<< Anar a llista fòrums reptes                                                                                                                    

Dins l'escala de colors      

marca en verd  les propostes que consideres més efectives per evitar o combatre la corrupció i,

en vermell  les que consideres menys efectives. En gris,  si no saps o vols valorar la proposta.

Si vols, pots canviar la teva marca clicant Eliminar i tornant a marcar,

quan els comentaris d'altres et convencin del canvi.

També pots fer els teus Comentaris amb arguments sobre la teva valoració.

1. Tractament penal dels grans delictes de corrupció, eliminació de prescripció i obligació de reparar el 100% del defraudat.

Eliminació de tribunals especials per a casos especials. Els delictes econòmics no han de prescriure. La reparació a les víctimes, en delictes econòmics, significa la recuperació de tot el que s'ha robat i la indemnització a la ciutadania perjudicada.

Més informació en aquest enllaç 

Comments (1)

2. Introducció del delicte enriquiment il·lícit o injustificat. 

Els delictes a introduir són : l'enriquiment il·lícit i el finançament il·legal dels partits.  Inclusió de penes per conductes que emparin, ocultin o facilitin la corrupció, així com també l'omissió del deure de denunciar i perseguir. Incloure reparació a les victimes i treballs per la comunitat com a penes per aquests delictes. 

Més informació en els enllaços: primer i segon

Comments (2)

3. Agreujament penes  de delictes relacionats amb corrupció (tràfic d'influències, prevaricació, negociacions prohibides,...).  

3.1 Ampliació termini prescripció per a casos de corrupció

Més informació en aquest enllaç 

Comments (4)

3.2 Penes de reparació a les victimes i treball per la comunitat.

Més informació en aquest enllaç 

Comments (1)

3.3 Agreujament penes  per conductes que emparin, ocultin o facilitin corrupció.

Més informació en aquest enllaç 

Comments (2)

4. Introducció del delicte d'obstrucció i agreujament de pena en la desobediència a l'autoritat judicial per part de funcionaris públics.

Priorització de les causes de major entitat, respecte de les petites infraccions. Despenalització d'aquestes. Limitacions en la substitució de penes. 

Més informació en aquest enllaç 

Comments (3)

5. Prohibició de la suspenció de penes - indult - excepte en casos excepcionals i condicionat a la devolució de sumes malversades.

Més informació en aquest enllaç 

Comments (0)

6. Tota infracció del Règim de Transparència serà penada amb presó per 10 anys.  

Tota infracció del Règim de Transparència - obligació per a alts càrrec d'emprar només diner personalitzat - serà sancionada amb 10 anys de presó. El sistema judicial ha de vetllar per la seguretat del sistema informàtic i dels mals usos possibles. 

Més informació en aquest enllaç 

Comments (3)

7. Tracte de favor a qui s'autoinculpi i col·labori amb la justícia.

Els acords amb membres de la trama que s'està investigant són molt útils per a desarticular grans organitzacions corruptes o criminals 

Més informació en aquest enllaç 

Comments (2)
8. Permetre la confiscació de bens en els casos de delictes de corrupció i malversació pública

Cal que els corruptes y els delinqüents econòmics paguin amb allò que més mal els fa. Les seves propietats. La motivació d'aquests delictes és econòmica. Si es veuen privats del benefici del seu delicte això serà molt més dissuasiu que qualsevol pena de presó de la qual al final només en compliran una petita part perquè no és un delicte de sang.

Es tracta d'agreujar les penes d'aquests delictes però no per la via de l'estança en presó sinó de la confiscació de bens que hagin pogut ser fruit de la seva activitat delictiva.

Més informació en aquest enllaç 

Comments (1)


General comments
Algunes propostes resulten reiteratives, quan s'estudien en conjunt. Tot i això ha estat molt interessant!
Written by francinap at 14 / 05 / 2015
Caldria fer una revisió global. A la vegada que complementar-ho amb estudis similars, com el de "99 propostes reals contra la corrupció"
Written by Carles Marc at 28 / 05 / 2015


This forum has been assessed 115 times [Participate] [View the results for this forum]