Els següents temes que us plantegem sorgiren del debat i les reflexions que es donaren a la primera trobada del Grup de Treball. Alguns dels temes, foren recorrents al llarg de la reunió, i, per tant, creiem que són clau per treballar i desenvolupar.

Així doncs, us convidem a valorar el següent decàleg de propostes, per tal prioritzar aquells temes que considereu que són cabdals per aprofundir-hi o que són del vostre interès. Tu decideixes!

2. INCENTIVAR MITJANÇANT PROGRAMES EDUCATIUS L'INTERÈS PELS AFERS PÚBLICS des de l'escola, les associacions, els mitjans de comunicació, de manera que la ciutadania aprengui a ser més crítica i s'animi a participar responsablement en la gestió dels afers comuns.

Comments (5)

1. IMPULSAR ELS CONSELLS CIUTADANS, format per un conjunt de ciutadans (representants d'entitats i ciutadans a títol individual) convocats en espais de consulta sobre les polítiques que els afecten.

 

Comments (5)

3. LA PARTICIPACIÓ DES DE LA INFÀNCIA. Impulsar l'escola a la infància i estimular la seva reflexió sobre el seu entorn, despertant l'interès pels problemes de la seva comunitat. Els nens i nenes són també ciutadans i ciutadanes amb drets i deures i amb capacitat per exercir-los.

Comments (3)

4. REGLAMENTAR LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA A L'ADMINISTRACIÓ LOCAL, de manera que no quedi supeditada a la voluntat del govern municipal d'aquell moment. Fer un seguiment de la redacció de reglaments de participació municipal, i del seu compliment.

Comments (5)

5. Promoure la TRANSVERSALITAT I COHERÈNCIA entre si dels processos participatius endegats als municipis.

Comments (4)

6. La decisió resultant de tot procés participatiu ha de ser CONSULTIVA, AMB TENDÈNCIA A VINCULANT. Per tal que sigui vinculant, un procés de participació ha de complir una sèrie de condicions: a) el grau de vinculació dependrà de cada mecanisme, donat que hi ha mecanismes de participació que poden ser més fàcilment vinculants que d'altres; b) cal garantir la transparència del procés i la seva accessibilitat a tota la ciutadania; c) cal preservar la coherència de les decisions preses en un procés participatiu amb els principis ideològics del govern local elegit democràticament. A més, és necessari que a l'inici es clarifiquin les seves finalitats, és a dir, quin és el paper que s'atorgarà a la ciutadania (ser informada, ser consultada o prendre part en les decisions).

Comments (7)

7. Generalitzar i impulsar, en la gestió municipal, instruments d'"AUDITORIA POPULAR", entre els quals hi ha les següents possibilitats:

- Rendiment de comptes de la gestió municipal davant de la ciutadania.
- Rendiment de comptes i retorn dels resultats de tot procés participatiu, especialment, quan les propostes que n'han sorgit han  rebutjades.

Comments (5)

8. REALITZAR UN SEGUIMENT DE L'OPINIÓ PÚBLICA, buscar activament quan la societat presenta fatiga. També caldria fer recerca de les causes profundes i els motius pels qual la gent opina, creu o percep d'una manera determinada una realitat concreta.

Comments (2)

9. AVALUACIÓ dels diferents processos i mecanismes de participació.

Comments (3)

10. PROGRESSIVA INCORPORACIÓ DE LES NOVES TECNOLOGIES A L'ACTIVITAT POLÍTICA MUNICIPAL. Impuls de l'ús de les noves tecnologies en l'àmbit de la participació, intentant superar l'escassa penetració social de les noves tecnologies i garantint-ne l'accés a tothom: plenaris municipals interactius, àgores digitals, vot electrònic, etc.

Comments (4)


General comments
Seria convenient establir metodologies per assegurar la representativitat de les persones que participen als diferents espais, la seva alternança i neutralitat en relació a interessos particulars.
Written by isabelsierra at 27 / 03 / 2008
Crec que totes les propostes son masa ambicioses. Seria necessari que la gent es mostrés molt més participativa. Penso que es molt més fàcil la participació en el municipis petits que en les grans ciutats.
Written by conxi at 29 / 03 / 2008
Crec que es mes fàcil l aparticipació per objectius concrets i tancats. La Bassa de Capellades, la plaça Lesseps, a on s'ha d'ubicar un determinat equipament, o en termes poltics generals. Volem una nova Llei electoral??? Es mes fàcil participar en els Plans municipals.
Written by Carme Valls-Llobet at 02 / 04 / 2008
Crec que seria molt interessants poder disposar de documents informatius i legislació sobre: - Què cal fer perquè la ciutadania pugui promoure un referèndum municipal. - Plantilles o exemples de reglaments de participació ciutadana que puguin servir de base a ajuntaments (sobretot petits) per obrir nous canals de participació. (Escrit per Pep Solé)
Written by cpc at 15 / 04 / 2008
Del "Aquí no" al "Així sí", em sembla interessant, i per això crec que cal donar a conèixer el màxim d'instruments per promoure la participació ciutadana i sensiblitzar als ajuntaments (i altres ens) perquè entrin d'una vegada a la política de la transparència informativa. Crec que totes les administracions s'omplen massa de les paraules "participació ciutadana" i a la majoria els fa por, la temen i posen totes les traves possibles per tal que sigui possible. (Escrit per Pep Solé)
Written by cpc at 15 / 04 / 2008
QUAND PODEM COMENÇAR A PARLAR DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA SENSA PORS , NO MANIPULADES, AMB UNA FINALITAT REPRESENTATIVA I DE MILLORA DEL SISTEMA POLITIC ACTUAL I SENSA SER UN PROCÈS COM A UNA JUSTIFICACIÓ D' UNES DECISISONS POSTERIORS ????????
Written by jros at 25 / 04 / 2008
Un experiència real sobre "participació". A la comissió informativa prèvia a l'últim ple, l'Alcalde va anunciar a tots els regidors presents que, un cop tancat el ple, no tornarà a donar la paraular als veïns i veïnes que hagin format part d'una candidatura a les municipals. Què en penseu?
Written by Mercè Marzo Gómez at 26 / 04 / 2008


This forum has been assessed 106 times [Participate] [View the results for this forum]