Primer de tot volem agrair-vos que continueu amb el procés. A la primera ronda la participació ha estat prou elevada amb força comentaris i votacions. 

En aquesta segona i última ronda, i en pro de buscar el màxim consens, us replantegem les preguntes en les que més desacord hi ha hagut.  Veureu que algunes preguntes només han variat en alguna paraula i altres la frase sencera.

 

 Us demanem que les rellegiu i mostreu el vostre grau d'acord o desacord. En aquest últim cas, us demanem també que indiqueu perquè esteu en desacord.

Actualment la varietat de l'oferta educativa és molt àmplia, exceptuant cicles formatius i PQPI, on es detecta una mancança. Tot i aquesta gran oferta, els joves es veuen obligats a decidir el seu futur des de una posició, de vegades, de recursos. Hi ha una falta d'orientació, o errors en la manera com s'orienta.

Comments (5)

Hi ha una desafecció en els i les joves que els porta a tenir una actitud de desmotivació davant la vida educativa i laboral. Això es déu, en part, per una mala orientació acadèmico-professional i... [finalitza la frase]

Comments (6)

Catalunya està lluny de les taxes europees pel que a l'emancipació dels seus joves es refereix. L'emancipació, pilar bàsic de la transició a la vida adulta, es veu greument afectada pel preu del lloguer, les despeses que aquesta emancipació representa (menjar, aigua, llum,...) i l’oci que consumeixen. Tot perseguint l’estabilitat econòmica, els joves s'acomoden a casa pels avantatges econòmics que els suposa i per un factor cultural molt important.

Comments (4)

Els darrers anys s'està produint un canvi en el consum d'oci i l'ocupació del temps lliure dels joves, en el que es detecta un consum més individual (internet, videojocs, xarxes socials,...) però alhora molt comunicatiu i interconnectat. Alhora, es denoten canvis en les formes d'implicació amb el món i en els interessos dels joves envers l'associacionisme, sovint arrelat en funcionaments antiquats. 

Comments (4)

PJ - Els Ajuntaments han de tenir principalment un paper facilitador, engrescador o potenciador i, en ocasions també de lideratge en els àmbits d’educació i treball. Els joves, però, han de tenir un paper de creació, proposició i construcció.

Comments (2)

PJ - La realitat juvenil és complexa i plural i les polítiques de joventut sovint no denoten aquesta pluralitat. Cal una major participació dels i les joves en el plantejament i execució de les mateixes polítiques juvenils.

Comments (3)

PJ - La crisi és una oportunitat de reconduir, repensar i reformular-nos a nivell individual, però també com Àrea de Joventut. 

Comments (3)

PJ - L'administració, sovint, no és prou flexible per adaptar-se als canvis socials juvenils que s'esdevenen.

Comments (4)


General comments
Com a enunicat general sembla escaient. L'àrea de Joventut ha de reposicionar-se el el nou espai que ha emergit arran de la crisi dels darrers anys, i hauria de poder oferir serveis que cobreixin les noves necessitats.
Written by usuari008 at 14 / 12 / 2013


This forum has been assessed 48 times [Participate] [View the results for this forum]