Indiqueu el vostre grau d’acord o desacord amb les següents afirmacions i afegiu els comentaris o exemples que considereu convenients per aclarir o puntualitzar la vostra valoració:

verd Molt d'acord
verd D'acord
verd Poc d'acord
verd Gens d'acord
verd No ho sé

Podeu modificar qualsevol valoració clicant la icona desfer

I afegir comentaris fent clic a "Comentaris".

b) Hem tingut dificultats per posar en marxa les accions previstes en el Pla triennal.
Comments (0)
a) Desenvolupem les accions planificades en el projecte triennal.
Comments (0)
c) Hem aprofitat aquests dos anys per consolidar els temes i les accions que havíem desenvolupat els 5 anys anteriors.
Comments (0)
d) Hem incorporat nous objectius i accions no previstes en el projecte triennal.
Comments (0)
e) Des de que hem iniciat aquesta segona etapa ens trobem aturats.
Comments (0)


General comments
There are no comments.


This forum has been assessed 0 times [Participate] [View the results for this forum]