invaeixen les voreres sobre tot les estretes i que dificulten el trànsit dels peatons, i en especial coses tant qüotidianes con fer servir un paraigües o portar un cotxet de nens petits, pels demès temes sobre accesibilitat tinc una bona percepció de les demès coses.
Written by juanjose at 10 / 03 / 2011
sant crist tiene un problema de movilidad a pie urgente. tambien es necesario la construccion del lateral de la c-31, para poder desarrollar el plan de movilidad de circulacion de toda badalona.
Written by ibiza at 11 / 03 / 2011
sant crist tiene un problema de movilidad a pie urgente. tambien es necesario la construccion del lateral de la c-31, para poder desarrollar el plan de movilidad de circulacion de toda badalona.
Written by ibiza at 11 / 03 / 2011
Cal uniformar l'accès als parkings privats, sense malmetre les voreres, dificultant la mobilitat a peu o cadira de rodes atesa la pendent de la vorera per accedir al parking.
Written by jofello at 12 / 03 / 2011
Caldria coneixer cada quants metres fora bo, disposar de un pas per a vianants entre banda i banda de la xarxa ferroviària i cada quants metres caldria un pas per a persones smb movilitst reduida (cadira de rodes). Exemple (La Rambla i Santa Madrona no mes te un pas d'aquest tipus a l'alçada del carrer del Mar i el proper está a Riera Canyadó i amb una pendent practicament imposible per cadira de rodes.)
Written by jofello at 12 / 03 / 2011
La relació de percepcions la trobo insubstancial. En canvi, no hi ha cap valoració respecte a la mobilitat de les persones amb la idem reduida, fisica i sensorial, ni la de la seguretat en general i la dels infants en particular. Tampoc de l'accessibilitat a peu a algunes zones (per exemple el parc comercial de Montigalà o el passeig maritim(passeig?) entre Roca i Pi i Canyadó)
Written by ramon massip at 12 / 03 / 2011
A més de l'amplada de les voreres, s'ha de tenir en compte l'amplada útil pels vianants. A l'amplada total se l'ha de treure l'espai que ocupa l'arbrat i el mobilirari urbà i contenidors.
Written by Diego at 13 / 03 / 2011
El vianant és l'ésser més vulnerable i desprotegit que circula per Badalona. La nostra ciutat es caracteritza per un maltractament al vianant. Motos i bicicletes que circulen per les voreres, cotxes i camions que aparquen a les voreres. Voreres plenes d'obstacles: pilones, semàfors, faroles, papereres, senyals de trànsit, publicitat, cabines telefòniques. Tot al damunt de els voreres. Les calçades sempre estan lliures. Quan es fan obres, tots els utensiles es troben a la vorera, rarament se situen a la calçada. Hi ha massa tolerància asl abusos que patim els vianants. Hauria d'haver més campanyes al carrer de sensibilització i prendre mesures eprquè a tot arreu de la ciutat els vianant pugui sentir-se protegit a la vorera davant dels conductors de vehicles entre els quals hi ha un gran percentatge que sñón uns dictadors i prepotents pel fet que van dins o sobre un vehicle. No es pot gaudir d'una caminada si les voreres estan plenes d'obstacles o bé estan essent contínuament envaïdes il·legalment o legal per tot tipus de vehicles. Al carrer Abat Escarré tenim una vorera de 20 centímetres.
Written by Alfons Lasso Rojas at 13 / 03 / 2011
Hay que añadir el ineterés que tienen estos itinerarios a pié para las personas de movilidad reducida. No todos están adaptados a dicha movilidad. Debería existir una señalización específica para peatones que indicara los itinerarios más cómodos y seguros para ir de un barrio a otro y al centro de la ciudad (con horario incluido) y (distancia) Es necesaria la formación de los peatones para una movilidad me´s segura. Cuando se efectuan obras estos itinerarios quedan muchas veces afectados y no se ponen medidas para la protección de los peatones o usuarios.
Written by José Maria Navarro at 13 / 03 / 2011
Habría allí donde fuera posible ampliar las aceras y que paulativamente en todas las vías o calles de esta ciudad se hagan los pasos para las personas con movilidad reducida (ya existe un gran número de ellos) la instalaciónde allí donde fuera posible en los barrios con grandes desniveles (Sistrells, Sant Crist y otros) la instalación de escaleras mecánicas.
Written by Albert Borràs at 13 / 03 / 2011
L'amplada de voreres s'hauria de descomptar l'ocupació dels arbres especialment Bartomeu Sola i MOntigakà zona comercial. A l'interior del nucli urbà especialment al centre de la ciutat haurien de ser zones peatonals i a les arteries principals N-II carril bus o cotxes sobreocupats.
Written by Alfonso Moya at 13 / 03 / 2011
Les voreres són pleens d'obstacles fixos (senyals de trànsit, marquesines d'aparcaments subterranis-ENEGSTUR, papereres mal col·locades, bancs mal col·locats...) i obstacles mòbils (motos, cotxes, contenidors d'obres ...) La majoria de els voreres són plenes d'obstacles la qual cosa fa impossible un trànsit normalitzat. Cal veure les preguntes/qüestions fetes per analitzar els resultats d'una manera més objectiva.
Written by Miquel Navarro at 13 / 03 / 2011
Hi ha trams que el carril bici està al mig de la vorera en cmptes d'un costat, això provoca conflictes amb els viananta i ciclistes. Sobretot ara que està obert el "parc" per bicis.
Written by 2anònim at 16 / 03 / 2011


This forum has been assessed 1133 times [Participate] [View the results for this forum]