Indiqueu el vostre grau d’acord o desacord amb les següents afirmacions i afegiu els comentaris o exemples que considereu convenients per aclarir o puntualitzar la vostra valoració:

verd Molt d'acord
verd D'acord
verd Poc d'acord
verd Gens d'acord
verd No ho sé

Podeu modificar qualsevol valoració clicant la icona desfer

I afegir comentaris fent clic a "Comentaris".

b) Iniciar aquesta segona etapa (projecte triennal) ens ha fet sentir més responsables, pel compromís assumit.
Comments (1)
a) Iniciar aquesta segona etapa (projecte triennal) ens ha fet sentir més lliures, menys pressionats.
Comments (0)
c) Iniciar aquesta segona etapa (projecte triennal) ens ha fet sentir una mica perduts, no tan vinculats al programa i a la xarxa d’escoles com abans.
Comments (0)
d) Aquesta segona etapa (projecte triennal) ha estat més o menys igual que la primera.
Comments (0)
e) Des de que vam presentar la memòria quinquennal i el projecte triennal, no hem realitzat cap acció vinculada a l’A21E.
Comments (0)


General comments
There are no comments.


This forum has been assessed 0 times [Participate] [View the results for this forum]