Indiqueu el vostre grau d’acord o desacord amb les següents afirmacions i afegiu els comentaris o exemples que considereu convenients per aclarir o puntualitzar la vostra valoració:

verd Molt d'acord
verd D'acord
verd Poc d'acord
verd Gens d'acord
verd No ho sé

Podeu modificar qualsevol valoració clicant la icona desfer

I afegir comentaris fent clic a "Comentaris".

b) Al llarg d’aquest dos cursos, hem continuat demanant recursos a la Secretaria del Programa.
Comments (0)
a) Al llarg d’aquest dos cursos, hem continuat demanant informació a la Secretaria del Programa.
Comments (0)
c) Al llarg d’aquest dos cursos, hem continuat llegint el Notícies.
Comments (0)
d) Al llarg d’aquest dos cursos, hem continuat lliurant informació pel Notícies.
Comments (0)
e) Al llarg d’aquest dos cursos, hem continuat assistint a propostes de formació.
Comments (0)


General comments
There are no comments.


This forum has been assessed 0 times [Participate] [View the results for this forum]