Propostes en l'àmbit de la democràcia digital.

Quines d'aquestes propostes et semblen més adients per fomentar la democràcia i la participació en el món local? 

6.1 Introduir el vot electrònic.
Comments (0)
6. Democràcia electrònica
6.2 Potenciar les formes de participació virtual i de democràcia electrònica. Fomentar la formació en les TIC entre la ciutadania, per posar-les a l'abast de tothom. Trencar la barrera de l'espai i del temps, i que la ciutadania pugui participar en qüestions de l'Administració pública que l'afecten directament, accedint efectivament a la informació pública necessària.
Comments (0)
7. Aproximació a les TIC
7.1 Estendre l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), amb accés equitatiu a tot el territori i promoure l’ús del programari lliure.
Comments (0)
7.2 Progressiva incorporació de les noves tecnologies a l’activitat política municipal. Impuls de l’ús de les noves tecnologies (democràcia electrònica o digital) en l’àmbit de la participació, intentant superar l’escassa penetració social de les noves tecnologies i garantint-ne l’accés a tothom. Per exemple: plenaris municipals interactius, àgores digitals, vot electrònic, ...
Comments (0)
7.3 Crear una autèntica biblioteca digital de Catalunya rica de continguts de tal manera que pugui ser utilitzada tant per resoldre afers administratius (per relacionar-se amb l'Administració) com per informar-se: dades estadístiques, mapes, etc., i com per formar-se: accés gratuït a bases de dades i revistes científiques digitals, llibres digitals, catàleg de les biblioteques de tot el país, col•leccions fotogràfiques, etc.
Comments (0)

Tornar a l'inici

O continua valorant altres propostes:
LA CIUTADANIA
1. Democràcia participativa
2. Formació cívica


PROXIMITAT DE LA POLÍTICA A LA CIUTADANIA [pendent de penjar]
3. Participació de les organitzacions cíviques
4. Responsabilitat política
5. Eines i procediments

DEMOCRÀCIA DIGITAL
6. Democràcia electrònica
7. Aproximació a les TICGeneral comments
Vosaltres teniu els mitjans per fer un canvi en la política DEMOCRÀTICA. Si voleu podeu llegir un resum del meu pensament a democsi.blogspot.com
Written by Cosme at 24 / 07 / 2010


This forum has been assessed 17 times [Participate] [View the results for this forum]