Aquest qüestionari s'adreça als membres del grup de treball del projecte Mataró Educació i Sostenibilitat. 

Indica si et plau el grau d'acord amb les afirmacions següents. Per cada ítem marca un dels colors:
verd Totalment d'acord
verd Bastant d'acord
verd Bastant en desacord
verd Totalment en desacord
verd No ho sé / no ho entenc

Pots modificar qualsevol valoració clicant la icona desfer

T'agrairíem que comentessis les teves valoracions fent clic a "Comentaris".

La informació prèvia a les reunions ha estat correcta i ha arribat amb prou anticipació per preparar-les adequadament.
Comments (0)
Les dates de les reunions del grup de treball, el nombre de reunions i els horaris han estat adequats.
Comments (0)
La metodologia de treball (reunions+treball entre reunions) i la dinàmica generada han estat adequades per assolir els objectius de les reunions (compartir experiències, consensuar prioritats, concretar actuacions).
Comments (0)
El nivell de participació del grup de treball ha estat bo en nombre de persones i en qualitat de les aportacions.
Comments (0)
El treball realitzat pel grup és una aportació positiva i útil per avançar en matèria d'educació per a la sostenibilitat a Mataró.
Comments (0)
Estic satisfet/a amb el procés viscut; ha estat una experiència positiva.
Comments (0)


General comments
(No hi ha manera de poder veure la pantalla al complert. He interpetat la icona verda com la de total acord per l'expressió de la cara). Per mí ha estat una experiència molt interessant. És important que es cerqui la complicitat dels diferents sectors de la societat ja que quan ens sentim consultats assumim millor les responsabilitats. És important, però, que els esforços comuns es tradueixin en accions tantibles, sino , el desencís merma la participació i el ciutadà esdevé més àcid en la crítica. Cal realitzar les accions "possibles" i continuar treballant per les que avui semblen impossibles.
Written by Pilar Viana at 21 / 05 / 2008
El grup de treball ha estat inestable en el sentit que les persones assistents variaven molt d'una sessió a l'altra, a la darrera sessió hi havia molt poca gent, tot i així penso que el funcionament ha estat prou acceptable.
Written by timmaujo at 28 / 05 / 2008


This forum has been assessed 35 times [Participate] [View the results for this forum]