<< Anar a llista fòrums reptes                                                                       Anar al fòrum repte 6 >>

Dins l'escala de colors      

marca en verd  les propostes que consideres més efectives per evitar o combatre la corrupció i,

en vermell  les que consideres menys efectives. En gris,  si no saps o vols valorar la proposta.

Si vols, pots canviar la teva marca clicant Eliminar i tornant a marcar,

quan els comentaris d'altres et convencin del canvi.

També pots fer els teus Comentaris amb arguments sobre la teva valoració.

1. Importància de controlar els lobbies i grups d'interès

Cal tenir identificats i controlats els principals lobbies dels país i molt especialment els seus acords amb les persones amb càrrecs polítics. Existeixen molts indicis sobre la capacitat d’influència dels lobbies en la nostra economia i la nostra política, i dels consegüents privilegis que determinats sectors gaudeixen en l’àmbit financer i en els de negocis -com l’energètic, el tecnològic, el farmacèutic, etc. Són fruit de maniobres especulatives i d’influència que escapen del control públic i democràtic. Seguint els estàndards internacionals de transparència, calen mesures per controlar els lobbies i grups d'interès. Cal regular els grups de pressió i la total transparència de la seva activitat amb un registre públic de lobbies amb divulgació d’aspectes clau (membres, beneficiaris, destinataris, objectius...) i amb publicitat obligatòria de l’agenda de reunions amb els càrrecs públics. Els lobbies, les grans empreses i les seves fundacions no poden finançar partits ni candidatures; tampoc no poden patrocinar serveis públics.  Un lobby o grup de pressió és un col·lectiu més o menys organitzat que, amb estratègies diverses, intenta influir en administracions públiques, governs i parlamentaris per tal que, quan prenen decisions, ho facin afavorint els seus propis interessos o els d'aquells que representen. Els lobbies no solen participar directament en política (i per això no solen formar el seu propi partit polític), però sí que procuren guanyar-se la complicitat d'algun grup polític que pugui acabar acceptant o defensant els objectius del grup de pressió. Cal monitoritzar la seva activitat a les oficines de l'Administració, i obligar als lobbies a publicar els seus objectius i beneficiaris.

Més informació d'aquesta proposta en aquets enllaços: primersegon i tercer

Comments (3)

2. Establiment d’un codi de conducta dels lobbies

Que obligui a declarar l’interès o els interessos que representen, i posi normes sobre la seva relació amb les persones representants i les que exerceixen alts càrrecs en els governs. 

Més informació d'aquesta proposta en aquest enllaç 

Comments (3)

3. Publicació de les agendes de treball dels partits polítics

Publicació de les agendes de treball dels partits polítics.

Més informació d'aquesta proposta en aquest enllaç 

Comments (0)

4. Registre i agenda pública de les activitats i viatges dels alts càrrecs

- Registre de les reunions de les persones considerades com altes funcionàries, inclosos els menjars de treball. 

- Agenda pública de les persones parlamentàries que senyalin amb qui es reuneixen i els compromisos a què arriben.

- Publicació dels viatges de les persones que són representants públiques en termes dels seus continguts, de les reunions fetes, dels participants, de les conclusions i dels costos.

Més informació d'aquesta proposta en aquest enllaç 

Comments (1)

5. Compliment del registre de grups d'interés que preveu la llei de transparència

La llei de transparència catalana inclou la creació del registre de grups d'interés, aixó implica que totes les entitats que vulgin fer incidencia política hauran d'estar insrites per ser considerades legítimament com a actors amb la capacitat de reunir-se amb representants públics, sempre que aquest encontre es faci públic. En principi aquest registre l'ha de dur cada administració, el problema és que degut a la manca d'una clara separació de poders en molts casos l'administració serà part i jutge. Per evitar que la llei caigui en l'oblit i no s'apliqui serà necessari que la ciutadania faci pressió perquè es compleixi.

Més informació d'aquesta proposta en aquest enllaç 

Comments (1)

6. Accions per prevenir la corrupció a l'empresa

1. La creació de la figura del compliance officer. Una o vàries persones en forma de comissió, que vetllin pel compliment de les obligacions de l’empresa.

2. Establiment d’un codi ètic aprovat per l’alta direcció.

3. Eines de formació i de denúncia anònima. Tots els membres de l’empresa han de saber què hi ha en joc quan s’apliquen males pràctiques, i com es poden denunciar. Per fer-ho, hi ha d’haver la certesa que la denúncia és anònima i externa, per garantir que no implicarà represàlies. La clàssica bústia de suggeriments no és una solució.

4. Aplicació de polítiques anticorrupció a tota la cadena de valor. No pot limitar les accions només de portes endins. Estendre la bona praxis a la resta de companyies que formen la seva cadena de valor, descartant les que no ofereixin garanties i seleccionant les més transparents, és una bona mesura.

5. Un programa de control del compliment. I anàlisis de l’impacte de les accions realitzades. El que no es mesura, no existeix.

 

Comments (3)

<< Anar a llista fòrums reptes                                                                      Anar al fòrum repte 6 >>General comments
Hem de trobar un punt mitjà, entre el compliment de les obligacions i l'activitat ordinària, sense que aquesta es vegi ofegada, amb controls interns i externs..
Written by Carles Marc at 27 / 05 / 2015


This forum has been assessed 67 times [Participate] [View the results for this forum]