Aquesta deliberació te com a objectiu facilitar l’aflorament d’idees i iniciatives que serveixin per recolzar i impulsar la ILP de la Renda Garantida de Ciutadania, en el marc de la Setmana de la Dignitat (23 al 28 de juny de 2014), sota el lema Per una Catalunya sense atur, pobresa i desigualtat!

Us proposem participeu amb les vostres valoracions i aportacions sobre cinc eixos relacionats amb aquesta ILP.

 

Entitats col·laboradores en la Setmana de la Dignitat:

ACP, Aliança per la Sobirania Alimentària de Catalunya,  Apema, Attac-Acordem, Campanya per una banca pública ètica i social, CCOO, CO.BAS, Col·legi Treball Social de Catalunya, Comissió promotora ILP Renda Garantida Ciutadana, CONFAVC, Coordinadora d'Assemblees de Treballadors/es en Atur de Catalunya, Cornellà sense fronteres, Cristians pel Socialisme, CUP, Dempeus per la salut pública, ERC, EUiA, FAVB, Front Cívic, Grup Impulsor del Parlament Ciutadà, IAC, ICV, Marea Pensionista, Marxa Mundial de les Dones, PAH Barcelona, Pastoral Obrera de Catalunya, PSC, UGT, USOC, XSUC-Socialisme21

 

 

 

Viabilitat econòmica

La implementació de la ILP és viable econòmicament amb recursos públics, mitjançant els ajustos pressupostaris necessaris, el combat del frau fiscal i una major pressió fiscal sobre els més rics, els beneficis dels bancs i les empreses, entre altres mesures possibles.

Comments (1)

Conjuntura política

La conjuntura social fa necessari que la ciutadania es doti del recursos que aporta la ILP, i la conjuntura política (pressió de moviments socials, creixent mobilització política ciutadana, etc.) fa possible impulsar la seva aprovació.

Comments (0)

Drets socials

Els drets fonamentals d’alimentació, habitatge, educació, sanitat i treball requereixen d’iniciatives com les ILP per assegurar que conjuntures de crisi com l’actual no aboquin les persones a la pobresa, la marginació i l’exclusió social.

Comments (0)

Drets civils

La ILP sobre la Renda Garantida de Ciutadania és una manifestació del principi de participació democràtica de la ciutadania, que el Parlament de Catalunya ha de considerar i aprovar, o bé realitzar una consulta ciutadana vinculant sobre la seva aprovació.

Comments (0)

Control democràtic de la gestió pública

Com a expressió del principi de participació democràtica, els moviments ciutadans han de intervenir en el desenvolupament de la reglamentació de la ILP i en el control democràtic de la seva aplicació a través de mecanismes transparents.

Comments (0)


General comments
Yo me sumo a la campaña . Creo que es una de las mejores iniciativas que se estan llevando acavo
Written by Usuari 91ab6242 at 23 / 06 / 2014
Una renda mínima garantida es un dret humà adquirit dels nostres abans passats pel seu esforç en millorar la Vida i q. nosaltres em de continuar .
Written by Usuari c0e1f5d7 at 23 / 06 / 2014
caminem cap a una Renda Bàsica universal i incondicional
Written by Usuari 1b43eba0 at 23 / 06 / 2014
La renda garantida és un dret universal que impulsaria una societat més equitativa i justa.
Written by Usuari 5921b186 at 24 / 06 / 2014
La renda garantida és imprescindible per a dignificar-nos com a societat, anant més enllà de l'actual conjuntura econòmica i política.
Written by Usuari 4f76bdf6 at 27 / 06 / 2014

Any general comment?:This forum has been assessed 60 times [Participate] [View the results for this forum]