Programa per impulsar l'educació emocional als centres educatius.

Comments (0)

Programa per impulsar la cooperació com a valor clau als centres educatius, en detriment de la competició.

Comments (0)

Programa per incorporar noves metodologies més pedagògiques i més respectuoses amb la persona.

Comments (0)

Programa formatiu per impulsar l'educació per projectes a les escoles.

Comments (0)

Programa de formació i sensibilització en Pedagogia sistèmica.

Comments (0)

Programa de sensibilització i formació en el concepte d'escola lliure.

Comments (0)

Programa pedagògic d’impuls a l’Economia circular.

Comments (0)

Programa pedagògic d’impuls al canvi de model energètic.

Comments (0)

Programa pedagògic d’impuls a la compra de proximitat.

Comments (0)

Programa pedagògic d’impuls de nous models de governança i gestió participats.

Comments (0)

Programa pedagògic d’impuls de la innovació social.

Comments (0)


General comments
There are no comments.

Any general comment?:This forum has been assessed 156 times [Participate] [View the results for this forum]