Panoràmica de la Casa Jordi Capell   Vista general de la casa Jordi Capell

Es proposa la creació d'un equipament de referència en matèria d'educació i sostenibilitat a Mataró, situat al parc Central (casa Jordi Capell). Trobareu més fotografies a la galeria d'imatges d'aquest fòrum.

Fes clic aquí si vols tornar al portal de presentació del projecte MES

Punt de trobada i de referència.
Comments (0)
D. Equipament de referència

Indica el grau de prioritat que tenen per tu les funcions de l'equipament que es proposen a continuació. Per cada ítem marca un dels colors:
verd Molt prioritari
verd Bastant prioritari
verd Poc prioritari
verd Gens prioritari
verd No ho sé / no ho entenc

Pots modificar qualsevol valoració clicant la icona desfer

Afegeix els comentaris que vulguis fent clic a "Comentaris"

Punt d’intercanvi i de debat sobre la sostenibilitat a Mataró.
Comments (0)
Promoció del treball en xarxa.
Comments (0)
Centre implusor de projectes.
Comments (0)
Garant de la continuïtat dels projectes. Sistematizació d’accions.
Comments (0)
Suport a diferents col·lectius.
Comments (0)
Òrgan que impulsi la innovació i la recerca en educació i sostenibilitat.
Comments (1)
Centre demostratiu de l’aplicació de criteris de sostenibilitat (construcció, ús de l’aigua i l’enegia, reducció i separació de residus a la llar, opcions de consum responsable, etc.).
Comments (0)
Centralització i difusió d’informació.
Comments (0)
Atenció de consultes ciutadanes.
Comments (0)
Organització d’activitats a l’entorn.
Comments (0)


General comments
Una funció important d'aquesta iniciativa és la interrelació entre agents (sovint difícil, excepte en casos comptats de gent excepcionalment molt activa) i la catalització (digue-li empenta, dinamització, persecució,...) de col·lectius per a la millora ambiental. La societat (o suma de persones) té ara altres prioritats, marcades per la tendència al conreu de la individualitat i la família i el desinterès per la col.lectivitat i l'afer social. Tampoc les forces vives de Mataró destaquen en l'actualitat per comptar entre les seves prioritats la millora ambiental i el canvi socioeconòmic que aquesta precisa. Per tant, les elits de poder (en general, no unicament polític) han de ser objectiu-diana esencial.
Written by JOAN MANEL R at 14 / 03 / 2008


This forum has been assessed 150 times [Participate] [View the results for this forum]