Cal clarificar el concepte clau que volem destacar d’aquesta moneda (pensant també en Barcelona) (i també en Catalunya?).
 
Fins ara no ens hem sentit còmodes amb Moneda Local. Després de la conferència UOC (maig), el ventall d’opcions s’amplia. Les presentem a continuació.
 
Si teniu noves propostes les podeu incloure a comentaris generals.
 
Valoreu les opcions segons l'escala de colors corresponent:
 verd Molt d'acord      verd Bastant d'acord       verd A mitges     Poc d'acord    verd Gens d'acord   verd Ns/Nc

1. Moneda local: centrat en afavorir la proximitat, el barri, el petit municipi...

Comments (0)
2. Moneda social: pot connotar “afers socials”, però vol dir ciutadana.

Comments (0)
3. Moneda ètica: semblant a “banca ètica” en relació a banca “normal”

Comments (0)
4. Moneda comunitària: emprat en contextos “de comunitats-indígenes”

Comments (0)
5. Moneda ciutadana: en oposició a moneda de l’establishment, molt “francès”.

Comments (0)
6. Moneda cívica: aplega el concepte ciutadana i ètica
Comments (0)
<<<  Portal principal                                                                 Nom moneda >>> 


General comments
Destacaria "moneda local ciutadana" similar a la proposta de http://lamonnaieautrement.org/elef sense la part de complementària.
Written by daniduos at 05 / 07 / 2017


This forum has been assessed 12 times [Participate] [View the results for this forum]