2.- QUI SOM - A QUÈ ASPIREM
View the results for this forum   
You are viewing the results organized by their level of agreement. Order items by item number.   

AQUESTS SON ELS NOSTRES PRINCIPALS VALORS:

Innovació, Participació, Transparència, Deliberació, Compromís, Noviolència, Risc, Diàleg intercultural, Visió global, Enfocament estructural, Creativitat, Originalitat i Pluralisme.


(2 / 29%)

(5 / 71%)
  
 
 Number of assessments : 7

Comments (1)
Risc? No entiendo, esto no quiere decir "Riesgo"? no veo como riesgo podria ser un valor. Si tiene otro sentido en catala me callo :)
Written by giecker at 15 / 02 / 2011


Missió 2
Nova-CIS promou la innovació social, amb estratègies noviolentes i participació deliberativa, per transformar un món estructuralment injust, insostenible i violent cap a un món habitable per a tothom.

(5 / 56%)

(3 / 33%)

(1 / 11%)
   
 
 Number of assessments : 9

Comments (2)
La misió hauria d'incloure idees clares: espai obert, creatiu, per gent innovadora, per millorar el nostre món amb integritat i transparència,etc
Written by f.daza at 15 / 02 / 2011

Jo crec que llistar tots els nostres valors amb paraules tan obertes i genèriques confon. Crec que hauriem de tenir clar que volem com a centre i a partir d'aquí desenvolupar la missió.
Written by lucagervasoni at 16 / 02 / 2011


Missió 5
Es tracta de promoure la  innovació social, en col•laboració amb entitats i institucions, per tal d'enfortir la contribució a un món just, pacífic i sostenible. Alhora que es fan créixer les capacitats de les persones i dels moviments socials.

(5 / 56%)

(2 / 22%)

(1 / 11%)

(1 / 11%)
    
 
 Number of assessments : 9

A QUÈ ASPIREM: Visió 2
També vol ser un espai de reflexió i d'acció d'una ciutadania activa que vol innovar per transformar el país i el món, d'una població insatisfeta que no vol restar passiva davant la percepció que les institucions convencionals no ofereixen les respostes a la velocitat que la crisi de la nostra societat i del món exigeixen.

(3 / 33%)

(4 / 44%)

(2 / 22%)
   
 
 Number of assessments : 9

VALORS 1.- DEFINIM LA INNOVACIÓ:
Com a capacitat d’introduir, en la reflexió i en l’acció, aspectes nous, que no s’han tingut en compte fins ara, per poder millorar la realitat. Un dels trets que sempre ha caracteritzat Nova és l’aportació de mirades, objectius, estratègies, metodologies, accions, avaluacions i propostes noves, que suposin una alternativa de transformació social. Per aquesta raó estem atents a les aportacions emergents i disposats a suggerir-ne d’altres, amb l’anàlisi, la crítica i la contrastació.


(3 / 33%)

(4 / 44%)

(1 / 11%)

(1 / 11%)
    
 
 Number of assessments : 9

Comments (2)
Hum, se podria anadir una frase sobre "inovacion social", no? Es que lo hablamos mucho y nosotros lo tenemos claro, y algo evidente si que lo es, pero muchos fuera de nuestro mundo no habran nunca escuchado nada sobre "inovacion social"
Written by giecker at 15 / 02 / 2011

Definir en quin sentit volem millorar la realitat, també la transformació social
Written by carme at 16 / 02 / 2011


Missió 4
Nova-Cis vol promoure tant la reflexió crítica i l'elaboració de propostes, com les accions directes. Vol contribuir a l'aplicació de polítiques ciutadanes i públiques a favor de fer possible altres mons. Vol impulsar, per tant, programes i projectes d'anàlisi i de proposta, d'experimentació i d'acció, de transformació i de transició, de comunicació i de publicació orientats a la incidència social i política. 

(4 / 44%)

(2 / 22%)

(1 / 11%)

(2 / 22%)
    
 
 Number of assessments : 9

Comments (4)
como 3
Written by Simonetta at 07 / 02 / 2011

promou no "vol promure"
Written by margav at 14 / 02 / 2011

impulsa, no "vol impulsar"
Written by giecker at 15 / 02 / 2011

a accions directes añadiría la marca de la casa que es noviolentes
Written by pepe beunza at 16 / 02 / 2011


Missió 1
Nova-CIS És una associació ciutadana no governamental (ONG) i no partidària, independent i sense afany de lucre, nascuda el 1999 y amb seu central a Barcelona (Catalunya). Recull el bagatge de més de 30 anys d'experiència en promoure la innovació social, del seu equip impulsor. Realitza els projectes amb professionals i  col•laboradors voluntaris i compta amb el suport de subvencions públiques i aportacions privades. L’associació Nova està inscrita al Registre de la Generalitat de Catalunya amb el núm 23039/B.


(4 / 40%)

(3 / 30%)

(1 / 10%)

(1 / 10%)

(1 / 10%)
     
 
 Number of assessments : 10

A QUÈ ASPIREM: Visió 1
Nova-CIS aspira a ser un referent de la innovació social a Catalunya i arreu del món. Un viver que reculli  propostes i que les faci créixer a gran escala per fer un món habitable per a tothom.

(3 / 33%)

(2 / 22%)

(3 / 33%)

(1 / 11%)
    
 
 Number of assessments : 9

Comments (1)
És realista aquesta aspiració ? Tenim prous recursos?
Written by carme at 16 / 02 / 2011


VALORS 2.- DEFINIM LA PARTICIPACIÓ:
Com a possibilitat de compartir amb altres i de prendre part –com a iguals- en les decisions col•lectives, més enllà dels propis plantejaments. En aquest sentit, Nova s’adhereix i participa als objectius comuns amb altres organitzacions, cercant sinèrgies; i ofereix la possibilitat de participació i d’adhesions a les seves propostes. A més a més la participació activa és la manera d’entendre i portar a la pràctica tant la gestió interna, com la dels projectes que lidera i/o proposa.

(3 / 33%)

(2 / 22%)

(3 / 33%)

(1 / 11%)
    
 
 Number of assessments : 9

Comments (2)
A més a més la participació activa és la manera d’entendre i portar a la pràctica tant la gestió interna, com la dels projectes que lidera i/o proposa. NO ENTIENDO / NO ENTENC Una participacion no puede ser inactiva (o si?) y en esta frase hablamos de la participacion de quien en q? otras orgs en nuestros proyectos? Adins de Nova? Ambos? me lie.
Written by giecker at 15 / 02 / 2011

Almeu entendre, el text no queda clar
Written by carme at 16 / 02 / 2011


Missió 3
Entén la innovació social com un procés amb una metodologia, -que suscita, acull i promou la creativitat, l'originalitat, el pluralisme, el diàleg i la deliberació-, orientada a recollir, contrastar, difondre i experimentar propostes i experiències que ofereixin alternatives a vells i nous problemes i sistemes socials; problemes que necessiten ser repensats i que la innovació tecnològica o no ha resolt o complica.

(2 / 22%)

(2 / 22%)

(3 / 33%)

(2 / 22%)
    
 
 Number of assessments : 9

Comments (2)
Completo pero dificil de leer en profundidad
Written by Simonetta at 07 / 02 / 2011

Humm, la innovacion tecnologica hace posible el Consens... y mucho del trabajo de todos nosotros en Nova :) Creo que este comentario deberia caer: "que la innovació tecnològica o no ha resolt o complica"
Written by giecker at 15 / 02 / 2011


VALORS 3.- DEFINIM LA TRANSPARÈNCIA:
Com a qualitat de manifestació, de deixar veure clarament, sense ambigüitats ni ocultament. Nova escolleix la transparència com a qualitat que caracteritza les intencions, els objectius, les propostes, les accions, les informacions i els comptes, no només de tots els seus programes i projectes, sinó també de totes les seves actuacions personals i col•lectives.

(2 / 22%)

(2 / 22%)

(3 / 33%)

(2 / 22%)
    
 
 Number of assessments : 9

Comments (1)
Creo que tenemos mucho a "transparecer" antes de poder decir eso.
Written by giecker at 15 / 02 / 2011