Per participar cal registrar-se com a Nou Usuari o entrar les teves dades d'Usuari si ja t'has registrat anteriorment. 

 

Marca en verd  els objectius o les accions en què et voldries implicar o participar.

En aquest cas, indica si vols, al camp Comentaris corresponent, el número de la proposta i el teu correu-e o telèfon de contacte per passar-lo als organitzadors (no surt públic).

 

Marca en taronja   els objectius o les accions que creus important recolzar encara que no puguis o vulguis participar-hi personalment.

 

Marca en vermell    els objectius o les accions que consideres que no s’han de recolzar. En aquest cas, exposa si vols, al camp del comentari corresponent, els motius (no surt almoment).

 

Marca en gris  si no tens prou coneixement de la proposta o si no vols opinar. 

 

Si vols, pots canviar la teva marca clicant Eliminar

1. Exigir, a qui correspongui i des de les pràctiques concretes, el compliment i respecte a la voluntat popular expressada a través d’iniciatives ciutadanes. [Multireferèndum – www.multireferendum.cat]
Comments (0)
2. Mantenir, aprofundir i potenciar un espai de trobada, d'intercanvi, de reflexió i de treball per a dones i grups de dones des d'una perspectiva feminista. [Ca la Dona - www.caladona.org/]
Comments (0)
3. Facilitar l'acollida i derivació des d'una perspectiva feminista quan es presenten conflictes específics (a nivel jurídic, social, etc.). [Ca la Dona - www.caladona.org/]
Comments (0)
4. Promoció de societats sense subordinacions de gènere, basades en la cura de la vida i, per tant, en un desenvolupament equitatiu, sostenible humanament, econòmica i ambiental. [Ca la Dona - www.caladona.org/]
Comments (0)
5. Enfortir l'autonomia i l'emprenedoria de les dones, a nivell individual i col·lectiu, a través del treballen un espai propi, on es possibilita trencar amb les subordinacions de gènere i facilitar la llibertat de les dones. Informació, atenció, assessorament, espai de trobada [Ca la Dona - www.caladona.org/]
Comments (0)
6. Promoure el coneixement dels 9 eixos de la nova cultura de la salut [Dempeus per la Salut Pública - ]
Comments (0)
7. Promoure els 10 drets de la nova cultura de la salut [Dempeus per la Salut Pública - ]
Comments (0)
8. Garantir serveis financers de proximitat i vinculats al territori. [Desbanka com a portantveu de: Moviments per una banca pública, ètica i social - www.bancapublica.org]
Comments (0)
9. Evitar l’oligopoli del poder financer i els abusos derivats d’aquesta situació: exigir un mecanisme que en garanteixi el servei social. [Desbanka com a portantveu de: Moviments per una banca pública, ètica i social - www.bancapublica.org]
Comments (0)
10. Auditoria Ciutadana del Deute català. [Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute - www.auditoriaciudadana.net]
Comments (0)
11. Auditoria Ciutadana del Deute espanyol (rescats bancaris, sistema fiscal, endeutament ...). [Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute - www.auditoriaciudadana.net]
Comments (0)
12. Educació popular , comunicació i denúncia sobre deute i austeritat.  [Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute - www.auditoriaciudadana.net]
Comments (0)
13. Blindar i tractar l’economia en general (com economia plural) i l’economia social, cooperativa i solidària en particular, com estratègia de primer ordre, tant en relació a considerar-la estructura d’estat (en l’actual procés de transició nacional), al mateix nivell que altres en curs, com en relació a que ha d’estar subjecte com a política pública a la intervenció i control democràtic i no al dictat dels “mercats”. [Grup Intersectorial d’Economia Plural de l’ANC - economiasocial@assemblea.cat]
Comments (0)
14. Aplicar molt més, ampliar i si cal, modificar urgentment, l’actual legislació d’obligat compliment a l’Administració (per normativa adhoc a la Generalitat i per acord de Govern a la resta d’administracions) en matèria de clàusules socials a la contractació pública, per tal d’alliberar recursos i partides, i augmentar la reserva pressupostària pel foment de l’economia social i el foment d’ocupació. [Grup Intersectorial d’Economia Plural de l’ANC - economiasocial@assemblea.cat]
Comments (0)
15. Fomentar i augmentar les partides pel finançament, suport, subvenció, etc del ICF i altres organismes públics, pel foment de l’emprenedoria social, cooperativa i solidària, doncs les microempreses socials, generen més ocupació, amb menys capital, que les mitificades empreses I+D o NTIC, on va a parar actualment el gruix d’ajudes i finançament. Ampliable a les micropimes i autònoms amb voluntat de sinergia social i econòmica. [Grup Intersectorial d’Economia Plural de l’ANC - economiasocial@assemblea.cat]
Comments (0)
16. La modificació de l’actual llei de cooperatives de Cat. i d’Economia Social a nivell d’estat, per tal que recuperin i garanteixin el desenvolupament i el creixement del cooperativisme, el mutualisme i l’associacionisme, amb els criteris propis del sector: democràcia econòmica i redistributiva, reserva i control del capital, sostenibilitat, vincle amb territori, treball estable, capital humà vs capital social, etc. [Grup Intersectorial d’Economia Plural de l’ANC - economiasocial@assemblea.cat]
Comments (0)
17. Proposar i promoure una nova narrativa respecte a la sortida de la crisi. Deixar de parlar de retallades i de reducció de la despesa i centrar el nostre discurs, com a societat civil i moviments socials, però també de cara als representants polítics, en els ingressos. Queda molt camí per córrer cap a una cultura impositiva realment progressiva (que pagui més qui més té) i que apliqui criteris de vertadera justícia social (perseguint aquelles grans fortunes i corporacions que eludeixen el fisc). Aplicant les mesures que proposem, ens permetria finançar els mínims que creiem necessaris per a sostenir de manera sòlida i solidària el nostre Estat del Benestar i vertebrar així la cohesió social. [Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària - www.fiscalitatjusta.cat ]
Comments (1)
18. El país de tots. Fer arribar a tota la ciutadania de Catalunya que Tenim Dret a Decidir. Per això ens dirigim a la ciutadania contactant a les entitats, obrint debats, muntant Taules pel Dret a Decidir per aconseguir que l’amplíssima majoria de la societat vulgui exercir el seu dret a ser consultada. [Assemblea Nacional Catalana – www.assemblea.cat ]
Comments (0)
19. El país que volem. L’objectiu és obrir un ampli procés de deliberació pública plural sobre com viure en un país millor. Crear un marc de diàleg social sobre els resptes i les respotes del país que volem. [Assemblea Nacional Catalana – www.assemblea.cat ]
Comments (0)
20. De la Desobediència a la Sobirania.  Dos objectius principals: Convertir totes les accions de resposta davant les agressions de l’Estat Espanyol en actes a favor de la construcció d’un Estat Propi; Generar accions que puguin proposar noves alternatives. [Assemblea Nacional Catalana – www.assemblea.cat ]
Comments (0)
21. Catalunya al Món. El seu objectiu és fer més visible internacionalment la lluita de Catalunya  per exercir el seu Dret a Decidir i, posteriorment, aconseguir suports al reconeixement del nou estat. [Assemblea Nacional Catalana – www.assemblea.cat ]
Comments (0)
22. (Nou)  Utilització d'un indicador de riquesa del país diferent del PIB, que mesuri realment el benestar de les persones.[Xarxa d'Economia Solidària - www.xes.cat]

 

Comments (0)
23. (Nou) Obligació de les administracions i dels fons de pensions, assegurances i mútues d'invertir un 10% en les entitats de finances ètiques i solidàries. [Xarxa d'Economia Solidària - www.xes.cat]

 

Comments (0)
24. (Nou) Obligatorietat per part de totes les administracions de practicar la compra pública responsable atenent a criteris laborals, ètics, socials i ambientals. en tots els concursos, licitacions i compres. [Xarxa d'Economia Solidària - www.xes.cat]
Comments (0)


General comments
Totes les propostes em semblen interessants i necessàries i, per això, m'ha estat impossible no assenyalar-les com a importants a recolzar. Però, es clar, no sé si això serà de gaire utilitat.
Written by catitlan at 12 / 03 / 2014
A tot això que es planteja m'hi falta que es parli de l'escola, dels drets dels infants, de l'educació en una nova realitat com a país
Written by carme alemany miralpeix at 13 / 03 / 2014


This forum has been assessed 190 times [Participate] [View the results for this forum]