Marca en verd  els objectius o les accions en què et voldries implicar o participar.

En aquest cas, pots indicar a Comentaris el número de la proposta i el teu correu-e o telèfon per passar-lo als organitzadors (no serà públic).

 

Marca en taronja   els objectius o les accions que creus important recolzar, encara que no puguis participar personalment.

 

Marca en vermell    els objectius o les accions que consideres que no s’han de recolzar. En aquest cas, pots exposar a Comentaris els motius (no surt al moment).

 

Marca en gris  si no tens prou coneixement de la proposta o si no vols opinar. 

 

Si vols, pots canviar la teva marca clicant Eliminar

 

Tornar al Portal o anar a Governança , a Economia , a Drets Civils

Campanya de reclamació de substituts/es des del primer dia de baixa laboral. Assemblea Groga
Comments (0)
Elaboració d'una ILP amb  l'objectiu de crear les bases de una nova llei d'Educació a Catalunya que reguli des del 0-3 anys fins a la Universitat. Assemblea Groga
Comments (0)
Confegir una agenda comú i un noticiari sectorial col·laboratiu, que a banda d'atraure participants i promoure una ciutadania activa, també ens serveixi per coordinar-nos millor entre col·lectius. Grup Tècnic de l'Espai de Coordinació (GTEC)
Comments (0)
Organitzar sessions pedagògiques als instituts i centres de FP, etc, sobre la importància d’una societat ben informada, pilar d’una democràcia de qualitat, amb pluralitat d’opinions lliures. Mitjans en Lluita
Comments (0)
Organitzar trobades de periodistes amb la ciutadania per recuperar la confiança perduda i descriure la precarietat del nostre sector. Mitjans en Lluita
Comments (0)
Pla de difusió de Mitjans en Lluita, que passarà entre altres mesures ja en marxa (blog, facebook, twitter, merchandising, trobades amb companys de professió al territori...) per un diari de 8 pàgines que editarem en les properes setmanes. Mitjans en Lluita
Comments (0)
Alimentació: Creació banc d'aliments autogestionat. Obligar a la administració a portar a terme les seves funcions de redistribució social. Associació de Veïns de Ciutat Meridiana
Comments (0)
Crear un parc de lloguer social amb els habitatges propietat de les caixes nacionalitzades. Desbanka
Comments (0)
Auditories / Fiscalitzacions, dels diners que els governs – municipals, supramunicipals, autonòmics i estatal, es gasten en subvencionar directament o indirecta, mitjans de comunicació privats o en fer-se propaganda a mitjans com a forma indirecta de finançament. (Sicom– Solidaritat i Comunicació)
Comments (0)


General comments
There are no comments.

Any general comment?:This forum has been assessed 37 times [Participate] [View the results for this forum]