Tu decideixes!
Propostes d'actuació en el món local pel foment i ús de les eines de participació ciutadana

Volem aproximar l'administració local i donar a conèixer que aquesta ja és un instrument o espai de participació. Però, quines eines té la ciutadania per conèixer-la i participar-hi?

A continuació propostes sobre i per la ciutadania. Quines consideres més interessants?

1.1 Regular la possibilitat de realitzar referèndums i/o consultes per decisions que afectin substancialment a la ciutadania, el model de ciutat, infraestructures, etc., o dels assumptes d’importància sobrevinguts al programa electoral.
Comments (3)
1. Democràcia participativa
1.2 Promoure el pressupost participatiu com una forma més de motivar i d’impulsar la participació ciutadana en la priorització dels projectes de ciutat. Caldrà establir i consensuar els mecanismes democràtics i representatius que permetin aquesta participació més directa de la ciutadania en la gestió d’una part del pressupost municipal. Aquesta eina té per objectiu prioritzar aquelles propostes ciutadanes que estiguin d’acord amb els objectius de futur del municipi i consensuades prèviament de forma col.lectiva.
Comments (2)
1.3 Impulsar els consells ciutadans, formats per un conjunt de ciutadans (representants d’entitats i ciutadans a títol individual) convocats en espais de consulta sobre les polítiques que els afecten. En determinades matèries, i previ acord de l’equip de govern, proposar l’emissió de dictàmens que tinguin un caràcter preceptiu amb l’objectiu d’influir decisivament en les polítiques.
Comments (1)
1.4 Crear la figura del defensor/a del ciutadà i la ciutadana, consensuada per totes les forces polítiques del municipi. El seu mandat, no tindrà perquè coincidir, necessàriament, amb el període de les legislatures.
Comments (1)
1.5 La participació des de la infància. Impulsar l’escolta a la infància i estimular la reflexió sobre el seu entorn, despertant l’interès pels problemes de la seva comunitat. Els nens i nenes són també ciutadans i ciutadanes amb drets i deures i amb capacitat per exercir-los.
Comments (1)
2. Formació cívica
2.1 Incentivar mitjançant programes educatius l'interès pels afers públics des de l'escola, les associacions, els mitjans de comunicació, de manera que la ciutadania aprengui a ser més crítica i s'animi a participar responsablement en la gestió dels afers comuns.
Comments (1)
2.2 Fomentar, des de qualsevol àmbit (l’escola, la llar, la feina, l’Administració, els mitjans de comunicació, la publicitat, ...) la importància de valors com la consideració i respecte als altres, la tolerància, la confiança i la responsabilitat, la coeducació, la cooperació i la disposició a compartir amb generositat.
Comments (1)
2.3 Fomentar la cultura associativa i del voluntariat, la professionalització de la seva gestió i el finançament adequat, establint el marc fiscal apropiat per les entitats no lucratives amb finalitat social.
Comments (1)
2.4 Millorar la política informativa del govern i fer visible allò que conforma el seu dia a dia. En altres paraules, fer pedagogia.
Comments (2)


General comments
Hola,os voy a exponer un ejemplo personal,nos mando el ayuntamiento,un folleto explicativo,para cambiar la direccion de una calle,y hacer unas mejoras en el barrio,resulta que les dije que se podian ahorrar muchos millones de una forma muy sencilla,sin tener que partir el barrio, ni desalojar a un solo vecino,se trata de el acceso,que va desde la ronda de el guinardo, a la nueva estacion para el ave de la sagrera,yo les dije que sencillamente, se tenia que poner la calle garcilaso solo de bajada,sale directa la nueva estacion,¿a vosotros os han escuchado?a mi tampoco
Written by hidrogeno at 17 / 05 / 2008


This forum has been assessed 22 times [Participate] [View the results for this forum]