En quin grau creus que s'estan respectant
                    cadascun dels articles de la
                    Declaració Universal dels Drets Humans
                    al món?

                               No es respecta
                                     Es respecta poc
                                           Es respecta, en general
                                                 Aquest dret està garantit

Tothom té tots els drets i llibertats proclamats en aquesta Declaració, sense cap distinció de raça, color, sexe, llengua, religió, opinió política o de qualsevol altra mena, origen nacional o social, fortuna, naixement o altra condició.

A més, no es farà cap distinció basada en l'estatut polític, jurídic o internacional del país o del territori al qual pertanyi una persona, tant si és independent com si està sota administració fiduciària, si no és autònom, o està sota qualsevol altra limitació de sobirania.

Comments (1)
Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de consciència, i han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres.
Comments (1)
Tota persona té dret a la vida, a la llibertat i a la seva seguretat.
Comments (2)
Ningú no serà sotmès a esclavitud o servitud: I'esclavitud i el tràfic d'esclaus són prohibits en totes llurs formes.
Comments (2)
Ningú no serà sotmès a tortures ni a penes o tractes cruels, inhumans o degradants.
Comments (1)
Tota persona té el dret arreu al reconeixement de la seva personalitat jurídica.
Comments (0)
Tots són iguals davant la llei i tenen dret, sense cap distinció, a igual protecció per la llei. Tots tenen dret a igual protecció contra qualsevol discriminació que violi aquesta Declaració i contra qualsevol incitació a una tal discriminació.
Comments (0)
Tota persona té dret a un recurs efectiu prop dels tribunals nacionals competents que l'empari contra actes que violin els seus drets fonamentals reconeguts per la constitució o per la llei.
Comments (0)
Ningú no serà detingut, pres o desterrat arbitràriament.
Comments (0)
Tota persona té dret, en condicions de plena igualtat, a ser escoltada públicament i amb justícia per un tribunal independent i imparcial, per a la determinacio dels seus drets i obligacions o per a l'examen de qualsevol acusació contra ella en matèria penal.
Comments (0)


General comments
Hola,segun mi modesta opinion,tendria que poner las consecuencias, en caso de no respetar dicha declaracion de los derechos humanos,por parte de los goviernos.
Written by hidrogeno at 17 / 05 / 2008
m
Written by Usuari 6b87626c at 26 / 12 / 2008
hola
Written by Usuari faecdc4e at 15 / 01 / 2009
bnaaas
Written by Usuari ba518614 at 01 / 02 / 2009
Written by Usuari 02f67de1 at 02 / 03 / 2009
Aquells que els vulneren més els Drets Humans són els que no coneixen els seus drets. A més, aquests drets són des d'una visió occidental, imposada per estats i governs que a la vegada no la respecten. Els més perjudicats són els que no l'han firmat o les minories.
Written by daniduos at 04 / 12 / 2010
Falta de voluntad política para ponerlos en marcha.
Written by ASCI at 06 / 10 / 2011

Any general comment?:This forum has been assessed 42 times [Participate] [View the results for this forum]