Sobirania alimentària, agricultura ecològica
Comments (1)
Insosteniblitat del model socioeconòmic vigent, principis bàsics de sostenibilitat, petjada ecològica
Comments (0)
B. Temes a tractar en l’acció educativa

Indica el grau de prioritat que tenen per tu els temes que es proposen a continuació. Per cada ítem marca un dels colors:
verd Molt prioritari
verd Bastant prioritari
verd Poc prioritari
verd Gens prioritari
verd No ho sé / no ho entenc

Pots modificar qualsevol valoració clicant la icona desfer

Afegeix els comentaris que vulguis fent clic a "Comentaris".

Consum responsable
Comments (0)
Nova cultura de l'aigua
Comments (0)
Canvi climàtic
Comments (0)
Nova cultura energètica
Comments (0)
Prevenció de residus i reciclatge
Comments (0)
Salut
Comments (0)
Mobilitat sostenible
Comments (0)
Biodiversitat
Comments (0)
Gestió del territori
Comments (0)
Revalorització del patrimoni de Mataró (natural, paisatgístic, arquitectònic...)
Comments (0)
Cohesió social
Comments (0)
Igualtat de gènere
Comments (0)
Activitat econòmica orientada al desenvolupament sostenible
Comments (0)
Cooperació internacional, Comerç Just
Comments (0)
Civisme
Comments (0)
Tinença responsable d'animals
Comments (0)
Telefonia mòbil
Comments (0)
Contaminació lumínica
Comments (0)


General comments
There are no comments.


This forum has been assessed 256 times [Participate] [View the results for this forum]