Valoreu les opcions segons l'escala de colors corresponent:
 
 verd Molt d'acord      verd Bastant d'acord       verd A mitges     Poc d'acord    verd Gens d'acord   verd Ns/Nc
A. Noms “neutres” 
1. Eco/s: moltes monedes l’usen
Comments (0)
2. Sol/s: algunes l'usen
Comments (0)
3. Ètic/s: reforçaria el concepte de Moneda Ètica
Comments (0)
4. Auró/ns: lliure
Comments (0)
5. Món/s: mon-eda oberta al món
Comments (0)
6. Monètic/s: món (moneda), ètica; i alhora monètica: moneda telemàtica
Comments (0)
7. Cívic/s: reforçaria el concepte de Moneda Cívica.
Comments (0)
8. Lliure/s: Amb e, de moneda llibertat (no amb a de moneda clàssica o d’unitat de pes)
Comments (0)
9. Talent/s: moneda antiga i “capacitats”
Comments (0)
10. Terra/es: indica arrelament i natura
Comments (0)
11. Cercle/s: economia circular, reciprocitat...
Comments (0)
12. Canvi/s
Comments (0)
13. EuroSol/s: emprat en projecte Europa solidària, (Sol Violette), nom lluminós! 
Comments (0)
14. EuroBé/ns: mixt euro i Bé/ns
Comments (0)
15. Pesseta/es: recuperar nom català anterior a Euro
Comments (0)
16. Pela/es: recuperar nom català popular anterior a Euro
Comments (0)
17. “B”= de la lletra “Be” (Besòs-Barcelona); “una B, dues Bes, quaranta Bes”. 
Comunicativament, Bes (es pot associar a petó!); a Bescanviar (reciprocitat entre dos)
i “B” també es pot associar a Bé, Béns (de benefici comunitari, béns reals no especulatius)
Comments (0)
18. Diner/s: moneda efectiva de l’Imperi Carolingi i que va constituir la base del sistema comptable imperant a gairebé tot Europa 
Comments (0)
 B. Noms no neutres:
19. Laiet/s: propi d’àmbit Barcelona
Comments (0)
20. BarnaCoin/s: en la línia de l’anglicisme dominant
Comments (0)
21. Cat/s: preparant àmbit català
Comments (0)
22. CatCoin/s: en la línia de l’anglicisme dominant
Comments (0)
23. EuroCat/s: si es vol reforçar el caràcter català
Comments (0)
<<<  Portal principal                                                           Lemes moneda >>>


General comments
There are no comments.


This forum has been assessed 46 times [Participate] [View the results for this forum]